Arhive etichetă: domeniu feudal

Domeniu feudal. Dicţionar de termeni istorici

domeniu feudal

Domeniu feudal. Formă de organizare a stăpânirii asupra pământului în Evul Mediu. Domeniul feudal cuprindea: castelul, mănăstirea, rezerva feudală (seniorială), loturile dat în folosinţă ţăranilor  şi pământul de folosinţă comună (păduri, păşuni, iazuri, mori). El era obţinut prin danii, vânzare-cumpărare, confiscare, cotropiri, acaparare.

sursa: Mariana Gavrilă, Mariana Maximescu (coord.), Dicţionar şcolar de termeni şi expresii istorice, Piteşti, Paralela 45, 2009

Domeniul şi castelul feudal

Domeniul feudal, elementul în jurul căruia se constituie întreaga societate medievală, este format şi din proprietatea funciară (pământul), şi din bunurile aflate în cuprinsul său, dar şi din drepturile pe care le are seniorul feudal ca urmare a faptului că este stăpânul acestui domeniu. Prin urmare, domeniul nu este doar o valoare economică, ci şi una socială şi juridică.

Ca valoare pur economică, domeniul feudal este alcătuit din:

  • rezerva feudală (sesia), ale cărei produse revin în întregime nobilului. Cuprinde ogoare, vii, livezi, păşuni etc. Suprafaţa ei este în medie de 4.000 de hectare. Rezerva este lucrată de către ţăranii dependenţi; această activitate se numeşte robotă (sau corvoadă).
  • centrul domeniului este reprezentat de castelul puternic întărit. Aici se află curtea feudalului cu locuinţa stăpânului şi a slujitorilor, capela, grajdurile, hambarele etc.
  • gospodăriile şi loturile (mansi) ţăranilor dependenţi. Aceştia nu sunt proprietari, ci doar posesori ai unor bunuri pe care le primesc cu drept de folosinţă de la nobil (feudal): casa, loturi de pământ etc. Ţăranii sunt stăpâni numai ai uneltelor şi animalelor. Folosite iniţial ca instrument pentru perceperea impozitului (mărimea acestuia fiind corelată cu mărimea lotului), mansa – lotul de pământ – a devenit cu timpul elementul care stabilea nivelul corvezii (robotei) pe care ţăranul este obligat să o presteze nobilului.

Continuă citirea →