Arhive etichetă: 18 octombrie

18 noiembrie – Istoricul zilei

Öèôðîâàÿ ðåïðîäóêöèÿ íàõîäèòñÿ â èíòåðíåò-ìóçåå Gallerix.ru

1786: S-a născut Carl Maria von Weber, compozitor german, creatorul operei romantice germane (opera „Der Freischutz”) (m. 1826)

louis_daguerre

1787: S-a născut Louis Daguerre, pictor francez; realizator al dioramei şi dagherotipiei, primul procedeu de fotografiere (m. 1851)

marcel_proust

1922: A murit Marcel Proust, scriitor francez („În căutarea timpului pierdut”) (n. 1871)

ion_c-_inculet

1940: A murit Ion Inculeţ, om politic român din Basarabia; în calitate de preşedinte al Sfatului Ţării a desfăşurat o intensă activitate pentru unirea Basarabiei cu România (n. 1884)

radu-tudoran

1992: A murit Radu Tudoran, scriitor român („Toate pânzele sus”) (n. 1910)

Anunțuri