Arhive autor: Horia

Viața cotidiană în lumea romană – Schița lecției

I. Viața cotidiană

§  În lumea romană, viața cotidiană a variat în funcție de epocă.

§  Contau, de asemenea, categoria socială (patrician, plebeu, sclav), vârsta și sexul.

§  Ceea ce toți romanii aveau însă în comun era respectul pentru familie și pentru „virtuțile romane“ – norme și calități morale de care romanii trebuiau să țină seama de mici.

II. Familia romană

§  Baza societății romane a fost familia. Aceasta era numeroasă, pentru că reunea, sub același acoperiș, mai multe generații.

§  Puterea absolută era deținută de bărbatul cel mai în vârstă din familie – pater familias. Acesta avea drept de viață și de moarte asupra tuturor membrilor familiei – soție, copii, sclavi (mai ales în perioada monarhiei și a republicii), aranja căsătoriile copiilor și deținea toate bunurile familiei.

§ Rolul femeii era mai cu seamă acela de a se ocupa de casă și de copii (până la 7 ani).

§  Nu avea drepturi politice, dar putea ieși pe stradă neînsoțită și participa, alături de soțul ei, la jocuri, spectacole sau festivaluri.

§  În perioada imperiului, femeile dobândesc mai multe drepturi – ele pot deține proprietăți, iar în cazul divorțului își pot lua înapoi zestrea.

§  Augustus (27 î.Hr.–14 d.Hr.) s-a străduit să întărească legăturile familiale şi, prin urmare, virtuțile tradiționale romane. A încercat să diminueze numărul divorțurilor şi să crească natalitatea oferind ajutoare de stat familiilor cu mulți copii. Chiar a pus şi un impozit pe celibat, pentru a încuraja căsătoriile.

§ Soțiile unor împărați nu de puține ori au avut o mare influență asupra politicii romane.

         – De pildă, Livia Drusilla, soția lui Augustus, a fost un adevărat consilier pentru primul împărat roman. Ea avea aproape aceeaşi autoritate ca şi împăratul.

         – Un rol important în politica romană au avut şi două dintre soțiile împăratului Claudiu (41-54 d.Hr.), Messalina şi Agrippina, cea din urmă mama împăratuluI Nero (54-68 d.Hr.).

III. Educația

§  Educaţia copiilor avea ca scop însușirea unor deprinderi și cunoștințe practice și integrarea în societate, dar și să îi deprindă pe copii cu virtuțile romane: generozitatea, cumpătarea, cinstea, demnitatea, supunerea față de autoritate, disciplina, respectul față de muncă și iubirea pentru învățătură.

§  De la 7 ani, fetele și băieții romani (din clasele privilegiate) învățau să scrie, să citească și să socotească. Cei din familiile de rând se duceau la școală, cei ai patricienilor învățau acasă, cu un pedagog.

§  De la 12 ani, băieții din familiile patriciene învățau greaca, citeau din autori clasici, studiau matematică, geografie, istorie, retorică și oratorie, pentru a putea ține discursuri în public (majoritatea se pregăteau pentru o carieră politică sau juridică).

IV. Jocurile celor mici

§  Copiii romani aveau o mulțime de jucării.

        – Fetițele aveau păpuși din lut ars sau lemn și material textil, cu membre mobile, cărora le puteau schimba hainele, seturi de masă și obiecte de mobilier în miniatură, fabricate, după posibilitățile familiei, din lemn, ceramică, argint sau fildeș.

        – Băieții aveau săbii, care și cai de lemn, diferite tipuri de mingi și cuburi pentru construit.

        – Copiii (fete și băieți) se jucau cu cercuri pe care le rostogoleau cu ajutorul unui băț, săreau coarda sau se jucau de-a v-ați ascunselea.

V. Jocurile adulților

§  Timpul liber era ocupat de obicei de jocurile publice, organizate de stat sau de persoane particulare, pentru a sărbători victoriile și pentru distracție.

§  Puteau fi alergări de cai, curse de care, exerciții atletice, piese de teatru, lupte între animale, competiții navale, lupte de gladiatori.

§  Reprezentațiile se desfășurau în circuri, amfiteatre, la teatru, pe stadion sau în bazine amenajate special pentru simularea unor confruntări navale.

§ Jocurile reprezentau o parte importantă a vieții romanilor.

          – În primul rând, de o mare popularltate se bucurau jocurile cu gladiatori, sclavi puşi să lupte pe viață şi pe moarte pentru distracția publicului.

          – Pe lângă acestea, existau întrecerile sportive care se desfăşurau în circ, o arenă special creată pentru acestea.

          – Cel mai mare circ din Roma a fost Circus Maximus.

                  › Acolo se organizau, în special, întreceri de care trase de cai, lupte greco-romane sau alte jocuri războinice.

                  › Spectatorii pariau pe posibilul câştigător sau jucau zaruri, foarte populare.

VI. Teatrul și termele

§  O altă formă de petrecere a timpului liber era teatrul.

            – Romanii apreciau teatrul pe care, la fel ca multe alte lucruri, l-au împrumutat de la greci.

            – Foarte celebru a fost la Roma Teatrul lui Marcellus, unde se jucau piese greceşti sau piese scrise de autori romani, precum Titus Maccius Plautus sau Publius Terentius Afer.

§  Cei care voiau, pur şi simplu, să se relaxeze frecventau termele, băi publice.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video pe Youtube https://www.youtube.com/watch?v=3XZzTsnonEY

Tudor Vladimirescu și Revoluția de la 1821 – Schița lecției

I. Tudor Vladimirescu (1780-1821)

§  S-a născut în anul 1780 în satul gorjean Vladimiri, într-o familie de țărani liberi din Țara Românească.

§  A fost comandant de panduri și negustor.

§  A condus Revoluția de la 1821 din Țara Românească.

§  A elaborat cele două documente care alcătuiesc programul revoluției:

          – Proclamația de la Padeș;

          – Cererile norodului românesc.

II. Revoluția de la 1821

§ Se încadrează în mișcarea de emancipare a popoarelor din Balcani de sub dominația otomană.

§  Revoluția a început în ianuarie 1821 în nordul Olteniei (localitatea Padeș). 

§  Armata revoluționară formată din panduri s-a deplasat spre București, unde Tudor Vladimirescu a împărțit puterea cu un Comitet de Oblăduire format din boieri.

§  În acel moment, societatea secretă Eteria, condusă de Alexandru Ipsilanti, fiu al unui fost domn fanariot, a trecut în Moldova pentru a declanșa un război de eliberare a Greciei, ocupată atunci de turci.

§ Eteriștii doreau să transforme țările române într-o bază de atac împotriva otomanilor. Acest fapt ar fi oferit motive turcilor să intervină militar. De aceea, Tudor Vladimirescu nu a fost de acord cu planul eteriștilor.

§  Asprimea conducătorului revoluției, care îi pedepsea crunt pe cei care jefuiau populația, i-a îndepărtat pe panduri de Tudor. Din acest motiv, când eteriștii l-au capturat din tabăra de la Golești, pandurii nu au acționat în apărarea conducătorului lor, care a fost executat la Târgoviște (27 mai 1821).

§ Intervenţia militară a Imperiului Otoman va pune capăt ambelor mișcări revoluţionare.

§  Revoluția lui Tudor Vladimirescu a avut drept consecință imediată revenirea la domniile pământene (1822).

§  Mulți istorici consideră că Revoluția de la 1821 reprezintă momentul de început al istoriei moderne a românilor.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video a lecției pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=1Xfy-zzREN0

Românii între Orient și Occident. Conservatorism și modernizare – Schița lecției

I.Influența Orientului

Ø  În perioada fanariotă, la tronul Moldovei și al Țării Românești au fost numiți de către sultan 31 de domni, care au promovat cu precădere valorile și politica orientală.

Ø  Secolul fanariot a contribuit la orientalizarea societăţii românești operând o schimbare drastică în mentalitatea oamenilor, în vestimentaţie, comportament, preferinţe gastronomice.

Ø  Boierii purtau haine orientale, mâncau bucate gătite în felul turcilor, aveau mentalități specifice lumii orientale. Modelul de viață specific Orientului este transmis dinspre clasa privilegiată întregii societăți.

Ø  Aflate la confluența dintre Orient și Occident, Țările Române vor lua treptat contact cu elementele de modernizare.

II. Proiecte de modernizare

Ø  Încă din perioada fanariotă, pe lângă memoriile boierilor care solicitau înlăturarea domniilor fanariote, au fost elaborate și alte proiecte care vizau forma de guvernare, introducerea sistemului separației puterilor în stat sau dezvoltarea economică a principatelor.

                       – În 1769 Mitropolitul Gavriil Callimachi al Moldovei propune instaurarea unei republici aristocratice care să fie condusă de către 12 mari boieri.

                   – În 1802, Dumitrache Sturdza redactează un proiect pe care îl intitulează Plan sau o formă de oblăduire republicească aristodemocraticească, propunând ca formă de guvernământ republica, condusă de boieri grupați în trei divanuri, pe baza principiului separării puterilor în stat.

                       – În 1817 – 1818, Iordache Rosetti-Roznovanu redactează opt proiecte în care propune ca domnia să fie o instituție cu rol redus, iar puterea în stat să fie încredințată Adunării obșești și unui divan, ambele formate din boieri.

Ø  Ca urmare a revoluției conduse de Tudor Vladimirescu, sultanul a hotărât revenirea în anul 1822 la domniile pământene (în Țara Românească, Grigore Dimitrie Ghica; în Moldova, Ioniță Sandu Sturdza).

Ø După 1822, proiecte de modernizare a întocmit boierimea mică și mijlocie, sub influența valorilor politice occidentale.

               – Ionică Tăutu redactează la Iași, în anul 1822, Constituția cărvunarilor, conform căreia conducerea statului trebuia asigurată de un domn pământean cu puteri limitate, ajutat de un Sfat domnesc cu puteri sporite. Proiectul mai susținea autonomia față de Poartă, dar și principii moderne pentru organizarea administrativă, ecleziastică și judecătorească, militând totodată pentru acordarea de drepturi și libertăți cetățenești.

– Boierul Ion Câmpineanu, conducătorul partidei naționale din Țara Românească, redactează în 1837 – 1838 două proiecte: Actul de unire și independență și Osăbitul act de numire a suveranului românilor.    Primul proiect făcea referire la înlăturarea suzeranității otomane și a protectoratului rusesc, la unirea românilor și la domnia ereditară. În al doilea proiect se propunea o monarhie ce respectă constituția și garantarea drepturilor și libertăților cetățenești.

Ø  Proiectele politice de modernizare elaborate de boierimea mică și mijlocie au fost însă în opoziție cu dorințele marilor boieri, obișnuiți cu privilegiile din perioada fanariotă.

III. Pacea de la Adrianopol

Ø  În 1828, a izbucnit un război între Rusia și Imperiul Otoman. O parte din acțiunile militare s-au desfășurat în Moldova și Țara Românească. Pacea s-a încheiat la Adrianopol, în 1829.

Ø  În privința celor două țări române s-au hotărât următoarele:

                  – intrarea principatelor sub protectoratul rusesc, rămânând sub suzeranitatea otomană;

                  – raialele (Giurgiu, Turnu, Brăila) au fost date înapoi principatelor;

                  – ridicarea monopolului otoman asupra comerțului;

                  – redactarea unor Regulamente Organice, pe baza cărora urmau să fie guvernate Țara Românească și Moldova.

Ø  Prin acest tratat scădea considerabil influența Imperiului Otoman în Principatele române.

IV. Regulamentele Organice

Ø   Au fost elaborate în timpul ocupației militare ruse în principate (1828 – 1834).

Ø  Au fost redactate de către două comisii de boieri munteni și moldoveni, sub supravegherea consulului general rus Pavel Kiseleff. Au avut rol constituțional.

Ø  Au intrat în vigoare la 1 iulie 1831 în Țara Românească și la 1 ianuarie 1832 în Moldova.

Ø  Pentru prima dată în spațiul românesc se punea în aplicare principiul modern al separării puterilor în stat.

             – Puterea executivă aparținea domnului, ales de Adunarea Obștească Extraordinară, și Sfatului administrativ;

             – Puterea legislativă era deținută de Adunarea Obștească;

             – Instanța supremă judecătorească era Înaltul Divan Domnesc.

Ø  Regulamentele mai prevedeau:

             – reorganizarea învățământului;

             – reînființarea armatei naționale;

             – unificarea impozitelor;             

– desființarea vămilor interne.

V. Conservatorism și modernizare

Ø  Conservatorismul a continuat să se manifeste mai cu seamă în rândul boierilor din generația vârstnică și în rândul țăranilor (cei din urmă lipsiți de posibilitatea de a fi la curent cu noutățile venite din Apus). Cu toate acestea, drumul spre modernizare nu a mai putut fi oprit.

           – Se dezvoltă învățământul în limba română; au fost editate primele ziare românești;

           – A crescut numărul de așezări urbane; s-au construit șosele moderne; s-au modernizat porturile;

           – Din ce în ce mai mulți tineri au studiat în străinătate, la școli din Germania sau Franța. Aici, ei au învățat modul de viață specific Occidentului. „Boierimea și burghezia, ce abia se năștea, adoptă cu patimă într-o singură generație îmbrăcămintea, purtările și ideile Occidentului, pregătind totodată revoluția viitoare. Între 1800 și 1848, Țările Române trec, dintr-odată, de la Evul Mediu la perioada contemporană”. (Neagu Djuvara)

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=95hAtpLHaMM

Rromii – De la robie la emancipare. Schița lecției

I. Care este originea rromilor?

Ø  Rromii sunt originari din India. Spre această concluzie ne îndreaptă studiul limbii lor, care este înrudită cu limbile vorbite în centrul și nord-vestul Indiei. Ei au început să migreze spre vest, în mai multe etape în secolele IX-XI.

Ø  Migrația lor a fost determinată atât de invaziile unor conducători afghani, cât și de lipsa resurselor în urma unor ani mai secetoși.

Ø  În secolul XI ei erau prezenți în Imperiul Bizantin. Aici au primit, se pare, numele de „țigani”, dintr-un cuvânt grecesc care înseamnă „de neatins” („athinganoi”).

Ø  Cuvântul rrom (sau rom) vine din limba sanscrită și înseamnă om, bărbat.   Din Imperiul Bizantin, rromii s-au răspândit în întreaga Europă.

II. Rromii în istorie

Ø  Prima menţiune a rromilor în documente datează din anul 1385, când domnitorul Ţării Românești dăruiește mănăstirii Tismana, între alte bunuri, „40 de sălașe de aţigani”. Sălașele („corturile”) erau niște așezări alcătuite din adăposturi rudimentare în care trăiau câteva familii de rromi.

Ø  În Moldova prezenţa rromilor este menţionată prima dată în anul 1428, în timpul domnitorului Alexandru cel Bun.

Ø  În Transilvania rromii au ajuns fie din Ţara Românească, fie pe un traseu care venea direct din Peninsula Balcanică.

Ø  Cu privire la numărul familiilor de rromi din lumea românească, în perioada Evului Mediu, nu avem niciun fel de informaţii documentare.

III. Care a fost statutul rromilor în Evul Mediu?

Ø  Statutul rromilor a fost cel de robi, adică de dependență totală față de stăpâni.

Ø  Ei erau robii domniei, ai mănăstirilor sau ai boierilor.

Ø  Cei ai domnului și-au continuat modul de viață seminomad, ceilalți erau stabiliți la marginea satelor românești sau în propriile sate, numite „sălașe”.

Ø  Rromii, mai ales cei care aparțineau boierilor, erau supuși la tot felul de nedreptăți și abuzuri din partea stăpânilor.

IV. Care erau ocupațiile tradiționale ale rromilor?

Ø  Rromii erau meșteșugari pricepuți, vestiți în tot spațiul românesc. Ei:

         – prelucrau aurul și argintul (aurarii sau zlătarii) pe care-l extrăgeau din nisipul râurilor;

          – fabricau vase din aramă (căldărarii), unelte din fier (fierarii) și obiecte din lemn (lingurarii).

Ø  Mulți dintre rromi erau cunoscuți pentru talentul muzical și erau lăutari.

V. Ce schimbări a adus Epoca Modernă?

Ø  În secolul al XIX-lea, intelectualii și patrioții români care își făcuseră studiile în Occident și-au dat seama că starea de robie a rromilor reprezenta o situație de neacceptat.

Ø  Sub influența lor au fost luate măsuri care, în decurs de câteva decenii, au dus la eliberarea rromilor. Acest efort a început cu eliberarea rromilor aparținând mănăstirilor.

Ø  Proclamația de la Islaz din 1848 prevedea „desrobirea țiganilor prin despăgubire”.   Rromii sunt eliberați în urma mai multor acte date de domnii Moldovei și ai Țării Românești. Ultimul act a fost emis de către domnul Țării Românești, Barbu Dimitrie Știrbey (1856). Cu toate acestea, ei au rămas cu o stare materială precară, victime ale prejudecăților de tot felul.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=dJJn-svO_Fc

Statul Roman – Expansiunea. Apogeul. Decăderea – Schița lecției

Statul roman a cunoscut trei forme de organizare: regatul, republica și imperiul.

Roma regală (753–509 î.Hr.)

Ø  De la întemeiere și până în anul 509 î.Hr., Roma a fost condusă de șapte regi.

Ø  Romulus este considerat de istorici primul dintre aceștia.

Ø  Regele avea atribuții militare și religioase.

Ø  Un rol important în conducerea Romei îl avea Senatul.

Roma republicană (509-27 î.Hr.)

Ø  În anul 509 î.Hr., romanii au adoptat, ca formă de organizare a statului, republica. Aceasta era condusă de:

         › Senat (cea mai importantă instituție politică);

         › Magistrați (în fruntea lor se aflau doi consuli aleși anual);

          › Adunările poporului (numite Comiții).

Ø  Senatul era format din 300 de membri proveniți din rândul patricienilor, conducători ai familiilor fondatoare ale Romei.

Ø  Locuitorii de rând, plebeii, erau oameni liberi, sosiți la Roma după întemeierea cetății, care au primit drepturi politice începând din secolul al V-lea î.Hr.

Ø  Sclavii, femeile și copiii nu aveau drepturi politice.

Imperiul Roman (27 î.Hr.– 476 d.Hr.)

Ø  Primul împărat roman a fost Octavian Augustus (27 î.Hr. – 14 d.Hr.).

Ø  Împăratul avea atribuții politice, militare și religioase. El era ajutat în conducerea statului:

               › de un Consiliu format din sfetnicii apropiați ai împăratului;

              › de Senat, a cărui importanță a scăzut cu timpul.

Războaie și expansiune teritorială. Apogeul statului roman

Ø  Romanii au purtat războaie frecvente. Ei au învins mai întâi populațiile din centrul și din sudul Italiei (sabini, samniți, etrusci, greci), apoi au trecut la cucerirea unor teritorii tot mai îndepărtate.

Ø  Cele mai grele războaie au fost însă cele trei războaie punice, purtate cu cartaginezii din nordul Africii.

Ø  Teritoriile cucerite au devenit provincii romane (Galia, Macedonia, Grecia, Siria, Egiptul).

Ø  Ca urmare a expansiunii teritoriale, statul roman a stăpânit provincii aflate pe trei continente (Europa, Asia și Africa).

Decăderea statului roman

Ø  Începând din secolul al III-lea d.Hr., Imperiul Roman s-a confruntat cu numeroase dificultăți:

             › împărații aveau tot mai puțină autoritate;

             › activitățile economice au început să decadă;

             › granițele erau atacate de popoarele migratoare. Acestea au ocupat teritorii romane și au atacat orașele, inclusiv Roma.

Ø  În anul 330 d.Hr. împăratul Constantin cel Mare a mutat capitala imperiului în Orient, în orașul  Constantinopol.

Ø  În anul 395, împăratul Teodosius a împărțit statul în Imperiul Roman de Apus și Imperiul Roman de Răsărit.

Ø  În anul 476, istoria Imperiului Roman de Apus a luat sfârșit în urma cuceririi Romei de către migratorii germanici.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=09jwkyM8Ddw

Constituirea PCR și evoluția lui până la 23 august 1944. Începuturile comunismului în România

Constituirea PCR

 • La sfârșitul primului război mondial, comunismul a ajuns la putere în Rusia, iar la sfîrșitul celei de-a doua conflagrații mondiale s-a extins în cea mai mare parte a estului Europei, inclusiv în România, unde s-a menținut la putere până în 1989.
 • În România circulaseră diverse idei socialiste, la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, dar în medii restrânse, formate din intelectuali și muncitori urbani.
 • În contextul tulburărilor de la sfârșitul primului război mondial, în cadrul Partidului Social-Democrat (PSD) s-au conturat două tabere:
 • una care dorea realizarea scopurilor politice socialiste în sistemul parlamentar, în mod progresiv, pe calea negocierilor
 • alta a maximaliștilor care urmărea transformarea pe cale revoluționară, violentă, a societății românești într-una de tip comunist.
 • Modelul celei de-a doua aripi din PSD se afla în Răsărit, în Rusia lui Lenin.
 • În 1920, un grup de socialiști români s-a deplasat la Moscova, pentru a discuta condițiile de afiliere a PSD la Internaționala a III-a Comunistă (Cominternul).
 • Liderii bolșevici le-au impus socialiștilor români (ca de altfel tuturor partidelor care doreau să adere la Internațională) acceptarea a 21 de condiții, redactate de Lenin însuși, care transformau partidul român într-o secție a Internaționalei Comuniste și executant al dispozițiilor venite de la Kremlin.
 • În mai 1921 s-a desfășurat la București un congres al PSD, în care adepții Cominternului și-au disputat controlul partidului cu cei care voiau continuarea tradiției socialiste. Intervenția poliției a dus la oprirea lucrărilor congresului.
 • Comuniștii aveau să considere această dată momentul constituirii Partidului Comunist din România, Secție a Internaționalei Comuniste (PCR).

Evoluția PCR

 • În anii următori, PCR a încercat să se structureze, dar poziționarea sa antisistem, mai ales ideile sale privind nerecunoașterea statului român în granițele sale interbelice, politica deschis prosovietică și militantismul pentru declanșarea războiului civil au fost considerate inacceptabile, ceea ce a dus la scoaterea sa în afara legii în anul 1924.
 • Dependența partidului de Partidul Comunist al URSS și de Comintern era totală. După ce la început funcția de prim-secretar fusese deținută de Gheorghe Cristescu-Plăpumaru, la scurt timp după scoaterea în afara legii a partidului această poziție a fost ocupată succesiv de persoane desemnate direct de Comintern: Elek Köblös, Vitali Holostenko, Boris Ștefanov, Ștefan Foriș. Unii dintre ei nu erau cetățeni români.
 • Partidul nu s-a bucurat niciodată de popularitate în România interbelică, îndeosebi din cauza orientării sale în problema națională. PCR a rămas o organizație periferică, fără influență în societatea românească.
 • Membrii PCR erau educați în spiritul supunerii oarbe față de ordinele primite de la Moscova. Practicile lor erau de inspirație leninist-stalinistă, ura față de regimul parlamentar fiindu-le comună tuturor, metodele regăsindu-se printre cele deja experimentate în spațiul rus: nume și case conspirative, planuri și activități pentru semănarea neîncrederii în detestata societate burgheză, speranța în izbăvitorul război civil care urma să ducă la victoria revoluției.
 • Unii dintre liderii comuniști refugiați în URSS în anii 30 au fost însă executați în decursul Marii Terori inițiate de Stalin, așa cum s-a întâmplat cu Marcel Pauker și Alexandru Dobrogeanu-Gherea.
 • Numărul membrilor PCR a fost deosebit de mic în perioada interbelică, cel mult 4.000-5.000, el scăzând dramatic în timpul războiului. În momentul ieșirii din clandestinitate, la 23 august 1944, partidul avea sub 1.000 de membri. Mulți dintre ei se aflau în închisori, unii la Moscova, în vreme ce, potrivit altor surse, o parte dintre cei aflați în libertate în România erau agenți ai serviciilor secrete românești.
 • În primăvara anului 1944, prin îndepărtarea lui Ștefan Foriș, Gheorghe Gheorghiu-Dej a ajuns liderul partidului, confirmat ulterior și de Stalin. Rivalul lui Gheorghiu-Dej, Ștefan Foriș, avea să fie eliminat fizic în 1946, la fel cum avea să se întâmple opt ani mai târziu cu un alt concurent din partid, Lucrețiu Pătrășcanu.

Concluzie

 • Chiar dacă PCR a ieșit la lumină în 1944, practicile din clandestinitatea interbelică i-au marcat iremediabil evoluția, ele regăsindu-se până la prăbușirea sa în 1989. Născut dintr-o ideologie a violenței, partidul avea să se bazeze în bună măsură, pe teroare, pe intimidarea oponenților săi politici și în cele din urmă a societății.

Sursa – O istorie a comunismului din România: manual pentru liceu / Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc; Mihai Stamatescu, Raluca Grosescu, Dorin Dobrincu…; Ed. a 3-a Iași : Polirom, 2014

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=hUDzf1Ruh74

Istoria comunismului de la Marx și Engels la Lenin și Stalin

I.Începuturile comunismului

 • Comunismul a fost una dintre ideologiile de mare impact, care s-a ambiționat să schimbe destinul lumii.
 • Ideologia comunistă s-a născut în secolul al XIX-lea, în Europa Occidentală, fiind produsul căutărilor intelectuale și politice din acest spațiu.

II. Marx și Engels

 • Într-o perioadă în care numeroase idei socialiste se aflau în competiție, gânditorii germani Karl Marx și Friedrich Engels s-au afirmat printr-o teorie revoluționară care avea să influențeze întreaga istorie a secolului XX.
 • Secondat de Engels, Marx a afirmat că istoria omenirii este istoria luptei de clasă și că societatea este așezată pe legi care pot fi determinate științific.
 • Marx a identificat în proletariat clasa socială capabilă să construiască o lume mai bună, care să ducă la dispariția exploatării omului de către om prin eliminarea proprietății private burgheze, considerate sursă a inegalităților sociale.
 • Prin instaurarea dictaturii proletariatului, se dorea crearea unui om nou și a unui paradis terestru, în care să domnească egalitatea și fraternitatea oamenilor.
 • Ideile lui Marx și Engels  au fost diseminate de-a lungul și de-a latul Europei, găsindu-și adepți deciși să le pună în practică.

III. Lenin și Stalin

 • În Rusia sfârșitului de secol XIX și începutului de secol XX, în cadrul Partidului Social-Democrat, care adoptase deja ideile marxiste, s-au afirmat mai multe curente, cele mai cunoscute fiind al menșevicilor și al bolșevicilor.
 • Menșevicii:
 • Credeau că Rusia nu era încă pregătită pentru o preluare a puterii în stat de către proletariat, fiind necesară o fază burghezo-democratică.
 • Bolșevicii:
 • se pronunțau pentru acapararea pe cale violentă a puterii;
 • liderul acestei fracțiuni era Vladimir Ilici Ulianov, cunoscut sub pseudonimul Lenin. În concepția lui, bolșevicii constituiau un partid de avangardă al clasei muncitoare, un partid al revoluționarilor de profesie, care pentru distrugerea ordinii sociale vechi și instaurarea celei noi trebuiau să acționeze subversiv, conspirativ;
 • au profitat de tulburările sociale și politice provocate în această țară ca urmare a dezastrelor din primul război mondial;
 • în octombrie 1917 au pus la cale o lovitură de stat, care a reușit;
 • foarte repede, bolșevicii și-au creat instrumentele care să le prezerve puterea:
 • – au instituit o birocrație controlată de partid;
 • – și-au subordonat sindicatele;
 • – au suprimat libertatea presei;
 • – au interzis activitatea celorlalte partide;
 • – au creat o poliție politică (CEKA);
 • – au instituit teroarea ca instrument de guvernare.
 • Cu prețul unui război civil, care a provocat un număr enorm de victime, bolșevicii au reușit să-și învingă inamicii.
 • Ei considerau că victoria revoluției în Rusia era doar începutul revoluției
  universale, care va duce la câștigarea în întreaga lume a puterii politice de către proletariat, condus, desigur, de către comuniști.
 • Mișcările de inspirație bolșevică din Ungaria, Germania etc. au fost însă înăbușite imediat după primul război mondial, ceea ce a limitat comunismul doar la Rusia, devenită între timp Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice.
 • În aceeași perioadă a fost înființată Internaționala a III-a Comunistă sau Cominternul, un
  adevărat comandament al comunismului mondial, cu sediul la Moscova.
 • Moartea lui Lenin (1924) a deschis drumul luptei pentru succesiunea la conducerea partidului bolșevic în Rusia. S-au confruntat îndeosebi două tabere.
 • De o parte era Lev Davidovici Bronstein, cu pseudonimul Troțki, care era adeptul revoluției mondiale și permanente, considerând că URSS trebuie să facă totul pentru extinderea ei în lume.
 • De cealaltă parte se situa Iosif Vissarionovici Djugașvili zis Stalin, care era adeptul construirii socialismului într-o singură țară, adică în URSS.
 • În câțiva ani, Stalin și-a înlăturat inamicul principal, după cum ulterior avea să-și înlăture și aliații temporari.
 • Stalin a condus partidul cu o mână de fier, controlând întreaga societate cu ajutorul poliției politice.
 • el a consolidat monopolul politic al partidului comunist în URSS;
 • a inițiat industrializarea și colectivizarea forțată, îndeosebi aceasta din urmă dovedindu-se o experiență traumatizantă pentru o mare parte a populației (spre
  exemplu, a provocat foametea din Ucraina, soldată cu circa șapte milioane de morți);
 • a extins Gulagul, sistemul concentraționar sovietic, în care au fost trimiși milioane de oameni, foarte mulți găsindu-și sfârșitul acolo;
 • Și-a eliminat fizic rivalii din partid, inițiind Marea Teroare în care au fost uciși sute
  de mii de bolșevici.

IV. O ideologie atrăgătoare, dar periculoasă

 • Ideologia comunistă era atrăgătoare pentru dezmoșteniții soartei, pentru cei care erau nemulțumiți de starea de lucruri existentă în societate, care doreau o lume mai bună sau visau la înlăturarea nesiguranței și la instituirea unei societăți în care să nu mai existe exploatare socială, națională etc.
 • Însă o concentrare prea mare a puterii, fără nicio posibilitate de control, în mâinile unui grup restrâns de persoane sau chiar a unui singur individ pune în pericol libertatea și siguranța majorității oamenilor.

V. Expansiunea comunismului

 • După al doilea război mondial, comunismul a fost instalat în țări din estul Europei și din Asia, iar ulterior și din America Latină și Africa.
 • În fiecare dintre ele s-a aplicat ideologia marxist-leninistă, modelul fiind deja experimentat în URSS, iar consecințele s-au dovedit dezastruoase pentru toate aceste state.
 • Într-un secol al tragediilor, așa cum s-a dovedit secolul XX, comunismul a fost chiar în centrul acestora.

VI. Comunism și fascism

 • Asemenea fascismului, comunismul este o ideologie totalitară.
 • Cele două tipuri de totalitarism, de extremă stânga sau de extremă dreapta, s-au luptat între ele spre mijlocul secolului XX, creând o vreme impresia că aceasta era marea miză politică a
  epocii. De fapt, atât comunismul, cât și fascismul au urmărit să anihileze democrațiile liberale.
 • Dincolo de diferențele mari dintre ele, ceea ce apropie comunismul și fascismul este disprețul față de libertatea și viața indivizilor, față de societatea burgheză, dorința de a o transforma radical prin inginerie socială și de a crea un om nou, lucruri care nu se pot face decât prin controlul total al statului și al societății.

Dicționar

Clasă socială = Noțiunea de clasă socială exprimă diviziunile existente în cadrul unei societăți.

Dictatura proletariatului = Sintagmă folosită ocazional de Marx și mai frecvent de Lenin pentru a indica perioada imediat următoare revoluției proletare, în decursul căreia clasa muncitoare va folosi puterea de stat pentru a lichida clasa capitaliștilor și a crea o economie socialistă.

Gulag =Termenul reprezintă acronimul de la Direcția Principală a Lagărelor de muncă, administrația care controla sistemul lagărelor de muncă forțată și al închisorilor din Uniunea Sovietică. Ulterior, noțiunea de Gulag a ajuns să fie folosită pentru a denumi întregul spațiu concentraționar comunist.

Sursa – O istorie a comunismului din România: manual pentru liceu / Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc; Mihai Stamatescu, Raluca Grosescu, Dorin Dobrincu…; Ed. a 3-a Iași : Polirom, 2014

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=vn2cZ-OL3Z4

Comunismul și nazismul. Schița lecției de istorie

Schița lecției de istorie „Comunismul și nazismul” cuprinde apariția și evoluția celor două regimuri totalitare din secolul XX – comunismul în Rusia (conducători Lenin și apoi Stalin) și nazismul în Germania (conducător Adolf Hitler). Sunt prezentate caracteristicile celor două regimuri politice și influența lor nefastă asupra vieții oamenilor.

Comunismul

 • a fost un regim politic totalitar, de extremă-stânga;
 • a fost instaurat pentru prima dată în Rusia, la sfârșitul anului 1917;
 • sub conducerea lui Vladimir Ilici Lenin, comuniștii au preluat puterea, pe fondul greutăților provocate de război, promițând încheierea acestuia și soluții pentru ieșirea din criză;
 • familia țarului Nicolae al II-lea a fost asasinată;
 • numele statului a fost schimbat în Uniunea Sovietică, iar mai târziu în Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS);
 • din 1922, funcția de secretar general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice a revenit lui Iosif Visarionovici Djiugașvili (Stalin), care a instituit treptat o dictatură personală;
 • mijloacele de producție (fabrici, mine, ateliere, magazine etc.) au fost trecute în proprietatea statului, care a impus un control total asupra economiei;
 • s-a trecut la industrializare forțată, centralizare economică și o planificare pe 5 ani („cincinal”);
 • în agricultură a fost realizată colectivizarea, țăranii fiind obligați să se asocieze în gospodării agricole colective;
 • peste 10 milioane de oameni au murit în perioada interbelică în URSS, din cauza foametei, a execuțiilor și a deportărilor.

Comunismul sovietic s-a caracterizat prin:

 • teroare (execuții și procese publice, deportări);
 • lagăre de muncă forțată (Gulag);
 • cenzură;
 • cultul personalității lui Stalin, căruia îi erau atribuite calități supraomenești;
 • dictatura proletariatului (muncitorilor).

Nazismul

 • după Primul Război Mondial, în Germania a fost instaurat un regim democratic, prin Republica de la Weimar (1919);
 • problemele generate de criza economică declanșată în 1929 au determinat instalarea la putere (1933) a lui Adolf Hitler și a Partidului Național Socialist al Muncitorilor din Germania (prescurtat Partidul Nazist);
 • Hitler a instaurat un regim totalitar, bazat pe partidul unic și pe cenzură;
 • a fost menținută proprietatea privată asupra mijloacelor de producție, dar sub un control strict al statului;
 • proclamat Führer („Conducător”), Hitler promitea revanșa pentru pierderile suferite în urma Primului Război Mondial și renașterea Germaniei ca putere mondială;
 • prin politica sa, regimul nazist și liderul său absolut, Adolf Hitler, au declanșat al Doilea Război Mondial.

Nazismul s-a caracterizat prin:

 • doctrină rasistă, potrivit căreia germanii erau o rasă superioară;
 • antisemitism (ura față de evrei);
 • disprețul față de alte popoare, considerate inferioare;
 • anticomunism.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video a lecției pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=0FIyWVMPxdE

10 curiozități despre România

Sunt multe curiozități și lucruri deosebite despre România care nu sunt cunoscute de copiii sau de publicul larg. Iată 10 din cele mai importante curiozități despre România.

Palatul Parlamentului din București este a treia cea mai mare clădire administrativă pentru uz civil ca suprafață din lume, cea mai scumpă clădire administrativă din lume și cea mai grea clădire din lume.

Castelul Peleş din Sinaia a fost primul castel european iluminat integral cu curent electric. Electricitatea a fost produsă de uzina proprie a castelului, iar sistemul său de încălzire centrală, construit în 1888, este încă funcțional și utilizat până astăzi.

Constanța este cel mai vechi oraș din România. La început acesta a fost numit Tomis, de către fondatorii săi greci, iar ulterior, fiind cucerit de romani, orașul a fost numit Constantiana, după împăratul roman Constantin cel Mare.

Predeal este oraşul aflat la cea mai mare altitudine din România, între 1.040 şi 1.110 metri. Turiştii sunt atraşi aici de celebrele pârtii de schi şi de zecile de trasee care pot fi parcurse vara.

Chipul regelui dac Decebal este un basorelief înalt de 55 m, aflat pe malul stâncos al Dunării, între localitățile Eșelnița și Dubova, în apropiere de orașul Orșova. Este cea mai înaltă sculptură din piatră din Europa.

Cea mai înaltă biserică de lemn din lume se găsește în Săpânța-Peri, Maramureș, din nord-vestul României. Biserica are 78 de metri înălțime, iar pe vârf, o cruce de 7 metri.

Delta Dunării (3446 km²), aflată în mare parte în Dobrogea, România, și parțial în Ucraina, este a doua ca mărime și cea mai bine conservată dintre deltele europene.

“Luceafărul”, scris de Mihai Eminescu, este cel mai lung poem de dragoste din lume – 98 de strofe.

Orașul Brașov are a treia cea mai îngustă stradă din Europa, strada Sforii. Lățimea sa variază între 1,11 și 1,35 metri și are o lungime de 80 de metri.

Singurul cimitir vesel se află în România. Cimitirul Vesel este un cimitir din localitatea Săpânța, județul Maramureș, faimos pentru crucile mormintelor viu colorate și picturile naive reprezentând scene din viața și ocupația persoanelor înhumate. Pe unele cruci există chiar versuri în care sunt amintite, deseori cu nuanțe umoristice, persoanele respective.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=MKSzSXxBjNI

Ce a fost Holocaustul?

Schița lecției de istorie „Ce a fost Holocaustul?” cuprinde definiția Holocaustului, cine au fost victimele acestui genocid, rolul ghetourilor și a lagărelor de exterminare în cadrul politicii antisemite a naziștilor, crimele înfăptuite la Auschwitz, Dachau, Buchenwald și o prezentare succintă a Holocaustului în România, cu pogromurile de la București și Iași.

Holocaustul – genocid împotriva umanității

Holocaustul:

 a fost cel mai mare genocid din istoria omenirii;

 a însemnat persecutarea și exterminarea fizică a evreilor, efectuată de naziștii și fasciștii europeni începând cu anii ’30 ai secolului al XX-lea și pe toată durata celui de-al Doilea Război Mondial.

În afara evreilor, victime ale naziştilor au fost și opozanţi ai regimului, romi, germani cu dizabilităţi psihice sau fizice, homosexuali, prizonieri de război, dizidenți religioși (adepți ai altor religii decât cea a majorității).

Deși practicată sistematic în aproape toate teritoriile ocupate sau controlate de nazişti, uciderea evreilor s a concentrat mai ales în Europa Centrală şi de Est, unde, în 1939, trăiau peste şapte milioane de evrei.

Așa zisa soluție finală a reprezentat apogeul politicii antisemite (împotriva evreilor) promovată de regimul nazist.

Ghetouri și lagăre

• În punerea în aplicare a politicii antisemite, naziștii au folosit ghetourile și lagărele.

Ghetourile

 erau cartiere destinate exclusiv evreilor în timpul persecuțiilor naziste în țările ocupate de hitleriști, pe care aceștia nu aveau permisiunea de a le părăsi;

 cel mai mare ghetou al evreilor a fost în Polonia, la Varșovia, și găzduia peste 400 000 de evrei.

Sistemul de lagăre cuprindea lagăre de concentrare, lagăre de muncă și, după adoptarea soluției finale, lagăre de exterminare.

lagărele de concentrare localizate mai ales în Germania, erau centre de detenţie, de muncă forțată şi pentru uciderea unor grupuri mici, de exemplu lagărele de la Dachau şi Belsen.

lagărele de muncă forţată au fost înfiinţate în toate ţările ocupate de Germania, cu scopul de a exploata prin muncă prizonierii de război.

lagărele de exterminare apărute după 1942, mai cu seamă pe teritoriul Poloniei ocupate, erau adevărate fabrici ale morții (chiar 6.000 de morți pe zi la Auschwitz). Moartea era cauzată și de înfometare, boli și extenuare.

 În multe lagăre s au efectuat experimente medicale pe deţinuţi, precum cele din lagărele de la Auschwitz, Dachau, Buchenwald.

Holocaustul în România

• A fost procesul de discriminare, deportare și exterminare a evreilor aflați în teritoriile controlate de statul român între anii 1937 și 1944, cât și a evreilor cu cetățenie română, majoritatea din Transilvania de Nord, aflați în afara granițelor.

• În teritoriile controlate de statul român, Holocaustul a început cu promulgarea primelor legi restrictive anti-evreiești ale guvernului Octavian Goga și s-a sfârșit cu lovitura de stat de la 23 august 1944, când România a încetat colaborarea cu Puterile Axei.

Cele mai importante acțiuni împotriva evreilor au fost:

 • Pogromul de la Bucureşti, 21-23 Ianuarie
 • 1941 Pogromul de la Iaşi, 28 Iunie – 6 Iulie 1941
 • Deportările în Transnistria, 1941-1942

Vă recomand să urmăriți și prezentarea pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=58tNFJic8pY

Cetățean și stat în democrație și totalitarism

Perioada interbelică
– a fost una a contrastelor în privința relației dintre stat și cetățean;
– a fost dominată de confruntarea dintre regimurile democratice și cele totalitare.

Într-un regim democratic cetățenii exercită un control asupra conducătorilor, pe care îi pot schimba prin vot.
Într-un regim totalitar cetățenii pierd controlul asupra puterii. Ei nu mai pot schimba prin vot conducerea, deoarece nu mai există alegeri libere.

Regimurile democratice se caracterizează prin:
– separarea puterilor în stat (executivă, legislativă, judecătorească);
– pluralism politic (mai multe partide);
– alegeri libere;
– drepturi și libertăți garantate și respectate.

Regimurile totalitare se bazează pe:
– concentrarea puterii în mâna unui partid sau conducător;
– controlul statului asupra individului și a vieții sale private;
– partid unic;
– îngrădirea drepturilor și libertăților.

Regimuri politice democratice
Marile democrații liberale ale perioadei au fost: Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și Franța.
Regimuri democratice au mai funcționat, în perioada interbelică, în țările nordice (Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca), dar și în Elveția, Cehoslovacia, Iugoslavia, România.

Regimuri politice totalitare:
– fascismul – în Italia (conducător: Benito Mussolinii);
– nazismul – în Germania conducător: (Adolf Hitler);
– comunismul – în Rusia (conducător Stalin).

Regimuri totalitare (dictatoriale) au existat și în alte state:
– în Portugalia (regimul lui Salazar);
– în Spania (generalul Franco);
– în Ungaria și Grecia.

Democrația românească interbelică

În perioada interbelică, România era monarhie constituțională de tip democratic. Viaţa politică s-a caracterizat prin:
– separarea puterilor;
– existența mai multor partide;
– exercitarea drepturilor și libertăților.
A contribuit la aceasta adoptarea unui şir de reforme democratice, cum ar fi:
– introducerea votului universal (în 1918);
– reforma agrară (în 1921);
– adoptarea unei noi constituții (în 1923).
În anul 1938 însă, viaţa politică din România a suferit schimbări radicale prin înlăturarea sistemului democratic și introducerea regimului autoritar al regelui Carol al II-lea.

Concluzie
Uniunea Sovietică, Italia și Germania sunt statele în care s­au desfășurat experimente extreme în relația stat-­cetățean.
Deși păreau la început atractive, acestea au dus, în cele din urmă, la cele mai mari tragedii din istorie, ce au afectat, într­-o formă sau alta, întreaga populație a planetei.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea pe Youtube https://www.youtube.com/watch?v=OYgWeCF6r8k

Frumos și cunoaștere în lumea greacă. Schița lecției

Modele și valori în educație

Caracteristici generale
– Civilizația europeană de astăzi îşi are în mare măsură originea în lumea greacă.
– Aici au fost inventate democrația, literatura, teatrul ori știința.
– Ideile grecilor despre artă au dominat lumea europeană timp de peste 2.000 de ani.
– Grecilor le-au plăcut poveștile și legendele cu eroi și zei, și au creat o mitologie bogată.
– Strategiile de educație din fiecare polis au apărut și au evoluat potrivit cadrului politic adoptat de fiecare polis.
– Există două modele de educație, educația spartană și cea ateniană.

Educația spartană

 • Întregul proces de educare a tinerilor spartani era determinat de nevoia statului de a avea o armată bine organizată şi disciplinată, necesară menținerii în ascultare a populaţiei supuse, şi pentru impunerea supremației Spartei față de celelalte cetăţi greceşti.
 • În acest fel, întreaga educaţie avea un caracter militar, urmărindu-se la fiecare tânăr dezvoltarea forței, curajului şi îndrăznelii.
 • Încă de la naştere, copiii erau examinaţi pentru a se descoperii eventuale malformații ce i-ar fi făcut inapţi pregătirii miitare.
 • Cei cu defecte erau aruncaţi în prăpăstiile Muntelui Taiget, ceilalţi erau lăsaţi în grija mamelor până la 7 ani, după care erau preluaţi de stat şi, sub stricta supraveghere a unui instructor, erau deprinşi până la vârsta de 20 de ani cu traiul auster şi arta de a lupta.
  La 20 de ani, spartanii deveneau cetățeni-soldați, intrau în armată, în care slujeau până la 60 de ani, neavând voie să locuiască cu familia decât în anumite zile.
 • Fetele erau antrenate pentru alergare, aruncarea discului şi suliței, ele având rolul de apărare a gospodăriei când spartanii erau plecaţi la război.

Educația ateniană


– Și la Atena copiii sunt crescuţi până la șapte ani în familie. Băieţii erau lăsaţi în grija mamelor, după care începeau școala, în timp ce fetele rămâneau acasă, unde învățau scrisul, cititul, socotitul, să cânte şi să danseze, să coasă şi să întreţină casa. Educaţia lor era subordonată rolului de mamă şi soţie.
– Sub supravegherea unor pedagogi, până la 12 14 ani, băieţii urmau să deprindă scrisul şi cititul, socotitul, gramatica şi muzica. Studiau poemele lui Homer, care îi învățau despre zei și eroi, despre religie și morală.
– După 14 ani, exerciţiile fizice trec pe primul plan al educaţiei, în locuri special amenajate, numite palestre. La 16 ani, instruirea tânărului era în linii mari terminată. Copiii celor mai săraci începeau să muncească, iar ceilalţi, mai bogaţi, urmau 2 ani de studii filosofice în şcoli.
– Între 18 şi 20 de ani, se făcea un fel de şcoală militară, efebia, care-l transforma pe adolescent în bărbat, unii pregătindu-se pentru viaţa publică, alţii pentru cariera armelor. Ei nu erau obligaţi să locuiască în cazărmi, ci doar să se prezinte la ora stabilită la locul de adunare; în restul timpului erau liberi. Încheierea acestui stagiu era urmată de integrarea lor în corpul cetăţenesc al Atenei.

Stilurile artei grecești. arta plastică greacă

Arhitectura:
Arta greacă este strâns legată de religie, adresându-se deopotrivă credinței, spiritului și privirii.
Monumentul arhitectural caracteristic pentru arta greacă este templul.
Cele mai cunoscute temple sunt Partenonul și Erehteionul, construite pe Acropola Atenei, dar și Templul Artemizei din Efes, una dintre cele șapte minuni ale lumii antice.
În funcție de aspectul coloanelor, templele erau construite în stil doric, ionic sau corintic.

Sculptura:
Miron, reprezintă corpul în mișcare (Discobolul);
Fideeas, lucrează statui în fildeș și aur (Athena Parthenos și Zeus din Olimpia);
Policlet, reprezintă forța fizică și morală a omului (Doriforul sau Purtătorul de lance);
Praxiteles, înfățișează armonia și frumusețea corpului uman (Afrodita din Cnidos);
Lisip, creează portretul (bustul lui Alexandru Macedon).

Pictura
Pictura Greciei antice poate fi cunoscută datorită ceramicii pictate.
Vasele erau împodobite cu scene mitologice, jocuri publice și episoade din poemele homerice, pictate cu figuri roșii pe fond negru sau, mai târziu, cu figuri negre pe fond roșu.

Știința
Cercetările științifice ale grecilor antici au contribuit la dezvoltarea cunoașterii umane.
S-au evidențiat:
› Pitagora și Arhimede în matematică și fizică;
› Herodot și Tucidide în istorie;
› Hipocrat în medicină;
› Platon, Aristotel și Socrate în filosofie.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=BgKPOTNfgPY

Constantin Brâncoveanu. Dimitrie Cantemir – Schița lecției

Contextul internațional
La sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea se manifestă:
• Declinul Imperiului Otoman (înfrânt sub zidurile Vienei în 1683);
• Ascensiunea Rusiei și Austriei (Imperiul Habsburgic).

Situația politică a Moldovei și a Țării Românești
• Se aflau sub suzeranitatea Imperiului Otoman;
• Erau amenințate de expansiunea puterilor creștine.

Constantin Brâncoveanu
• A fost domnul Țării Românești între anii 1688 și 1714;
Pe plan intern:
 domnia lui a reprezentat o perioadă de progres economic și cultural, de modernizare a instituțiilor, de reformare a sistemului fiscal;
 în cultură pătrund elemente occidentale și se estompează cele orientale;
 sunt construite școli, edificii laice și ecleziastice, numele domnitorului ajungând să fie dat unui stil artistic.
Pe plan extern:
 a dus o politică de echilibru între Imperiul Otoman, căruia îi era vasal, și Austria, a cărei expansiune ajunsese până la hotarele Țării Românești;
 politica lui prudentă a urmărit menținerea autonomiei țării în competiția dintre marile puteri.
• Intrigile unor boieri și bogățiile sale, care stârneau invidia turcilor, l-au pierdut pe Constantin Brâncoveanu. Pe 15 august 1714, chiar în ziua în care împlinea 60 de ani, Brâncoveanu a fost ucis la Istanbul, împreună cu cei 4 fii ai săi.

Dimitrie Cantemir
• A fost domnul Moldovei între anii 1710 și 1711; a fost un mare cărturar (scriitor, filosof, istoric, geograf), membru al Academiei de Științe din Berlin;
Pe plan intern:
 a dus o politică de modernizare a instituțiilor;
 a realizat o reformă fiscală;
 a sprijinit Biserica Ortodoxă;
 a reorganizat armata.
Pe plan extern:
 a încheiat o alianță cu țarul Petru la Luck (în 1711).
 tratatul recunoștea hotarele străvechi ale Moldovei de la Dunăre și mare.
 domnia devenea ereditară în familia lui Dimitrie Cantemir, iar Moldova era pusă sub protecția țarului;
 trupele aliate ale Moldovei și Rusiei au fost însă învinse de otomani la Stănilești (în 1711).
Dimitrie Cantemir s-a refugiat în Rusia, unde rămâne până la moartea sa, în anul 1723.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=lW0XM1JJ6Ag

Cine a fost Aspasia, femeia care i-a cucerit pe Socrate și Pericle?

Pe nedrept denigrată în timpul vieții, Aspasia din Milet, soția lui Pericle și prietenă a filozofilor, a fost o femeie remarcabilă pe drept cuvânt.

Aspasia este poate cea mai cunoscută și cea mai nedreptățită femeie din antichitatea greacă clasică. Ea a trăit în Atena în timpul așa-numitei Epoci de Aur din secolul al V-lea î.Hr., când acest oraș, sub conducerea ambițiosului general Pericle, a devenit centrul unui imperiu maritim care se întindea de-a lungul Mării Egee, dominând sute de polisuri (orașe-state).

Aspasia avea să devină tovarășa și sfătuitoarea iubită a lui Pericle timp de peste un deceniu, dar nu era ateniancă prin naștere: se născuse în Milet, un oraș-stat din Ionia (pe coasta de vest a Turciei moderne), care timp de un secol fusese centrul intelectual al lumii antice de limbă greacă.

Nu se știe nimic sigur despre primii ani de viață ai Aspasiei în Milet, iar o mare parte din biografia ei trebuie reconstituită din diverse surse și conjecturi; dar traiectoria ei ulterioară sugerează că nu era străină de curentele intelectuale ale orașului natal.

Milet a fost fondat de atenieni și alți coloniști greci în jurul anului 1000 î.Hr. și a devenit un centru cultural și comercial înfloritor. Gânditorii milesieni din secolul al VI-lea î.Hr., precum Thales și Anaximandru, au fost considerați (printre alții, de Aristotel) ca fiind primii filosofi. Acești oameni se dedicau speculațiilor despre chestiuni care nu țineau de viața de zi cu zi: întrebări despre originile cosmosului, natura timpului și elementele primare ale lumii naturale. În cursul secolului al VI-lea î.Hr., Milet a cedat dominației imperiale persane și, în cele din urmă (după o revoltă eșuată), a fost distrus în totalitate în 493 î.Hr., iar locuitorii supraviețuitori au fost forțați să fugă în exil. Paisprezece ani mai târziu, în 479 î.Hr., persanii invadatori au fost respinși din Grecia, iar viața a început să revină în orașul restaurat.

Printre cei care s-au întors în țară se număra tatăl Aspasiei, Axiochus, a cărui descendență poate fi urmărită până la cea a unei familii aristocratice ateniene numite Alcmaeonide (din care făcea parte și Pericle). Aproximativ un deceniu mai târziu, în anul 470 î.Hr. s-a născut Aspasia: semnificația numelui ei în limba greacă – „bun venit” – poate indica faptul că nașterea ei a venit ca o bucurie neașteptată. Crescând, ea a dobândit în mod evident acel tip de educație literară și filosofică (refuzată majorității femeilor grecești) care i-a permis să devină o vorbitoare fluentă, o gânditoare elocventă și o profesoară admirată. Atenienii asociau preocupările intelectuale și abilitățile retorice, pe care le considerau suspecte, cu cei care nu erau atenieni, pe care îi clasificau drept xenoi („străini”), cărora le dădeau titulatura de „sofiști” – bărbați precum Protagoras și Gorgias. Astfel de atribute la o femeie, însă, erau aproape de neconceput. Ele ar fi fost privite cu dezgust de atenieni, care aveau tendința de a se gândi la soțiile ‘cinstite’ ca la niște gospodine și mame fără nicio chemare sau drept la aspirații intelectuale.

Pe când avea aproximativ 20 de ani, Aspasia a emigrat la Atena în compania surorii sale, care era căsătorită cu un aristocrat atenian (tot un Alcmaeonid) și politician pe nume Alcibiade. Cu zece ani mai devreme, în 460 î.Hr., Alcibiade fusese ținta procedurii cunoscute sub numele de ostracizare, prin care un vot în cvorum al cetățenilor atenieni ducea la expulzarea din Atena, pentru o perioadă de zece ani, a unei personalități nepopulare sau cu probleme politice. Plecase în Milet împreună cu soția și familia sa, iar aceștia s-au întors aducând-o cu ei pe sora soției sale, frumoasa și inteligenta Aspasia, cel mai probabil cu scopul de a-i găsi un soț de mare anvergură. Totuși, la 20 de ani, Aspasia ar fi fost considerată trecută de prima tinerețe pentru a face o căsătorie onorabilă, deoarece fetele ateniene erau de obicei logodite la începutul adolescenței.

Fiind femeie și străină, abilitățile intelectuale ale Aspasiei nu puteau decât să ridice semne de întrebare în rândul bărbaților și femeilor ateniene. Aceștia asociau, în general, astfel de calități cu o clasă de femei mai puțin onorabile, curtezanele (hetaire). Acestea din urmă duceau o viață mult mai emancipată decât femeile ateniene legate de casă, ceea ce, în mod firesc, tindea să le facă mai interesante și mai căutate tovarășe pentru bărbații căsătoriți și educați decât propriile soții. Dar Aspasia nu se sfia să își etaleze elocvența neobișnuită și, nu în ultimul rând, inteligența emoțională. Ea a înființat în casa ei (sau în cea a lui Alcibiade) o practică terapeutică menită să consilieze bărbații și femeile din elita ateniană cu privire la relațiile umane, în special despre dragoste și căsătorie. În acest sens, ea ar putea cita exemplul unui sofist atenian, Antiphon, care a înființat o „cură de vorbire” în orașul Corint, cu scopul de a-i consilia și consola pe cei îndurerați.

Potrivit biografului antic Plutarh, printre cei care au vizitat salonul Aspasiei s-a numărat și tânărul Socrate, care era apropiat de Aspasia ca vârstă. În această etapă a vieții sale, Socrate nu avea încă o personalitate filosofică pe deplin dezvoltată. Fiu al unui pietrar bogat, el se antrena pentru a deveni soldat hoplit și asista la prelegerile unor sofiști care își promovau speculațiile despre timp, univers și fizică. Socrate împărtășea însă cu Aspasia o fascinație pentru misterele relațiilor și conduitei umane, care ofereau o cale mai fezabilă pentru examinarea filosofică decât fizica absconsă, cale pe care avea să o urmeze în întregime în filosofia sa ulterioară.

Clearchus (un elev al lui Aristotel) afirmă că Aspasia și Socrate „au avut o relație” înainte ca Aspasia să devină tovarășa lui Pericle. Întrucât amândoi au fost figuri neobișnuite în Atena – Aspasia, cu trecutul ei străin și intelectul neobișnuit, iar Socrate, cu afecțiunea sa mentală care îl făcea să audă voci, precum și cu respingerea căilor succesului politic sau financiar pe care le avea la dispoziție pentru a le urma – este posibil ca ei să fi fost atrași împreună de sentimentul reciproc de a fi diferiți de cei din jur. Elevul lui Socrate, Platon, a avut-o în mod clar în minte pe Aspasia atunci când a construit figura lui „Diotima” (de altfel necunoscută și neatestată, dar numele înseamnă „onorată de Zeus”, iar „Zeus” era porecla obișnuită a lui Pericle) în dialogul său Simpozion. Diotima este descrisă ca fiind o femeie „inteligentă”, cu elocvența unui „sofist desăvârșit”, care a fost vizitată de Socrate în mai multe rânduri pentru a-l putea instrui pe tema iubirii (Eros).

Faimoasa afirmație a lui Socrate era că „tot ce știa era că nu știa nimic”; dar în cazul iubirii, spune el, știa adevărul – pentru că l-a învățat de la Diotima. Doctrina iubirii pe care Diotima o expune în Simpozion propune că iubirea începe cu atracția fizică față de un alt corp, apoi trece la o atracție față de mai multe corpuri; dar că apoi avansează spre forme de iubire superioare din punct de vedere etic (de unde și termenul de iubire „platonică”). Un dialog pierdut cu titlul Aspasia al unui elev al lui Socrate (Eschines), citat de oratorul roman Cicero, păstrează un scenariu care a avut loc într-unul dintre saloanele Aspasiei: în el, Aspasia susține și ea o abordare similară, mai degrabă etică decât fizică, a relațiilor dintre bărbat și femeie, ca fiind baza unei căsnicii reușite.

Una dintre formele superioare de iubire remarcate în Simpozionul lui Platon este iubirea patriotică. Este posibil ca Aspasia să fi simțit că face un serviciu de iubire orașului său adoptiv, Atena, atunci când, în anul 445 î.Hr., la aproximativ cinci ani după ce a ajuns acolo, a intrat într-o relație cu Pericle și s-a mutat în casa lui ca soție. Pericle era divorțat de mulți ani de prima sa soție și a fost îndrăgostit de Aspasia, care la 25 de ani avea doar jumătate din vârsta lui; afecțiunea publică neobișnuită pe care i-a acordat-o („o îmbrățișa în fiecare dimineață și seară la plecarea și la întoarcerea în casa lui”) a fost remarcată de observatorii contemporani. Dar Pericle s-a aflat într-o dilemă, deoarece cu doar șase ani mai devreme, în 451 î.Hr., propusese și adoptase o lege în Adunarea ateniană cu scopul de a descuraja căsătoriile dintre bărbații atenieni și soțiile din afara Atenei: aceasta decreta că copiii unei astfel de uniuni nu vor primi cetățenia ateniană. A făcut apel la atenieni, cu succes, pentru a anula legea în cazul propriului său fiu cu Aspasia din Milesia, Pericle Junior.

Cu toate acestea, Pericle a avut și dușmani și detractori de-a lungul perioadei de aproximativ 30 de ani de ascensiune în politica ateniană. Intrarea în scenă a Aspasiei i-a înfuriat pe dușmanii săi. Dramaturgii comici ai vremii, ale căror piese reflectau răutăți politice din punctul de vedere al atenienilor conservatori care disprețuiau politicieni populiști precum Pericle, au aruncat insulte și vituperări asupra cuplului. În pasajele comice care au supraviețuit, Aspasia este numită „curvă”, „doamnă de bordel” și „mamă de bastard” și este înjurată pentru presupusa ei influență malignă asupra lui Pericle (care a propus cu succes o lege a cenzurii în 439 î.Hr., deși aceasta a fost abrogată la scurt timp după aceea). În special, a fost acuzată că l-a instigat pe Pericle să conducă o expediție pe uscat și pe mare împotriva insulei Samos (un rival comercial al orașului său natal, Milet), ceea ce a dus la o campanie acerbă de zece luni în perioada 440-439 î.Hr., care s-a încheiat cu supunerea sângeroasă a insulei. Nouă ani mai târziu, în 431 î.Hr., atenienii au intrat din nou în război, de data aceasta cu Sparta, ca urmare a unor dispute prin procură, inclusiv una cu orașul vecin Megara. Cel mai mare dramaturg comic al vremii, Aristofan, l-a ironizat pe Pericle în comedia sa „Acharnians” pentru că a pornit războiul („Războiul peloponesiac”) pentru a o liniști pe Aspasia, „doamna lui de bordel”, pentru că se presupune că niște megarieni „fugiseră cu două prostituate” din bordelul ei.

Oricât de absurde și de comice ar fi astfel de scenarii, ele au fost luate ca atare timp de secole. Cu toate acestea, doi biografi contemporani sobri ai lui Socrate, Platon și Xenofon, o prezintă pe Aspasia doar ca pe o profesoară respectată de elocvență și expertă în probleme de relații umane. Nici unul dintre ei nu spune nimic despre faptul că ar fi fost o „prostituată” și nici măcar o singură sursă antică nu o numește hetairă. Acest termen i-a fost atașat de către scriitori ulteriori, stânjeniți de apelativele mai peiorative care i-au fost aplicate de către comedianți, dar nepregătiți să recunoască adevărul portretizării sale de bună reputație de către Platon și Xenofon. Dialogul Menexenus al lui Platon susține că Aspasia a contribuit la compunerea celebrului „Discurs funerar” păstrat de istoricul Tucidide prin cuvintele puse în gura lui Pericle. Dacă este așa, ea a fost cu siguranță o femeie de o elocvență și o influență extraordinare; dar nu în felul în care o descriu piesele comice.

După mai bine de 15 ani împreună, Aspasia l-a pierdut pe Pericle în 429 î.Hr. când acesta a murit din cauza ciumei din Atena. În anul următor, ea s-a recăsătorit cu un bărbat pe nume Lysicles, care era un general, probabil cunoscut de regretatul Pericle ca fiind un tovarăș de-al său. Lysicles este și el batjocorit de comedianți ca fiind un „vânzător de oi”, fără îndoială pentru a sugera asociațiile sale mercantile de joasă speță și caracterul avar al Aspasiei (vânzarea de oi ar fi putut fi pur și simplu o sursă vizibilă a bogăției sale). Lysicles a murit în anul următor în timpul serviciului activ în Frigia, lăsând-o pe Aspasia văduvă pentru a doua oară.

După aceea nu mai auzim nimic despre Aspasia. S-ar putea să se fi căsătorit din nou; și ar fi putut trăi pentru a-l vedea pe Socrate executat în 399 î.Hr. Dar figura ei planează asupra unui episod istoric trist, execuția fiului ei, Pericle, în 406 î.Hr., după ce acesta a comandat în comun flota ateniană în bătălia navală de la Arginusae. Deși a fost o victorie ateniană, o furtună i-a împiedicat pe generali să se organizeze pentru a aduna cadavrele, iar atenienii, furioși și îndurerați, au votat pentru executarea în masă a celor zece comandanți. A fost o procedură controversată, iar președintele Consiliului a încercat din răsputeri, dar fără succes, să-i convingă că era ilegal să nu-i judece pe comandanți individual. Acel președinte era Socrate, care îndeplinea singura funcție civică pe care și-a asumat-o în întreaga sa viață. Poate că a fost convins să candideze atât de târziu la această funcție doar pentru că Aspasia, femeia pe care o iubise cândva, îi întinsese mâna, rugându-l să facă tot ce poate pentru a cruța viața fiului ei.

sursa – Engelsberg Ideas

Vă recomand să urmăriți prezentarea pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=A5yRb1vr_Ms

Regimul fanariot în Țările Române

DE LA DOMNII ROMÂNI LA CEI FANARIOȚI

– După domniile lui Constantin Brâncoveanu și Dimitrie Cantemir, otomanii nu mai aveau încredere în domnii români din cauza tendinței acestora de a stabilii alianțe cu state creștine. De aceea, otomanii au introdus un nou regim, cunoscut în istorie ca „regimul fanariot”, deoarece în cadrul acestuia mulți domni au fost greci, originari din cartierul Fanar din Istanbul.

– Domniile fanariote sunt inaugurate în 1711 în Moldova și în 1716 în Țara Românească. Ele durează în ambele principate până în 1821.

– Domnii fanarioți erau considerați dregători otomani. Ei au fost executanți fideli ai ordinelor primite de la Istanbul.

TRĂSĂTURI ALE REGIMULUI FANARIOT

– Domnitorii erau numiți direct de către sultan.
– Reducerea puterii militare a celor două Țări Române. Domnul nu mai avea oaste proprie, ci numai o gardă personală și mici unități de menținere a ordinii în țară.
– Creșterea obligațiilor financiare ale Țării Românești și Moldovei față de Imperiul Otoman.
– Creșterea fiscalității (diversificarea dărilor și înmulțirea lor).
Țara Românească și Moldova suferă pierderi teritoriale:
– în perioada 1718-1739, Oltenia este ocupată de austrieci;
– în 1775, partea de nord a Moldovei (numită de austrieci Bucovina) a fost anexată Imperiului Habsburgic;
– în 1812, teritoriul dintre Prut și Nistru al Moldovei (Basarabia) a fost ocupat de ruși.
– Cu toate acestea, atât Țara Românească, cât și Moldova, și-au păstrat individualitatea statală și nu au devenit provincii otomane.

DOMNI FANARIOȚI REPREZENTATIVI

– Primul domn fanariot numit de către sultan a fost Nicolae Mavrocordat, mai întâi în Moldova (1711), apoi în Țara Românească (1716).
– Unii domni fanarioți, influențați de ideile iluministe și de practicile despoților luminați, vor iniția o serie de reforme cu caracter social, economic, administrativ, juridic și cultural, în direcția modernizării principatelor.


Constantin Mavrocordat a făcut mai multe reforme:
– reforma administrativă introducea salarizarea dregătorilor;
– reforma fiscală înlocuia toate impozitele cu unul singur, anual, ce urma să fie plătit în patru rate;
– reforma socială prin care desființa șerbia sau legarea de glie a țăranilor.

Alexandru Ipsilanti
– a reorganizat Academia Domnească de la Sfântul Sava.
– cea mai semnificativă realizare a fost în domeniul justiției, prin redactarea unui cod de legi, Pravilniceasca condică (1780). A fost primul cod de legi din perioada fanariotă, ce va fi aplicat în Țara Românească până în anul 1818.

Contribuții la modernizarea dreptului au avut și alți domni fanarioți:
Scarlat Callimachi, în Moldova, elaborează Codul Callimachi (1817)
Ioan Caragea, în Țara Românească, redactează Legiuirea Caragea (1818).

ÎNCHEIEREA DOMNIILOR FANARIOTE

– După Revoluția de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, partida națională își îndeplinește obiectivul, înlăturarea domniilor fanariote.

– În 1822, Poarta revine la domniile pământene, prin numirea în Moldova a lui Ioniță Sandu Sturdza și a lui Grigore Dimitrie Ghica în Țara Românească.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video – https://www.youtube.com/watch?v=cLLVJWxPJQs

%d blogeri au apreciat: