Arhive etichetă: ultima parte

Primul Război Mondial (ultima parte)

primul razboi mondial - batalii navale

Războiul în 1916

Flota de suprafaţă a Germaniei nu a pus la încercare supremaţia Aliaţilor pe ocean decât pe 31 mai 1916, în Iutlanda. Marea flotă britanică întâlneşte flota Germaniei lângă coasta Danemarcei. Britanicii, sub comanda amiralului John R. Jellicoe, au suferit pierderi masive în nave şi oameni. Totuşi, amiralul Reinhard Scheer s-a văzut nevoit să retragă flota germană. Cu costuri uriaşe, britanicii obţin o victorie strategică. Bătălia Iutlandei a fost cea mai importantă încleştare navală la suprafaţă din întreg războiul, făcând posibilă perpetuarea blocadei asupra Germaniei.

Bătăliile de la Verdun şi Somme

În februarie, germanii au lansat o puternică ofensivă împotriva francezilor, la Verdun. Înaintea atacului propriu-zis, germanii au supus liniile franceze unui bombardament devastator, de o intensitate nemaiîntâlnită. Pentru scurtă vreme, au măturat tot ce le stătea în cale, dar în cele din urmă francezii au respins atacul. Bătălia de la Verdun a continuat multe luni la rând.

În iulie, britanicii au venit în sprijinul francezilor prin ofensiva de pe râul Somme. Bombardamentul dinaintea atacului a durat o săptămână. Puţin câte puţin, britanicii au avansat. Când iarna a pus capăt confruntărilor, ei creaseră o breşă de 14 km în linia germană.

Continuă citirea →

Cei doi tineri din Verona – Povestire după piesa lui Shakespeare (ultima parte)

William Shakespeare - Cei doi tineri din Verona

Ducele  socoti  că  Proteus  este  un  om  de  nemaiîntâlnită cinste,  de  vreme  ce  preferase  să  dea  în  vileag  planurile prietenului decât să ascundă o faptă necinstită. Îl lăudă mult şi-i promise că Valentin nu va afla cine-i deschisese ochii, ci cu  ajutorul  unui  vicleşug  îl  va  face  să  se  trădeze  singur.  Cu acest gând, seara, ducele aşteptăsosirea lui Valentin, pe care curând  îl  zări  grăbindu-se  spre  palat  şi  văzu  că  ascundea ceva sub mantie, desigur scara de frânghie. Văzându-l ducele îl opri şi-l întrebă:

Încotro aşa grăbit, Valentin?

— Cu  voia  înălţimii  voastre,  răspunse  Valentin,  un  mesager aşteaptă să-i dau nişte scrisori  pentru prietenii mei şi vreau să i le înmânez.

Continuă citirea →