Arhive lunare: octombrie 2011

Istoria sângeroasă – executarea criminalilor

Uciderea condamnaţilor este una dintre cele mai vechi practici, existând în aproape toate societăţile. Această măsură poartă numele de pedeapsă capitală, deoarece în latină caput înseamnă „cap“; astfel, „capital“ înseamnă „referitor la cap“, respectiv la pierderea sa. Metodele de execuţie au variat în funcţie de momentul istoric şi de locaţia geografică.

Moartea prin spânzurare, aplicată încă din timpurile biblice, a fost introdusă în Anglia de către angli, saxoni şi iuţi după anul 449 d.Hr., fiind practicată până la abolirea pedepsei capitale pentru crimă în 1965. Spînzurările au atins apogeul în timpul dinastiei Tudorilor: Henric al VIII-lea şi-a executat astfel 72 000 de supuşi în timpul lungii sale domnii de 34 de ani, iar în scurta perioadă a domniei fiului său cel mic, Edward al VI-lea (1547–1553), au avut loc anual, la Tyburn, în Londra, aproximativ 560 de spânzurări.

Continuă citirea →

Cum arăta copilul Nicolae Iorga?

Fiu de văduvă fără venituri, el era îmbrăcat din mila rudelor, cam obosite în generozitatea lor. Veşnic înfrigurat pe sălile mari şi reci, elevul Iorga nu-şi mai lepăda paltonul, acea haină lungă, largă, sură şi arsă, atât de ponosită. Pantalonii de dar atârnau strâmb şi scurţi pe un trup osos şi deşirat. Cravata ajunsese un lux inutil. Părul, la ce să-l mai tundă! Cădea în plete pe umăr, iar fulgii de barbă creşteau în toată voia.

Continuă citirea →

Decebal, regele erou. Biruinţa asupra lui Domiţian

Decebal şi Domitian

Dintre toate popoarele de la Dunărea de Jos, Romanii văzuseră şi mai ales simţiseră că cei mai primejdioşi, prin numărul, prin organizarea, prin civilizaţia şi îndeosebi prin sufletul lor, netemător de moarte, erau Dacii. Înainte de a-i învinge în ţara lor, pe malul stâng şi în Ardeal, se gândiseră să-i înconjure, fie prin întinderea posesiunilor romane, fie prin barbari, adversari ai Dacilor şi clienţi ai Imperiului. Şi izbutiseră în mare parte. Dacii se găseau, la suirea pe tron a lui Domitian, strânşi din trei părţi de duşmani.

Continuă citirea →

Îmbrăcămintea în Grecia antică

Îmbrăcămintea – asupra căreia desenele de pe vase furnizează o documentaţie suficientă – era în epoca clasică mai simplă decât în timpurile eroice. Diferenţa între cei bogaţi şi cei mai săraci era marcată în mod esenţial nu prin forme deosebite ale veşmintelor, ci doar prin broderiile sau prin calitatea ţesăturilor şi a culorilor.

Continuă citirea →

Avea şi defecte!

Încă de mic, Nicolae Iorga dovedise capacităţi intelectuale excepţionale, dar, ca orice om, avea şi defecte. Iată câteva dintre ele, din perioada copilăriei.

Continuă citirea →

Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă

Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Nicolae Ceauşescu

Stalinizarea ţării.  După actul de la 23 august 1944, România iese din războiul contra Naţiunilor Unite, dar este ocupată imediat de Armata Roşie. Era primul pas spre instaurarea comunismului. Profitând de protecţia trupelor sovietice, P.C.R. îşi măreşte numărul de membri, dezvoltă un discurs politic demagogic şi populist în care termeni ca „dreptatea socială“ şi „egalitatea“ se întâlneau frecvent. Comuniştii deveneau campionii luptei pentru eliberarea imediată a ţării alături de Armata Roşie şi pentru realizarea reformei agrare.

Continuă citirea →

Ordinul de zi către armată din 22 iunie 1941

Ordinul de zi către armată din 22 iunie 1941

Ostaşi,

V-am făgăduit din prima zi a noii domnii şi a luptei mele naţionale să vă duc la biruinţă.
Să şterg pata de dezonoare din cartea neamului şi umbra de umilire de pe fruntea şi epoleţii voştri.
Continuă citirea →

Cine a fost Woodrow Wilson?

Thomas Woodrow Wilson (Staunton, Virginia, 1856 – Wasghinton 1924) – om politic american. Profesor universitar de drept şi ştiinţe politice, rector al prestigioasei universităţi din Princeton (1902-1910), guvernator în New Jersey din 1910, a beneficiat în activitatea sa reformatoare de sprijinul aripii progresiste a Partidului democrat la alegerile primare din 1912 şi a fost apoi ales preşedinte (primul reprezentant al sudului de la războiul civil), învingându-i pe foştii preşedinţi Th. Roosevelt şi W. Taft.

Continuă citirea →

Maria, regina României – 136 de ani de la naştere

Astăzi, 29 octombrie 2011, se împlinesc 136 de ani de la naşterea Reginei Maria (1875-1938), consoarta regelui Ferdinand.

Continuă citirea →

Despre opera lui Franz Kafka

Descinsă din subterana dostoievskiană, opera lui Franz Kafka (1883-1924), evreu ceh, scriitor de limbă germană, trăitor în Imperiul Austro-Ungar, se caracterizează prin stranietate: izvorât dintr-o acută criză a libertăţii individuale, universul kafkian se alcătuieşte din secvenţe abia conturate (ca în vis), ilustrative pentru subconştientul uman şi pentru metamorfozele lui, decise de tutela tiranică a societăţii. Într-o lume absurdă, cu legi inflexibile şi inabordabile, individul uită sensul libertăţii.

Continuă citirea →

Regatele Iuda şi Israel

Profetul Ilie ucide un preot al lui Baal

Rivalitatea pentm tron dintre succesorii lui Solomon a dus la scindarea regatului. Chiar şi după aceasta conducătorii regatelor Iuda şi Israel s-au confruntat cu o putemică opoziţie internă, în special religioasă, dar şi cu presiuni tot mai mari venite din exterior, din partea asirienilor şi a babilonienilor.

Continuă citirea →

Belerofon – eroul care a ucis Himera

Belerofon  Erou mitic, fiul lui Glaucos, regele Corintului, şi al Eurimedei şi urmaşul lui Sisif.

Numele său iniţial, Hiponoos, a fost transformat în Belerofon („cel care l-a ucis pe Beleros”) după ce eroul a omorît un duşman originar din Corint, despre care ştim numai că se numea astfel. În urma omorului, el a trebuit să se purifice şi pentru aceasta s-a dus la Argos, la regele Pretos. Aici Anteea, soţia lui Pretos, s-a îndrăgostit nebuneşte de tînărul erou, însă, văzîndu-se respinsă, l-a acuzat în faţa rege­lui că încercase să o seducă.

Continuă citirea →

Nicolae Iorga eliminat din liceu!

Prin 1885, liceul din Botoşani, unde învăţa Iorga, se reorganiza: căpăta o clădire nouă, mare, impunătoare, precum şi denumirea de “August Treboniu Laurian”. În localul impozant, se cuvenea să domnească o disciplină perfectă, de accea era numit un supraveghetor de ordine, în persoana profesorului de muzică.

Continuă citirea →

Despre partide şi politicieni

Partidele politice în general sunt forme de asociere liberă a cetăţenilor pentru promovarea interesului general. Partidele politice româneşti în special au un spirit de castă cu mult mai accentuat decât în Occident. Mentalitatea democratică de după 1989 nu le-a afectat prea tare. Se manifestă fără rezerve spiritul de partid, exclusiv şi intolerant, virulent şi însufleţit de electricitatea intereselor comune pentru victoria guvernării şi înfrângerea opoziţiei.

Continuă citirea →

Tezaurul de la Pietroasele

Una dintre cele mai interesante şi importante descoperiri de pe teritoriul românesc poate fi considerată cea din tinuturile Buzăului – de la Pietroasele, cunoscut şi sub denumirea de Cloşca cu puii de aur (după forma stilizată a fibulelor). Scos la iveală în primăvara anului 1837, cu totul întâmplător, de doi ţărani din partea locului – Ion Lemnar şi Stan Avram – în timp ce scoteau piatră din dealul Istriţa, tezaurul număra iniţial 22 de piese, din care, din păcate, s-au păstrat până astăzi doar 12, în greutate totală de aproape 19 kg: un platou mare, cântărind puţin peste 7,5 kg (rupt imediat după descoperire); o cană, reconstituită astăzi, deoarece din ea s-au păstrat doar fragmente: o pateră (platou de dimensiuni mai mici) decorată în relief şi având o statuetă în centru, ce reprezenta un personaj feminin aşezat pe un tron împodobit cu un vrej de viţă-de-vie şi ţinând un pahar în mâini: trei colane – unul cu o inscripţie runică, unul simplu şi unul cu pietre preţioase: patru fibule cu pietre preţioase: patru vase cu diferite forme geometrice, ce se disting prin forma aparte a toartelor.

Continuă citirea →

%d blogeri au apreciat: