Arhive etichetă: religia

Geto-dacii şi contactele cu lumea mediteraneană

geto-daci

Geto-dacii şi contactele cu lumea mediteraneană

Geto-dacii:

  • popor de origine indo-europeană;
  • au reprezentat ramura nordică a tracilor;
  • până în secolul I î.Hr., când şi-au constituit un stat propriu, au fost organizaţi în triburi şi uniuni de triburi;

Organizarea socială. Geto-dacii erau împărţiţi în:

  • aristocraţia militară şi sacerdotală, cunoscută sub numele de tarabostes sau pileati;
  • oamenii liberi (marea masă a populaţiei, comati sau capillati).

Continuă citirea →

Istoria geto-dacilor

razboinic geto-dac

Geto-daci = Denumire dată de istoricii moderni ramurii nordice a neamurilor trace care populau în Antichitate spaţiul carpato-dunărean. Ramură distinctă a tracilor, delimitată etnic şi lingvistic de tracii sudici, creatoare a unei culturi materiale şi spirituale originale şi unitare, populaţia autohtonă carpato-dunăreană a fost desemnată, începând cu sec.VI î.Hr., de izvoarele greceşti, cu numele de geţi, iar în sec. I î.Hr. de cele romane cu numele de daci. Întrucât geţii şi dacii sunt purtătorii uneia şi aceleiaşi civilizaţii şi, aşa cum arată Strabon, vorbeau aceeaşi limbă, reprezentând, deci, ramuri ale aceluiaşi popor, istoriografia modernă a desemnat populaţia autohtonă din milen. I î.Hr. – din această zonă geografică – cu numele de geto-daci. Potrivit informaţiilor lui Herodot, se poate afirma că separarea geto-dacilor din masa triburilor trace s-a desăvârşit în decursul primei epoci a fierului (Hallstatt).

Continuă citirea →

Religia în Imperiul Persan

Zarathustra

Zoroastrismul a prosperat în timpul domniei ahemenizilor. Conceptul zoroastrian de „viaţă de apoi“ a avut o influenţă remarcabilă atât asupra iudaismului, cât şi asupra creştinismului.

Continuă citirea →