Arhive lunare: ianuarie 2012

Nicolae Grigorescu – Cea mai fericită zi din viaţa mea

În 1850, la 12 ani, după numai doi ani petrecuţi sub îndrumarea lui Anton Chladek, considerând că învăţase tot ceea ce era de învăţat şi cuprins de dorinţa de a veni în ajutor familiei sale, Nicolae Grigorescu părăseşte atelierul maestrului şi începe să lucreze singur iconiţe, pe care le vinde prin bâlciuri şi prin pieţele capitalei, duminica şi în zilele de sărbătoare.

Continuă citirea →

Panait Istrati, de două ori repetent!

„Am fost un copil rău şi un şcolar mediocru. Crescut până la şapte ani între unchii Anghel şi Dumitru, la Baldovineşti, brusca mea strămutare dintr-o libertate deplină, între pereţii ostili ai unei şcoli, mi s-a părut un act de duşmănie nemaipomenită.

Pe vremea mea, profesorul de şcoală primară îşi ducea elevii de la clasa întâia până la a patra, lăsând în seama profesorului următor pe cei căzuţi la examenul de sfârşit de an. Dat la şcoală la şapte ani, avui nenorocul să încap pe mâinile unui bărbat care ne snopea în bătăi, pe degeaba. Urmarea: jumătate din clasă fugea de la şcoală. Ne duceam în baltă, sau iarna ne jucam cu săniuţa. Din anul întâi n-am mers la şcoală decât vreo trei luni şi, natural, am rămas repetent.

Continuă citirea →

Poporul are un singur duşman primejdios: propria sa conducere

Un peuple n’a qu’un ennemi dangereux, c’est son gouvernement = Poporul are un singur duşman primejdios: propria sa conducere.

Diatribă paradoxală a lui Louis de Saint Just (1767–1794). Ea face parte din faimosul Raport asupra necesităţii de a institui guvernământul revoluţionar până la încheierea păcii, citit de el la 10 octombrie 1793.

*****

sursa: Francois Bluche, De la Cezar la Churchill. Vorbe memorabile explicate în contextul lor istoric, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2000

Aztecii şi sacrificiile umane

În momentul cuceririi spaniole din 1519, aztecii se aflau într-o perioadă de maximă dezvoltare. Arta, arhitectura, cunoştinţele de astronomie, sistemul de guvernare şi ceremoniile religioase atinseseră un punct culminant. Faptul că nu inventaseră încă roata a fost surprinzător. Imperiul lor enorm, cu o populaţie de peste un milion de oameni, depindea de fertilitatea pãmîntului. Oraşul principal, Tenochtitlan, se înălţa pe o insulă aflată în mijlocul unei mlaştini şi era înconjurat de o reţea de canale şi lacuri.

Continuă citirea →

Balcanii, butoiul cu pulbere al Europei

Balcanii constituiau la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului XX zona fierbinte a continentului. Aici se confruntau interesele marilor puteri politice, Rusia şi Austro-Ungaria în primul rând, dar şi marile religii ale lumii (creştinismul cu variantele sale, catolicismul şi ortodoxismul, şi islamismul). 

Continuă citirea →

Proza istorică în Roma antică

Interesul pentru propria-i istorie şi consemnare a acesteia este văzută de Cicero drept o „îndatorire patriotică” (Despre legi, I, 2,5), iar idealul teoretic al istoriei elocvente se afla sub semnul adevărului şi imparţialităţii (Despre Orator, II, 2-63). Dar, subordonată, în mare parte intereselor propagandistice, istoria scrisă reuşeşte mult mai târziu să se apropie, într-o măsură mai mare sau mai mică, de acest ideal.

Continuă citirea →

Regina Maria – durerea unei mame

În noiembrie 1916, se stingea din viaţă, la nici patru ani, Mircea, al şaselea şi ultimul copil al Reginei Maria şi al Regelui Ferdinand. În ajunul plecării din Bucureşti, spre care se îndreptau armatele germane, în bisericuţa de la Cotroceni, Regina stătea mută de durere în faţa sicriului ascuns în flori. Iat-o înfăţişând scena neştiută de nimeni, a despărţirii de acela pe care-l lăsa, micuţ prizonier, în mâinile năvălitorilor:

Continuă citirea →

Cine a inventat prima maşină de calculat?

Întrebări şi răspunsuri de cultură generală

Întrebare: Cine a inventat prima maşină de calculat?

Răspuns: Wilhelm Schickard (1592-1635)

Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict la începuturile modernităţii

Secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea aduc schimbări în spaţiul Ţărilor Române, determinate de:

– declinul Imperiului Otoman; 

– ascensiunea Imperiului Ţarist în Balcani;

Continuă citirea →

Yedikule – temniţa groazei

Yedikule… Temniţa celor şapte turnuri… Fortăreaţa transformată în închisoare de stat.

Bastilia, Turnul Londrei, Închisoarea Plumburilor din Veneţia, Spielberg, sinistra puşcărie a Imperiului Austriac, fortăreaţa Piotr şi Pavel sunt lăcaşuri de odihnă în comparaţie cu Yedikule.

Continuă citirea →

„Scrisoarea celor 6“ adresată lui Nicolae Ceauşescu (martie 1989)

Preşedintelui Nicolae Ceauşescu,

În momentul în care însăşi ideea de socialism, pentru care noi am luptat, este discreditată de politica dumneavoastră şi când ţara noastră este izolată în Europa, noi ne-am hotarât să luăm poziţie. Ne dăm perfect seama că facând aceasta ne riscăm libertatea şi poate chiar vieţile noastre. Dar simţim că e datoria noastră să apelăm la Dvs. pentru a schimba cursul actual înainte de a fi prea târziu.

Continuă citirea →

Deşteptarea României

Deşteptarea României

Voi ce staţi în adormire, voi ce staţi în nemişcare,
N-auziţi prin somnul vostru acel glas triumfător,
Ce se-nalţă pân’ la ceruri din a lumii deşteptare,
Ca o lungă salutare
Către-un falnic viitor?

Continuă citirea →

Domnule, nu m-aţi omorât!

Jilava, 1 iunie 1946, ultimele clipe şi cuvinte ale mareşalului Antonescu

Conducător al statului român, în perioada 6 septembrie 1940 – 23 august 1944, arestat din ordinul regelui Mihai I, preluat de sovietici, la 31 august acelaşi an, dus ]n U.R.S.S., readus în ţară, în aprilie 1946, judecat de aşa-numitul Tribunal al Poporului şi condamnat, la 17 mai 1945, de şase ori la pedeapsa cu moartea, de două ori la temniţă grea pe viaţă, de trei ori la temniţă grea timp de 20 de ani, o dată la detenţie riguroasă timp de 20 de ani şi de 14 ori la degradare civică pe timp de 10 ani – ca şi când una dintre ele, inclusiv pedeapsa capitală, nu ar fi fost de ajuns! -, mareşalul Ion Antonescu, cel care a decis, la 22 iunie 1941, angajarea României în război de partea Germaniei pentru a reintegra în trupul ţării Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa, ocupate de sovietici cu un an înainte, a fost executat la 1 iunie 1946, cu o zi înainte de a împlini vîrsta de 64 de ani.

Continuă citirea →

Viaţa politică românească – o mascaradă

Anul 2012 este anul alegerilor locale şi parlamentare, prilej pentru a ne reaminti de personajele lui Caragiale, eroi ai unei lumi guvernată de patimi mărunte, înveşmântate în lozinci demagogice care maimuţăresc idealurile democratice. Ca şi pe vremea lui Caragiale, şi astăzi viaţa politică românească nu pare decât o mascaradă, iar alegerile  o farsă. Tipurile umane zugrăvite de marele dramaturg sunt evident valabile şi astăzi. Iată câteva dintre ele: 

Continuă citirea →

Charles Darwin – savantul cel mai contestat şi mai caricaturizat

De numele lui Charles Darwin se leagă una din cele mai mari crize de conştiinţă ale secolului al XIX-lea. Făcând observaţii asupra evoluţiei faunei, el a formulat în lucrarea Originea speciilor ipoteza că acestea nu au fost create toate o dată, ele fiind rezultatul unui proces evolutiv bazat pe două principii fundamentale: lupta pentru existenţă şi selecţia naturală.

Continuă citirea →

%d blogeri au apreciat: