Arhive etichetă: istoria astrologiei

Din istoria astrologiei

Astrologie. Arta de a prezice viitorul ba­zată pe observarea poziţiei şi a mişcării stelelor şi pe convingerea că există o legă­tură între evenimentele astrale şi cele din lumea oamenilor. Mişcările astrelor fiind recurente şi constante, astrologia postu­lează că este posibilă şi prezicerea destine­lor omeneşti, care, în mod analog, ar trebui să fie recurente şi prestabilite.

Iniţial, astrologia s-a dezvoltat în Mesopotamia şi în Egipt, unde s-a mărginit însă, după cîte ştim, să încerce să descifreze pe cer sem­nele premonitorii ale destinelor suvera­nilor şi regatelor, dar nu şi pe cele ale indivizilor. Începînd cu expediţiile lui Ale­xandru Macedon, astrologia a pătruns în lumea greacă şi s-a răspîndit mai apoi în lumea elenistică, pornind din regatele seleucid şi ptolemaic. Mai ales în mediul alexandrin, astrologia a fost codificată prin redactarea unor tratate ce aveau să devină nişte repere fundamentale pentru practicarea acestei arte, în care elemen­tele babiloniene şi egiptene s-au împletit cu noţiuni solide de astronomie şi matema­tică. La rîndul său, astronomia Antichităţii clasice s-a inspirat din noţiunile elaborate de astrologi, pe care le-a indrodus în pro­priul patrimoniu de descoperiri.

Continuă citirea →