Legenda intemeierii Romei

Cu vreo trei mii de ani în urmă, pe ţărmul unei ţărişoare din partea de mijloc a Italiei, la apus de Munţii Apenini, numită Latium, au debarcat pe câteva corăbii mai mulţi războinici avându-l în frunte pe Aeneas.

Regele acelor locuri, Latinus, i-a primit ospitalier şi ospitalitatea i-a crescut când i-au povestit că sunt troieni, din vestita cetate nu de mult cucerită de greci. Aeneas s-a lăudat că este fiul zeiţei frumuseţii şi a dragostei, Venus, după cum s-a lăudat şi cu faptele sale de arme. Nu ştim dacă Latinus i-a crezut sau nu, dar troienii aveau corăbii şi ştiau să navigheze, aveau arme mai bune şi se pricepeau la nenumărate lucruri. De aceea, l-a poftit să se aşeze aici, iar lui Aeneas, chiar dacă nu mai era aşa de tânăr, i-a dat-o de soţie pe fiica sa, Lavinia.

Cu voia regelui, Aeneas a pornit să ridice un oraş pe care l-a numit Lavinium.

Dar împotriva lui s-a ridicat Tornus, regele rutulilor, care se considera jignit deoarece Lavinia îi fusese lui promisă înainte. Au început lupte grele şi lungi şi printre primii căzuţi a fost chiar Latinus, Aeneas rămânând singur conducător. Pentru a se bucura de sprijinul băştinaşilor de aici, el i-a unit cu troienii săi dându-le tuturor un singur nume, cel de latini. Aceasta i-a sporit mult puterea, amândouă neamurile urmându-l cu credinţă ca unul singur. Până la urmă Aeneas a reuşit să-l ucidă în luptă pe Tornus, dar pieri şi el tocmai în momentul în care câştigau biruinţă asupra duşmanilor.

În locul lui a fost ales ca rege fiul său, Ascanius sau Iulus, cu toate că era încă nevârstnic. Căsătorindu-se, acesta a hotărât să înfiinţeze o altă aşezare. A lăsat-o pe mama sa vitregă, Lavinia să domnească peste oraşul care îi purta numele, şi el, urmat de mai mulţi credincioşi şi familiile lor au pornit, şi după o zi de mers cu căruţele au poposit la poalele munţilor Albani, unde au început să dureze cetatea Alba Longa.

Şi anii au trecut, cetatea s-a mărit şi a devenit tot mai puternică. A murit şi Ascanius şi apoi, rând pe rând, şi urmaşii săi. Cel de-al treisprezecelea urmaş, regele Proca, avea doi fii gemeni, Amulius şi Numitor. Preţuindu-i la fel, şi neştiind pe care să-l lase moştenitor, a hotărât ca după moartea sa cei doi fii să domnească pe rând câte un an. Amulius, care a luat primul tronul, era însă ambiţios şi, când s-a apropiat terminarea anului de domnie, a hotărât să nu-l mai lase şi pe fratele său. A poruncit, aşadar, ca Numitor şi fiica sa, Rhea Silvia, să fie băgaţi la închisoare şi a continuat astfel să domnească ca şi cum el ar fi fost rege.

În închisoare, Rhea Silvia a născut doi băieţi pe care i-a numit Romulus şi Remus. Dar Amulius, îndată ce a aflat, a hotărât să-i ucidă. I-a răpit mamei şi i-a încredinţat unui ostaş cu poruncă straşnică să-i ducă în pădure, să-i înjunghie şi să lase cadavrele lor pradă sălbăticiunilor. Omului i-a fost însă milă de cei doi prunci şi nu a putut înfăptui ucidere cu mâna lui. I-a aşezat frumos, cu coşuleţul în care fuseseră puşi pe malul apei revărsate a Tibrului, cu speranţa că apa în creştere îi va lua repede şi se vor îneca. Dar n-a fost aşa, apa puţin adâncă în loc să ia coşuleţul l-a împins spre uscat până s-a oprit sub un smochin. Tocmai când lupoaica venise să se adape, răzbită de sete, cei doi prunci, deşteptaţi de foame începură să plângă. Lupoaica, căreia vânătorii îi omorâseră puii, se apropie şi le dădu să sugă până îi linişti.

Aşa a dat peste ei ciobanul Faustulus care a izgonit lupoaica şi i-a luat la stână dându-i soţiei sale, Larentia, ca să-i crească. Văzându-le scutecele şi cunoscând şi întâmplările de la Alba Longa, Faustulus a înţeles de la bun început cine sunt pruncii, dar nu a spus nimănui de frică să nu atragă mânia lui Amulius.

Şi astfel Romulus şi Remus au crescut fără să ştie cine sunt, alături de copiii păstorilor, ajungând repede în fruntea jocurilor acestora, voinici şi isteţi, neînfricaţi; când s-au făcut mai mari, tovarăşii lor i-au recunoscut drept căpetenie la vânătoare sau în treburile mai grele. Cum o ceată mare de hoţi se pripăşise prin pădurile vecine, jefuind şi pe păstori şi pe ţărani, tinerii şi prietenii lor îi surprinseră de mai multe ori, îi bătură şi le luară prăzile.

Fără îndoială că furia hoţilor era mare şi hotărâră să se răzbune.Pe când tinerii păstori erau antrenaţi în jocurile organizate pe colina Palatin cu prilejul sărbătoririi Lupercaliilor, hoţii s-au năpustit prin surprindere asupra lor reuşind să-l prindă pe Remus. L-au legat şi l-au predat regelui Amulius, învinuindu-l că împreună cu fratele lui geamăn şi-a adunat o ceată şi punând pe seama acestora toate jafurile făcute de ei.

Atunci bătrânul Faustulus, înţelegând că regele va descoperi uşor cine este prizonierul şi îl va ucide, i-a mărturisit în grabă lui Romulus din cine se trage şi l-a sfătuit să nu mai piardă o clipă şi să alerge în ajutorul fratelui său.

Romulus îşi strânse tineri păstori şi le ceru să vină la palatul regal, fiecare pe alt drum, ajungând toţi în acelaşi timp. Între timp, simţind primejdia, Remus, ajutat de câţiva credincioşi ai lui Numitor, scăpă din închisoare împreună cu bunicul său şi se înarmaseră degrabă. Tocmai atunci au sosit şi păstorii cu Romulus, s-au strâns repede şi au venit în ajutor.

Puţinii ostaşi rămaşi alături de Amulius fură înfrânţi şi urzurpatorul fu ucis. Toţi s-au strâns în for unde Numitor a arătat fapta josnică a lui Amulius şi obârşia nepoţilor săi. Începând cu Romulus şi Remus, toţi l-au aclamat pe Numitor ca rege, şi vremurile bune s-au întors în Alba Longa. Dar Romulus şi Remus nu se puteau mulţumi numai cu isprăvile pe care le înfăptuiseră.

Într-o dimineaţă, cei doi fraţi se înfăţişară regelui Numitor şi îi cerură voie să întemeieze un nou oraş în locul unde au fost găsiţi şi crescuţi. Cum şi oraşele Lavinium şi Alba Longa erau pline de locuitori, regele se învoi, şi, după puţine zile de pregătiri cei doi, urmaţi de prietenii lor păstorii şi de alţi tineri din oraş porniră la drum. Au mers drum de o zi cu căruţele, oprindu-se acolo unde cei doi prunci de altădată fuseseră alăptaţi de lupoaică şi poposiră. Au găsit că locul era minunat pentru o aşezare. Pe o margine a lui curgea Tibrul, care îl şi putea apăra dintr-o parte, oferea apă din belşug şi putea face şi bărcile să plutească.

Pământul era întins şi roditor şi de-abia aştepta să fie desţelenit. Nu departe trecea drumul de comerţ care lega cetăţile etrusce de la miazănoapte cu cele greceşti de la miazăzi, drum cutreierat de negustori. Se vedeau şapte coline destul de înalte, sprijin puternic pentru o viitoare cetate.

Aici vom rămâne! le strigă Romulus. De mâine în zori vom începe să săpăm şanţurile şi să aducem piatră!

Remus nu avea ce să spună, dar invidia îi muşcă inima că nu el fusese acela care să aleagă locul. A doua zi în zori lucrul începu. Unii dintre tineri săpau şanţuri adânci, alţii aduceau bolovanii de piatră, ba începuseră să şi facă mortar şi să zidească temeliile. Romulus muncea de zor, dar lui Remus parcă nu-i venea să se apuce de treabă.

Frate! spuse el, cine va fi regele şi stăpânul noii cetăţi? Ce nume va purta ea?

E devreme să hotărâm – răspunse celălalt – uite, zidurile s-au ridicat de-abia de-o palmă…

Nu e devreme deloc! strigă Remus cu venin.

Bine! se ridică Romulus de la treabă, cerând apă să se spele. Să hotărască augurii!

Augurii hotărâră ca cei doi fraţi să se despartă şi să meargă pe câte o înălţime de unde să urmărească zborul vulturilor pe cer. Zeii vor hotărî astfel soarta oraşului. Remus îşi alese colina muntoasă Aventi şi se duse acolo cu câţiva auguri, Romulus făcu acelaşi lucru pe colina Palatin, unde începuseră lucrările de întărire. Nu după multă vreme, lui Remus i se arătară şase vulturi zburând în văzduh, dar numai ce se anunţă această prevestire că lui Romulus i se arătară doisprezece.

Oamenii se împărţiră în două, unii aclamând ca rege pe cel care văzuse mai întâi vulturii, alţii pe cel care văzuse mai mulţi. Augurii curmară cearta şi-l declarară stăpân pe Romulus, iar cetatea care se năştea o botezară Roma.

Jur, strigă Romulus, să fac din Roma un oraş etern care să înfrunte secolii! Jur că oricine îi va trece zidurile fără voia mea sau a urmaşilor mei să piară numaidecât!

Oricine? zise Remus cotropit de invidie şi de furie. Iată, eu am să trec zidurile, să vedem ce o să fie? Şi în bătaie de joc sări zidul de o palmă.

Oricine ar fi! Am jurat! urlă Romulus negru la faţă de mânie şi împlântă sabia scurtă în pieptul fratelui său.

Roma se întemeiase, dar cu un început sumbru. Era în anul 753 î.H.

*****

Legenda întemeierii Romei poate fi urmărită și pe Youtube –  https://www.youtube.com/watch?v=dGwG2r8PuhM

*****

sursa: Paul D. Popescu, Ion Gh. Bocioacă, Legendele latinilor, București, Verus, 2009

113 răspunsuri

 1. Gheorghita Ionescu Eugeniu | Răspunde

  Romanii şi-au creeat o legendă frumoasă, mulţi oameni de cultură antici, printre care şi împăratul Claudius s-au arătat sceptici în privinţa veridicităţii originilor redate de legendă. Triburile de păstori care hălăduiau pe colinele din Laţium, se războiau între ele, Romulus se pare, ca şi David era căpetenia unei bande de tâlhari care obişnuiau să ceară „taxă de protecţie”. Şansa s-a concretizat în momentul în care Romulus s-a hotărât să cucerească teritoriile vecine. „Dacă aş fi avut o armată ca tine aş fi fost un mare cuceritor” se spune că ar fi răspuns un tâlhar judecăţii lui Alexandru”.

  Apreciază

  1. va iubesc mult pentru cat va chinuiti sa faceti aceste REFERATE.Va aormeseria

   Apreciază

  2. ai mare dreptate

   Apreciază

  3. sper sa nu iau 4

   Apreciază

 2. Urmaresc de fiecare data cu interes aprecierile pe care le faceti despre temele istorice pe care le abordez. Mi-ar facea placere sa colaboram si daca doriti sa publicati aici diverse materiale cu un continut istoric, va stau la dispozitie.

  Apreciază

  1. cu adevarat documentarul asta merita un 5

   Apreciază

   1. da si eu am scris documentariul si cand la-m prezentat am luat 5.

    Apreciază

   2. Mie mi-a placut si m-a ajutat sa iau 10la istorie

    Apreciază

   3. eu 9

    Apreciază

   4. Am luat un 10 la istorie din acest documentar! A si eu am 11 ani.

    Apreciază

   5. Merita 10++++++++++…………..10++++

    Apreciază

   6. Nu e de 5. Chiar profesorul meu de istorie a zis că este un documentar foarte educativ și a spus că trebuie să îl citim în vacanță.

    Apreciază

   7. am dat copy paste si am luat 10.. mersi iti raman dator 👍

    Apreciază

  2. E interesant articolul

   Apreciază

  3. Multumim ca ne ajutati, dar ati putea sa faceti un referat despre Grecia Antica?

   Apreciază

 3. am 10 ani si acest documentar ma ajutat la istorie

  Apreciază

  1. eu am 11 si l-am folosit tot pentru ora de istorie

   Apreciază

   1. SI EU AM 11 si am luat nota 10+

    Apreciază

   2. Bine bă taceti

    Apreciază

   3. e interesant lam folosit la istorie

    Apreciază

 4. In sfarsit un documentar care merita cu adevarat citit.

  Apreciază

 5. E foarte bun documentarul…Felicitari si tot asa in continuare

  Apreciază

 6. am 11 ani iar acest documentar ma ajutat mult la istorie

  Apreciază

 7. e super am10 ani

  Apreciază

 8. eu am 11 ani si acest documentar ma ajuta la ora de istorie.este DESTUL de scurt si foarte fain mersi

  Apreciază

  1. E tare…..doar pt cei pasionati de istorie

   Apreciază

 9. am 12 ani, iar acest documentar ma chinuit mult la istorie:)) a trebuit sa il scriu de mana… pe tot! in fine:P macar am un 10 😛 ms mult

  Apreciază

 10. eu stiu ca amulius a facut-o vestela pe Rhea Silvia pentru a o impiedica sa aiba copii insa , iubita in secret de zeul Marte , ii naste pe Romulus si Remus . Abia dupa aflarea existentei lor , Rhea Silvia este aruncata in inchisoare …

  Apreciază

 11. foarte bun dar il am si in cartea de istorie ,doar ca in carte e mai scurt ms ma ajutat mult

  Apreciază

 12. cine a scriso???

  Apreciază

  1. A scriso ……………………………………………………….aaaa…………………………………..

   Apreciază

 13. sant inclasa a 5-a si m-a ajutat foarte mult…un referat de succes ,scris cu mare grija.Multumesc foarte mult..faceti o treaba foarte buna.Astept alte referate folositoare:D

  Apreciază

 14. totusi am o nelamurire..cand am citit cartea Eneida (o ador)…Enea personajul principal si eroul operei epice s-a casatorit cu Lavinia…poate fac o confuzie.Astept explicatii.:D

  Apreciază

  1. Eneas era fiul lui venus (Afrodita) si cand a sosit in Latium ,Eneas a fost intampinat de rege le Latium caruia o profetie ii spunea ca trebuie sa isi marite fata pe Lavinia cu un oaspete strain. el l-a primit bucuros pe Eneas si i-a oferit mana Laviniei ,fapt care i-a infuriat pe regina Amata si pe rutulilor Turnus,care era petitorul Lavinieli 😡 :X nu ai facut nici o confuzie :x:X

   Apreciază

 15. Multumesc am 14 ani primul an liceu si domnul de istorie e cam greu de multumit dar ia placut:D:D

  Apreciază

 16. am 12 ani si nu imi trebuie la istorie dar mio ceruto la romana ca primim lecruri pe fiecare lunasi tre sa avem scrise 20 pag caiet mare studentesc

  Apreciază

  1. naspa frate 12 pagini de caiet rao

   Apreciază

 17. am 14 ani sunt cls a 8 a acest proiect ma facut sa iau nota mare la latina. multumesc mi-a placut foarte mult.

  Apreciază

 18. forte reusit

  Apreciază

 19. sper sa ii placa profului de istorie

  Apreciază

 20. multumesc ca ati pus aceasta povestire am luat un 10 c felicitari va ultumesc

  Apreciază

 21. spersa fie buna

  Apreciază

 22. Eu am 100 ani si stiu si eu acasta lectie…………………..

  Apreciază

  1. da da da da!!!

   Apreciază

  2. dak ai 100 de ani nu umbli pe comp

   Apreciază

  3. nu va-ti prins ca glumeste?

   Apreciază

 23. foarte frumoasa povestirea

  Apreciază

  1. Te iubesc ADELINA -galati tiglina1 scoala nr 13 -stefan cel mare

   Apreciază

 24. mie imi trebuie la lb latina.sper sa fie bun dar mai trebuia mai pe scurt.pacat de cei care il scriu de mana ca mine.

  Apreciază

 25. scrie mai putin

  Apreciază

 26. foarte frumos!!!!

  Apreciază

 27. asasaasasasasasasa

  Apreciază

 28. nemanctilor amlat nota 5 pe acest documentar va urasc

  Apreciază

 29. imi place am 12 ani si ma ajutat mult acest referat. Am luat nota 9 . Mersi ! Mai astept si alte referate !!!

  Apreciază

 30. Si eu scriu de mana ! E rau

  Apreciază

 31. Nam inprimanta

  Apreciază

 32. catt v-a luat sa il scrieti ? mie aproape 2 ore dar a meritat:x

  Apreciază

 33. ce tare este!

  Apreciază

  1. AOILEU CAT AM DE SCRIS LA ISTORIE!:(!!!!!

   Apreciază

 34. interesant

  Apreciază

 35. super mia placut mult pt ca am nevoie la latina

  Apreciază

 36. mi-a trebuit la latina ms mult numa ca trebuia sa scriu demana foarte naspa

  Apreciază

 37. Foarte frumoasa am luat nota 10+ la istorie ! tineti-o asa tot mai departe

  Apreciază

 38. Va ador

  Apreciază

 39. Felicitari!

  Apreciază

 40. ms ma-ti ajutat foarte mult va multumesc

  Apreciază

 41. E destul de lung

  Apreciază

 42. […] Legenda spune că Enea, fiul troianului Anchise şi al zeiţei Venus, a debarcat în regiunea Latium în fruntea celor care supravieţuiseră distrugerii Troiei. După unele lupte cu băştinaşii, Enea s-a însurat cu Lavinia, fiica regelui local Latinus şi a domnit în Latium. […]

  Apreciază

 43. I am not sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.

  Apreciază

 44. am avut nevoie la ora de istorie. va multumsc foarte mult

  Apreciază

 45. va multumesc mult domnule horia.sunt in clasa a5a

  Apreciază

  1. mi-a folosit la istorie
   mi-a placut foarte mult

   Apreciază

   1. Sa stii ca si mie mi-a folosit mult si m-a ajutat mult la istorie
    🙂

    Apreciază

 46. sper sa iau o nota mare

  Apreciază

 47. acest documentar m-a ajutat atat de mult incat am luat o nota foarte mare de 4

  Apreciază

 48. frumos dar mai trebuia ceva

  Apreciază

 49. Bun referat

  Apreciază

 50. este varza

  Apreciază

 51. llllllllllllllllllooooooooooollllllllll e super ,dar este o legenda !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  legenda este o combinatie de realitate si imaginatie

  Apreciază

 52. 11111111111

  Apreciază

 53. santa claus ho ho hou | Răspunde

  112322323344

  Apreciază

 54. plictisitor

  Apreciază

 55. Mi-a plăcut foarte mult referatul despre „Legenda întemeierii Romei” şi am 11 ani. M-a ajutat la tema la istorie.

  Apreciază

 56. ma ajuta mult, mult

  Apreciază

 57. am luat 10 datorita acestui document frumos

  Apreciază

 58. mers o sa iau zece

  Apreciază

 59. e interesant articolul acesta sigur o sa iau 10

  Apreciază

 60. Interesant
  Si eu am 11 ani

  Apreciază

 61. Mersi o sa i-au 10 la istorie

  Apreciază

 62. E perfecta ..poate mai lunga dar perfecta pentru un zece 😀

  Apreciază

  1. ce mai lunga e destul de lunga

   Apreciază

 63. am luat 9 la istorie cu acest documentat

  Apreciază

 64. Am 14 ani si am referat la latina despre asta :)) Imprimanta nu merge ,deci RIP. :)) Trebuie sa-l fac de mana pe tot .

  Apreciază

 65. e extra mare

  uaaaaaa

  Apreciază

 66. Este lung dar interesant ,o sa iau 10 la istorie. Multumesc foarte mult : )

  Apreciază

 67. acest refererat m-a ajutat foarte mult

  Apreciază

  1. intr-adevar

   Apreciază

 68. Noua , profesorul nostru ne-a dat sa scriem aceasta legenda si iata ca , am gasit-o foarte usor , cu ajutorul dvs. Va multumesc din suflet !!!! Este un referat lung dar extraordinar de frumos !!! Multumesc inca o data !!!

  Apreciază

 69. MULTUMESC!

  Apreciază

  1. Anca, de fapt, ar trebui să se citească ILIADA lui Homer. Acolo este spus totul despre venirea troienilor în Latium. Profesorii de limba latină ar trebui să recomande chiar şi la clasa a VIII-a această lectură. Este mai sigur, decît preluarea de pe net a unor texte. Cărţile reprezintă baza pentru documentare.

   Apreciază

 70. Şi apoi, după ILIADA, se va citi şi AENEIDA (a luiPublius Vergilius Maro), pentru o documentare completă, despre relaţiile de prietenie dintre locuitorii antici ai bazinului mediteranean. Şi ODISSEEA lui Homer trebuie citită, ca să nu credeţi că oamenii nu circulau, chiar dacă nu aveau avioane sau elicoptere …

  Apreciază

 71. multumesc pentru povestirea intemeierii romei!

  Apreciază

 72. Foarte folositor. Mulțumesc mult!

  Apreciază

 73. BiNGO

  Apreciază

 74. Merci ff mult aveam nevoie pt scoala

  Apreciază

 75. multumesc chiar azi am nevoie

  Apreciază

 76. este cel mai tare rezumat va adorrrrrrrr. sa ma scrieti rezumate asa

  Apreciază

 77. Foarte tare😍

  Apreciază

 78. minunat! m-a ajutat foarte mult!

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: