Arhive etichetă: orb

Cine a fost Homer?

homerPărintele mitului grec, Homer este la rândul lui un personaj aproape mitic: incredibila cantitate de informaţii vehiculate în Antichitate în legătură cu el, adesea în contradicţie unele cu altele, demonstrează că din biografia sa se cunoşteau foarte puţine detalii certe şi că elementul de legendă l-a depăşit rapid pe cel istoric.

Nu se cunoştea semnificaţia precisă a numelui său, care apare pentru prima oară în fragm. 357 (incert) din Hesiod: după unii însemna „orb”, în dialectul eolidian din Cumae, iar după alţii, „ostatic”. Mai frecvent însă, prin antonomază, era numit „Poetul”. Tradiţiile legendare abundă şi în privinţa locului său de origine: cel  puţin şapte cetăţi îşi disputau onoarea de a-i fi loc de baştină. Printre acestea, insula Chios, menţionată şi de Pindar ca patrie a poetului şi sediu al unei şcoli de aezi, Homerizii, care se pretindeau a fi descendenţii acestuia. La fel de discordante şi de slab fixate prin date istorice erau tradiţiile referitoare la cronologia sa, plasată în epoca asediului Troiei descris de el în Iliada (după datarea stabilită de Eratostene şi căreia i se conformau anticii, acesta ar fi avut loc în anul 1184 î.Hr.), dar şi cu şaizeci, o sută sau patru sute de ani mai târziu. Nici raportarea cronologică la Hesiod nu este de mare ajutor, pentru că tradiţiile îl consideră când contemporan, când predecesor, când succesor al acestuia. Herodot (2.53) îi consideră pe Homer şi pe Hesiod contemporani şi îi situează pe amândoi cu patru sute de ani înaintea sa, aşadar pe la mijlocul secolului al IX-lea î.Hr.

Continuă citirea →

Constantin VI Orbul – porecla

Constantin VI Orbul (771-797), împărat bizantin (780-797) de la vârsta de 10 ani, sub regenţa mamei sale, Irena, a domnit într-o perioadă dominată de luptele pentru succesiunea la tron şi de cele dintre adepţii icoanelor (iconodulii) şi adversarii acestora (iconoclaştii).

Îndepărtat de mama sa de la tron (790), revine ca împărat, dar comite o serie de erori politice: o readuce pe mama sa la Palat, unde aceasta avea să ţeasă noi intrigi pentru a-şi îndepărta fiul de la tron, îşi mutilează unchii materni, execută pe adversarii mamei sale, trece la represalii asupra populaţiei din capitală, îşi trimite soţia la mănăstire pentru a se căsători cu o doamnă din suita mamei. Nu după mult timp, Constantin VI cade victimă loviturii de stat a mamei sale, fiind arestat, orbit şi alungat din Palat. Moare în acelaşi an în care a fost detronat şi orbit. De la acest moment a primit şi porecla de Orbul.

*****

sursa: Aurel Neculai, Istorii regăsite , Ed. Andrew, Focşani, 2009