Moartea lui Constantin Brâncoveanu şi a fiilor săi

Era în august 1714. Brâncoveanu domnea de mult. Acum era în vârstă de 60 de ani şi era domn înţelept şi iubit. Patru feciori mândri îi împodobeau casa şi îi înveseleau bătrâneţile.

Pe vremurile acelea şi până în zilele noastre, domneau numai obiceiuri patriarhale. Nu numai domnul, ci fiecare boier avea curte în toată regula; avea zilnic o masă de cel puţin şaizeci şi adesea câte o sută de persoane, la care mâncau toate rudele, până la cele mai scăpătate, şi avea şi o mulţime de robi, de care îngrijea părinteşte, şi grajduri cu cai frumoşi.

Feciorii, chiar dacă ar fi fost de mult însuraţi şi de ar fi avut copii, tot n-ar fi îndrăznit să şadă jos de faţă cu tatăl lor, sau să fumeze ori să spună vreun cuvânt, până ce nu-i întreba el.

Constantin Brâncoveanu, încă demult ajunsese neplăcut sultanului, pentru că adunase şi bogăţii. El pusese de bătuse şi monede mari, de aur, ceea ce era un act de neatârnare.

Într-o dimineaţă, domnul se sculă, îşi spălă faţa şi îşi pieptănă barba cea albă ca zăpada. Pe când ţinea încă în mână pieptenele de fildeş, văzu deodată că palatul îi e împrejurat, paznicii dezarmaţi ori înjunghiaţi, şi în grabă îşi chemă feciorii:

Sculaţi, căci au sosit cei care ne vor moartea!

El fu prins, împreună cu soţia, fiica lui, feciorii, nepotul şi cumnatul său, vistierul Văcărescu.

Era înainte de Paşte. Fură târâţi toţi la Constantinopol, aruncaţi în închisoarea celor şapte turnuri şi ţinuţi acolo până la august.

Brâncoveanu şi Văcărescu erau supuşi în toate zilele la cele mai înfricoşate chinuri, că nu voiau să spună unde şi-au ascuns bogăţiile, căci turcii nu găsiră cât credeau că vor găsi, cu toate că răscoliseră şi jefuiseră tot.

În sfârşit, turcii înţeleseră că nu mai aveau ce dobândi de la dânşii prin silă şi îi înştiinţară să se pregătească de moarte.

Brâncoveanu adună pe feciorii săi în juru-i şi le vorbi astfel:

Şi bunurile, şi viaţa ne sunt pierdute. Acum trebuie să ne îngrijim să nu ne pierdem şi sufletele. Fiţi bărbaţi, iubiţii mei, şi nu vă fie teamă de moarte. Vedeţi ce a suferit Cristos pentru noi şi de ce moarte a murit! Rămâneţi tari în credinţă şi nu vă clătinaţi, nici pentru viaţa voastră, nici pentru lumea toată!

Atunci se auzi zgomot în odaia de alături şi intră un paşă, care le porunci să meargă cu dânsul la sultan.

Sultanul şedea pe malul Bosforului, într-un chioşc minunat, ce strălucea de aur şi de pietre scumpe.

Brâncovene, zise dânsul, adevărat este că ai vrut să te desfaci de împărăţia noastră şi să-ţi faci ţara neatârnată? Spune!… Adevărat este că ai pus de ai bătut monedă din bogăţiile tale? Spune, cum ai putut lucra astfel fără de teamă, parcă n-ai fi avut stăpân?… Dezvinovăţeşte-te!

De am domnit bine ori rău, zice domnul, aceasta numai Dumnezeu o ştie; iar dacă am fost mare pe pământ, uită-te acum ce sunt!

Brâncovene, măsoară-ţi vorbele! Sunteţi toţi pedepsiţi la moarte; nici unul din neamul tău nu va scăpa cu viaţă.

Cum o vrea Dumnezeu. Viaţa noastră e în mâna ta…

Un muezin (sau strigătorul din turla geamiii, care vesteşte mahomedanilor ora rugăciunii) înaintă, făcu trei plecăciuni şi zise:

Stăpâne, noi avem un obicei, anume că osânditul poate fi iertat, dacă îşi schimbă legea şi se dă la sfânta noastră credinţă.

Brâncovene, zise sultanul, leapădă-te de câineasca ta credinţă creştinească şi îmbrăţişează credinţa noastră, împreună cu fiii tăi, ca să trăiţi şi să fiţi liberi!

Mai bine să se stingă neamul meu, decât să mă lepăd de sfânta mea credinţă!

— Atunci, pregătiţi-vă de moarte! strigă sultanul încruntându-se.

Şi porunci ca să pună mâna întâi pe Văcărescu.

Fă-te turc şi leapădă-te de stăpânul tău, ca să fii şi bogat, şi fericit!

— Un Văcărescu nu îşi trădează domnul şi biserica! strigă acesta.

Şi îşi plecă capul de i-l tăie.

După aceasta turcii puseră mâna pe al treilea fiu al lui Brâncoveanu, un băiet falnic cu ochii negri, plini de foc şi cu un păr negru ca pana corbului. Mustăţile abia îi mijeau.

Leapădă-te de credinţa ta, zise sultanul, şi te cruţ!

Nu-mi face ruşine vorbindu-mi astfel, zise el.

Şi îngenunche, iar capul lui se rostogoli până dinaintea picioarelor tatălui său. Acesta oftă din adâncul inimii şi zise:

Doamne, facă-se voia ta.

Sultanul arătă pe al doilea fiu. Acesta căzu în genunchi în faţa tatălui său. Bătrânul îngălbeni de teamă, ca nu cumva fiul său să slăbească, dar el ridică spre dânsul ochii săi pătrunzători şi zise roşindu-se:

Tată! Numai eu ţi-am adus necazuri şi ţi-am tulburat viaţa, din pricina inimii mele slabe şi sângelui meu iute. Nu pot să mă duc să dorm somnul de veci, până ce nu-ţi voi cere iertare!

Faţa bătrânului se însenină iarăşi şi, binecuvântându-l, îi zise:

În ceasul acesta, orice greşeală e izbăvită, fătul meu!… Du-te laDumnezeu!

Şi, tot îngenunchind, îşi întinse şi acesta capul spre gâde.

Cel mai mare dintre cei patru fraţi, a cărui faţă voinicească era înconjurată de o barbă mare, se uită la cadavrul fratelui său şi îl podidiră lacrimile. Sultanul băgă de seamă.

Leapădă-te, fiul meu, de legea ta; ţie ţi-e dragă viaţa; treci la legea noastră şi ai să fii fericit!

Fiul lui Brâncoveanu însă păru că nici n-ar fi auzit cuvintele lui, ci făcu el singur semn călăului să-i taie capul, care, când căzu, stropi cu sânge pe sultan. Brâncoveanu oftă adânc şi zise:

Doamne, facă-se voia ta!

— Brâncovene, zise sultanul, un singur copil îţi mai rămâne. Gândeşte-te bine!

Brâncoveanu se uită la copilul cel plăpând, îşi văzu soţia leşinată, îşi văzu fetele plângând în hohot, dar răspunse fără şovăire:

Facă-se voia Domnului!

— Copile, zise sultanul, dă-te la legea noastră şi vei trăi!

Ochii lui dulci cătară spre tatăl său, parcă ar fi vrut să dobândească de la privirea lui curaj şi putere.

Eu mor bucuros, tată, strigă dânsul cu vocea limpede. Sunt mic, într-adevăr, dar sunt din neamul tău!

Şi se rostogoli şi capul lui.

Atunci i se duse şi puterea bărtânului. Căzu în genunchi, trase la sânu-i pe fiii ucişi, şi mângâie şi îi sărută, se jeli, îşi chemă copiii drăgălaşi pe nume, pe urmă se ridică şi zise cu glas puternic:

Mi-aţi omorât, păgânilor, patru feciori. Dumnezeu să vă prăpădească iarăşi şi iarăşi! Să vă stingă de pe faţa pământului, cum se risipesc norii la bătaia vântului. Loc să n-aveţi unde să fiţi îngropaţi, nici copiii să vi-i puteţi mângâia. Fără odihnă şi fără pace să fiţi în veci!… Aşa să m-auză Domnul!

Atunci sultanul şi oamenii lui se mâniară. Rupseră în bucăţi veşmintele cele bogate de pe corpul bătrânului domn şi începură să-i jupoaie pielea de pe corp. Nici un ţipăt, nici un vaiet nu ieşi din gura lui, în timpul acestui chin îngrozitor. În sfârşit, umplură pielea cu paie, o puseră într-o suliţă şi o tăvăliră prin noroi strigând:

Ghiaur, câine de creştin! Îţi cunoşti pielea?

Atunci Brâncoveanu mai ridică încă o dată vocea şi zise:

Carnea puteţi s-o sfâşieţi în bucăţi, dar totuşi Constantin Brâncoveanu moare creştin credincios, părăsit de toţi, dar odihnindu-se întru Domnul. Şi zicând aceste cuvinte, eroul îşi dete sufletul.


sursa: Legende populare româneşti

88 răspunsuri

 1. Foarte rau este din partea lor eu nu as face asa ceva doamne fereste
  povestea sa terminat trista

  1. Cand va veni vremea cati isi vor marturisi iubirea pentru Dumnezeu nelepadandu-se si punand capul singuri pe buturuga?

   1. Dragi Romani! sa ne respectam Martirii credintei vcrestine in Jartfa Domnului Isus, cu orice pret fiind ca stim caci rasplata noastra va fi in ceruri, Nici Domnul Isus nu a avut nici o vina ,dar si-a dat viata pentru ca toti cei ce cred in aceasta jertfa sa fie iertati. ASA SA NE AJUTE DUMNEZEU . >

  2. Tu…poate nu. Românii adevărați, DA. Un om fara ideologie e un zero.

 2. Imi plac mult postarile dv.Sunt departe de tara si fiecare postare ma face sa simt ca am inca radacini adinci in Romania, chiar daca uneori as vrea sa uit…

  1. sultanul a fost extrem de aspru

 3. marinescu andreea | Răspunde

  Afost mai mult decat frumos.Bravo!!!!!!!!!!!!!!!!!!! m-au cuprins lacrimile. Cat a indurat,cum a putut sa-si vada fiii murind unul cate unul… m-a cuprins intradevar.Na-si fi putut rezista atat de mult,dar as fi murit pentru tara si religia mea. Vreau sa ii multumesc profesoarei mele Ileana Cret de la scoala nr. 21 din Bucuresti ca m-a pus sa citesc aceasta poveste care pe buna dreptate iti da lacrimile. Sper sa mai fie astfel de legende pentru ca iti patrund la inima si pe buna dreptate, trebuie citite.

  1. Din fericire aceasta nu este doar o legenda. Constantin Brancoveanu ne-a lasat o mostenire nepretuita, si prin viata si prin moartea sa. Printre parintii neamului nostru sunt multi sfinti, unii cunoscuti altii necunoscuti. Mereu am fost incercati si cotropiti. Dar cotropirea din zilele noastre este cea mai aspra, cea mai sireata si mai periculoasa din cate au fost vreodata: copii nostri si noi ne lepadam credinta de bunavoie si fara sa ne ia nimeni viata

   1. Adevarat este

 4. Foarte frumoasă povestirea, dar în acelaşi timp tristă.

  1. ati putea sa lasati si legenda?

 5. foarte trist dar totodata una dintre cele mai bune legende

 6. una din caracteristicile, daunatoare ale acestui neam romanesc este ca uita repede relele ce i s au facut!, de nu ar fi asa am impodobi acum, portile noastre cu capatele, paginilor islamisti, fie ei turci sau orice ar fi, sau cu capetel reformatior ce sunt mai veninosi ca serpii……

  1. VISUL MAMEI , de noi ,respectul de sine, – viata prin faptele si cuvintele noastre bune ne deschide poarta succesului, – viata ne da spiritul blindetii si inima plina de foc, – viata inseamna sa folosesti toata puterea imaginatiei inteligent pentru binele omului , , – numai prin dragostea de viata usa cailor gindirilor pozitive deschide inima si mintea, – cu privirea acolo sus imaginatia primeste si ofera siguranta marilor cunoasterii in viata, – viata intelepciunii este prudenta: “daca stii sa astepti,toate dorintele ti se vor implini”, -”pentru ca libertatea este mai de prêt decit tot aurul din ………………………………………….. lume
   ”-.Fericire,frumusete,bogatie,aventura,lupta,bucurie,mister,sanatate, – dragoste,iubire,secret, credinta si speranta este mama viata, in toate, – recunostinta este calea de a aduce mai mult in viata ta , – viata este magie,viziune,gindire astazi, s-o ocrotim, -miine imaginatia devine realitate dupa cerinta noastra,s-o gindim, ” – bine faci bine gasesti”,asa este viata , -,trebuie sa vrei cu adevarat ca sa cistigi in viata,
   -Mama viata-i un dar si darul este viata ,
   -Mama frumusetea cuvintului lui Dumnezeu trezeste mereu, – imaginatia si o TOATA SPERANTA IN COPIL , Mama: – viata este apa,bratara pentru un nivel statornic, – viata este aer,curea invizibila ca o curelusa de veghe, – – viata este pamint,neclintit sa fii in vreme ca o mantie, – viata este foc , sa fii mereu cu cineva ca o grija in joc, – viata este tot si toate,sa infrunti furtuna grea,
   – viata este soare,sa fii mereu pur si curat, – viata este flacara, inima si tot ce e mai bun in noi, – viata este munte,cu mii si mii de osti, – viata este floare,este speranta si tot ce iti doresti, – viata este imaginatia ,dorinta de copil ca s-o inplinesti, – – viata este lumea,ascult blindetea ei cu bucurie, – viata este pace,ca soare un dirijor mereu sa fii, – viata este un zbor,o calatorie prin lumea care mergi ,
   – viata este gheata, adevarata realitate prin care mereu treci , – in viata se face concentrarea obligata de tinar pe subiecte curate si inaltatoare, – in viata prin fapte nobile si demne devenim invingatori, – cu autocontrolul si credinta in viata am facut tot ce am semanat inainte de nastere , – viata ne invata respectul stimuleaza ,iar toata fiinta noastra plina de sperante, -iubire este pregatita sa cistige victoria pentru azi si miine, -cu Domnul suntem departe de viata pe un pod de ape tulburi, -Mama cind iubirea Lui in viata straluceste in noi , cu bucurie si satisfactie, – viziunea,blindetea,bunatatea si sanatatea sunt in inima,
   minte si suflet, – Mama viata este EL: nadesdea,credinta si iubirea,unde este dragostea mai mare.
   – Mama prin iubirea si teama de EL ,atingem educatia ,cultura,armonia cea mai inalta a mintii, – Mama nadejdea in Prea Sfintul , activeaza toate puterile noastre sa inspire, – in suflet cea ma mare dragoste datatoare de incredere in ziua de mine, – Mama prin iubirea lui Dumnezeu tot omul se poate ridica , – sa invete sa primeasca ajutorul Duhului Sfint devenind cu adevarat copilul LUI.
   – Mama, trebuie sa vrei ,sa ceri,sa crezi,sa iubesti, ca sa invingi,asta este viata.
   -Poti sa faci ,sa fii tot ceea ce-ti doresti ,sa ai,
   -Mai putin conteaza cit de mare este lucrul dorit,
   -Conteaza mult, mai mult lucrul la care ai gindit
   -Vrei sa fii milionar,vrei mai mult success,
   -Chiar conteaza modul de gindire si drumul ales,
   -Vrei miracole in finante,sanatate,gindire,
   -Ceea ce simti este oglinda perfecta a devenirii,sentimentul multumirii,
   -Exact catre ceea ce simti te indrepti si mai putin catre ceea ce crezi, –Gindesti ,totul vine in virtutea imaginilor atrase de tine, -Schimba starea,intra in secret,atrage bucuria ,cinta pe drumul emotiei, -Poarta intrarii sa se deschida ,intelege,inalta-te si atrage minune, -Uriasa magie te sustine , aduce ceea ce vrei din visul creatiei,
   -Vreau vacante in cele mai fabuloase statiuni din lume, -Vreau sa ma schimb incet,incet sa-mi traiesc viata cu placere, -Sa devin constructorul de fantezii minunate din ce in ce mai indraznete,
   -Viata este si va fi cum trebuie, cu intimplari absolute fenomenale – Esti un magnet care tine ,ginduri ,intimplari,moduri si omul setos , -Viata este un vis si rodul este visul cel mai bun si frumos, -Pentru ca dorinta este adevarul ales,un mod minunat si bine cules.
   Visez ce vrei.cu adevarat(vino cu gindul,sentimentul, ca ai ceea ce vrei acum,pur si simplu paseste,porneste primul pas cu dreptul spre sanatate). gan durile capata (transforma)in lumea materiala cu si prin tine,atragi ce gandesti.uitate in jurul tau ,incarcate cu iubire,muta-te in urma,incarca-te cu dragoste de tot ce-ti place trezeste-te fericita de sanatate,rupe portia tain ,puterea mobila a vitezei,vino in prezent avind permanent in minte ce-ti doresti,si in radarul farurilor tale apar mereu,iale cu tine,,fara indoire si vom fi dusi la destinatie sau ori unde dorim pentru ca visul nostruy vrem sa se realizeze cu adevarat.2)raspuns,alege binele(regula o stabilim chiar noi)proiectul cercetat,devine mai evident,iar credinta ta te salveaza inpreuna cu lucrul dorit. 3)cand esti pe aceeasi lungime de unda cu visul dorit,cerut te simti minunat.simte recunostiinta,entuziasm,bucurie,armonie,iubire,iar

 7. pacat ca tu nu gandesti si simnti ca un BRANCOVEAN, ROMANUL ADEVARAT NU+SI LEAPADA TARA SI CREDINTA; e foarte greu azi in tara noastra si in lume in general, dar aici langa ai tai totul e mai bine,mai frumos si treci nacazul mai usor, d-zeu sa ne ajute la toti romani,care pe unde santeti; DOAMNE AJUTA-I PE ROMANI!

 8. DRAGOMIR MIOARA | Răspunde

  tu asta desteptule care tot bati apropouri tu nu ai fost linga mine atunci cind eu traiam in TURCIA ,asa ca vedeti de treaba ta si de mindrele tale si nu te mai da atit de erou si nu-mi mai folosi numele daca esti BARBAT
  TU INTELIGENTULE CE FAPTA BUNA AI FACUT PENTRU TARA SI COPII?

 9. DRAGOMIR MIOARA | Răspunde

  mai mie una imi pare rau ca a murit saracu BRINCOVEANU daca era putin destep se scapa si pe el si pe fiii lui de moarte .de ce? turcu ia cerut sa-si schimbe religia nu si pe DUMNEZEU .SA TINETI CONT DE CE VA SCRIU -IN TOT UNIVERSU ASTA EXISTA DE CIT UN SINGUR DUMNEZEU .ASA CA VA DORESC BAFTA SI TOT INAINTE CU DUMNEZEU……..

  1. Tu ai inteles doar tragedia personala,cu adevarat uriasa.Ce a ramas si a intarit zidirea sufletului romanesc crestin este jertfa extraordinara a lor.
   Gesturile exceptionale sunt apanajul oamenilor exceptionali.Istoria e a lor.
   Nu e indoiala ca au fost multi „destepti” care ar fi lepadat si pe Hristos,si-ar fi vandut si mama si copii,dar nu ii mentioneaza nimeni,caci nu ar folosi nimanui.
   Omul exceptional este cel vertical,care nu poate trai decat asa.Nu poate fi slinos,pentru ca e pur si simplu facut ALTFEL.

  2. PREOT GHEORGHE-RADU SĂLĂGIAN: Dacă Brâncoveanu era ,,deştept”, îşi scăpa de la decapitare copiii şi scăpa şi el, dar ar fi murit pentru veşnicie şi nu ar mai fi fost sfânt. Turcu i-a cerut să-şi schimbe religia, iar cu schimbarea religiei Îl schimba şi pe Dumnezeu. Musulmanii nu cred în Dumnezeul-Treimic: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh şi la ei nu există Duhul Sfânt şi Hristos este înlocuit cu Mahomed. În univers există un singur Dumnezeu, dar depinde cum vrei să-L cinsteşti. Brâncoveanu la cinstit corect, iar dacă se lepăda de Ortodoxie şi trecea la Islam, Îl lepăda şi pe Hristos şi pe Duhul Sfânt, iar Hristos zice: ,,E sunt Uşa. De va intra cineva prin Mine, se va mântui” (IOAN 10,9). Deci e foarte corect de ce Constantin Brâncoveanu a ales martirajul.

   1. Bradiceanu Nicolae

    Sa ne pastram credinta Crestina, sa credem in Jertfa Domnului Isus Hristos cu orce pret ,sa ne iubim nemul si tara , sa nu facem pe placul acelor care nu cred in Domnul Isus Hristos. Asa sa ne ajute Dumnezeu < IN ATEI DE-TI PUNI NADEJDEA FACI PACATUL CEL MAI GREU , CUM POTI SE TE-NCREZI IN OMUL, CE NU CREDE-N DUMNEZEU.

  3. Mioara, eu cred că tu ai dreptate; cei care ţi-au răspuns aici spun ,,vorbe mari”. În definitiv, era important să scape cu viaţă. Şi mai ales copiii lui, care erau nişte nevinovaţi. Pe urmă, vedea el cum o rezolva.
   Ţie îţi doresc numai bine!

  4. Draga Mioara, de taceai ….sti tu.
   Daca era destept cel ce a inventat internetul sa nu posteze toti cei ca tine toate prostile era o chestie. Stii ce inseamna noblete sufleteasca?
   Stii tu de ce e tara in halul asta pt ca voi habar n-aveti de cei ce s-au jertfit pentru un ideal . Si crede-ma sunt multi, iar de vei ajunge sa fi recunoscatoare tu si cei ca tine, poate atunci ve-ti stii cu cine sa votati.
   Brancoveanu e un mare erou si un sfant pt acest popor sa-ti intre bine in cap.
   Sincer nu inteleg de ce iti afisezi tu ideile pe internet caci se vede ca la istorie esti 0.
   Si crede-ma am si eu cunoscuti turci dar asta nu inseamna ca trebuie sa-mi sterfelesc stramosii.

 10. dumnezeu sa-l ierte

 11. imi place istoria.Foarte frumos dar pacat ca se termina atat de cumplit.Nu cred ca puteam sa fiu in locul dmnului Brancoveanu si sa imi vad cum imi sunt omorati copiii.Am si eu doi baieti de 7 si 6 ani.Dar cum a zis si domnul Brancoveanu faca_se voia lui Dumnezeu.

 12. Foarte mult mi-a plăcut povestirea aceasta, deşi este atât de amară… Unde mai este credinţa de altădată?

  …şi în fruntea ţării, dar şi la noi ceilalţi (supuşii, cetăţenii), căci Dumnezeu ne tot timpul conducători pe măsura inimilor noastre, în care prea mult a pătruns mocirla patimilor, egoismul, nepăsarearea de Dumnezeu şi relativizarea credinţei (constatată chiar la comentatori de mai sus 😦

  Oare cum ar fi fost istoria ultimelor veacuri fără ‘decapitarea’ Ţării Româneşti la 1714?

  http://munteanuk.blogspot.com/2011/08/martiri-uitati-natiuni-in-decadere.html

 13. Personalitatile au un destin aparte.
  Constantin Brâncoveanu reprezintă pentru români o întruchipare a acelei credinţe care merge până la sacrificiul suprem.

  1. Foarte frumoasa legenda, mi-ati amintit de profesorul meu de istorie din scoala generala care facea din ora de istorie o poveste. Va multumesc!

 14. felicitari
  foarte frumos

 15. Legenda e foarte frumoasa si merita cunoscuta. Ma bucur ca este atat de mult cautata si citita.

 16. ms mult chiar aveam nevoie de asa cv la school…ms ink odata;)

  1. Și eu….

 17. Nu trebuie sa ne lasam coplesiti de tragedia executiei ci trebuie sa fim inaltati de jertfa lor atat de mareata si de nobila.Asta este ceea ce da sens profund si definitiv mortii lor.Asta este motivul pentru care ei nu au murit degeaba si pune piatra de granit la temelia sufletului romanesc.

 18. Dk ar fi facut si basescu asa si nu se vindea la unguri pt a ajunge la putere poate era mai bn si pt tara asta…asa ca el nu a putut sa aiba puterea lui brancoveanu si sincer nu cred ca mai exista cineva pe pamant sa indure atata durere pt credinta lui.

 19. Saracii de ei pana si pe acea vreme se traia bine dar cu cruzime dar acum nik de nik

 20. imi place

  1. ionescu elena daria | Răspunde

   iti impartasesc parerea

   1. Și eu…

 21. mie asa mila de copii

 22. sa terminat trist si povestea a fost foarte cruda pentru ca lau torturat pe Brancoveanu cu atata cruzime DOAMNE-FERESTE!!!

 23. o poveste trista

 24. intradevar constantin brancoveanu a fost un adevarat erou

 25. unromanadevarat | Răspunde

  sa facem o comparatie intre conducatorii nostri incepind din timpurile DACIEI strabune (avem o istorie cum putine popoare au si cu care se pot mindri dar din aceasta cauza avem si dusmani care totdeauna au vrut sa ne scrie ei istoria dupa bunul lor plac declarind de f. multe ori ca suntem un popor fara istorie )si ce avem la conducere de 22 de ani se rasudesc voievozii nostri in morminte DUMNEZEU nu va parasi iubitul nostru popor iubita noasra tara

 26. vilarau alexandru | Răspunde

  Sunt complet impresionat,de acest sfant cum aputut rezista sa vada asa ceva,aceasta soarta ar trebuii sa o aiba multi din aceasta tara care au jefuit-o mai rau decat turci si osa fie si mai rau

 27. Mi-a placut,dar foarte trist, cum poti rezista la moartea a patru fii?Si char daca sunt in clasa a-iv a si asta este o tema ma bucur ca am citit, chiar daca este atat de crud acel sultan…

 28. Eu am ramas surprins adica… nu inteleg cum este sa iti moara PATRU copii!!!!

 29. ce minunat e sa shtii ca lumea nu are putere asupara sufletului tau ci numai asupra trupului!! Slava Domnului pt asta…..!!

 30. Sper si astept sa apara un lider in Romania gata sa isi sacrifice viata pentru aceasta tara frumoasa,sa ne conduca fara frica si fara teama.

  1. sultanul l-a ru gat sasi schimbe religia nu si pe Dumnezeu dar totusi este si pina acum un adevarat erou

 31. asta da poveste ca miau dat si lacrimile voua ,nu?

  1. Da…..Și mie mi-au dat puțin lacrimile,Constantin Brâncoveanu este un mare creștin după părerea mea..

  2. da,foarte tragic…

 32. constantin brancoveanu a domnit pana in ani 1688 si1695

 33. Foarte frumos

 34. Iti vine sa plangi,dar asta e viata.el a luptat si nu si-a lasat credinta

 35. nu e drept deloc

 36. foarte ……..

 37. legenda cu C.Brancoveanu si cei 4 ficiori !!!!
  Omeni buni suntem in anul 2013 , Avem problemele noastre ! ,gandestete la viitorul copii-lor nostri !! nu fii (,Gruia lui Novac) trazestete din somn si ocupate de ACTUALUL !!!

  1. Frate omul fara sa i-si aduca aminte de trecut nu ie nimic este un ,,0,,.

  2. Modul cum au fost executati poate fi o legenda,dar faptul ca au fost EXECUTATI TOTI nu mai este o legenda si trebuie sa LUAM AMINTE !!!

 38. Eu stiu ca fisu mic, Matei ll=a rugat pe tasu il lase sa treaca la islamism si sa isi traiasca tineretea, dar Constantin nu l-a lasat.

 39. Multi din aceasta poveste tragica adevarata nu au inteles nimic ,se gandesc numai la propria familie ,la semenu lui nici gind ,a disparut sacrificiu pentru neamul, tara ta,bunurile tari,de aceia am ajuns aici,.Si de la eclipsa toata lumea vade cu ochi inchisi .A Mai acceptat si fonduri de la FMI(Fondu lui Anticrist).

 40. Faptele sunt totul in viata . Ele raman scrise in a.d.n. Si se transmit copiilor nostri | Răspunde

  Faptele sunt TOTUL in viata. Ele raman inscrise in A.D.N. SI se transmit copiilor nostri. De aceea nu ne pupam cu alte credinte pt.ca desi au si ele acelasi Dumnezeu, aceleasi porunci de urmat, totusi faptele lor-inchizitia, arderile pe rug , cotropirile tarilor mai slabe. . .- au ramas in A.D.N. Si au fost transmise neamurilor.

 41. Din fericire NU ESTE O LEGENDA. Este moartea Brancovenilor, nu un basm… 🙂

 42. Ceea ce ne-a transmis genetic Brâncoveanu , ne separă de condiția de animal . Datorită lui și a altor câțiva ca el există azi Ro – mânia mică în România aceasta mai mare ce este condusă de oameni uniți de sentimente de vină , de lașitate , de minciună , de rapacitate . . . Am înțeles din sacrificiul lui că ONORURILE trec , AURUL se pierde , trupul putrezeș- te dar D-zeu rămâne .

 43. Pe vremuri ,cei care ajungeau în fruntea țării , aveau înscrise în inima lor hotărîrile de a ține țara întreagă, de a scăpa de hoți . . . Și multe alte principii de care noi râdem azi și ni se par învechite . Cei ce ne conduc acum au idei moderne , cred ei . Dar eu zic că ei sunt CORUPȚI ÎN PĂREREA LOR DESPRE SINELE LOR. Ideile moderne sunt: legalizarea hoției , DEZINFORMAREA , denigrarea , fuga de răspundere . . .

 44. M-a impresionat foarte mult.

 45. Aceasta povestire m-a impresionat pentru ca brancoveanu nu a renuntat la credinta in dumnezeu

 46. Brancoveanu nu a fost prea iubit de popor, ii cam umpluse cu taxe pe oamenii de rand intru imbogatirea personala.nici de rude nu era prea iubit.cine stie, cunoaste despre ce vb.

 47. Ioane ,citeste mai atent legenda si ai sa vezi ca nu e cum ai scris tu
  Citeste si raspunsurile mamei leone
  Eu sunt clasa a5-a

 48. Minunata istorisire, multumesc din suflet. Nu-mi pot opri lacrimile, e atat de trist. Si totusi, credinta mantuitoare iti salta inima. Sa ne gandim la ce a simtit in momentul acela. Nimic nu se arata, nu parea sa fie niciun Dumnezeu prezent. SI totusi… Sa ne dea Hristos acelasi curaj si marturisire!

 49. Nu m-ai exista Roman cu asemenea curaj acum toti isi schimba religia pentru o bucat de paine

 50. Acuma, serios, vorbind, textul acesta e ridicol, de manual de clasa a IVa. Brâncoveanu nu a fost mazilit și ucis așa, din senin. De ce nu se citează din „Revoluțiile valahe” ale lui Del Chiaro? Chiar și romanțata, e o versiune mult mai proape de adevăr decât dulcegăria asta.

 51. […] românilor. Adesea numele său este invocat datorită contribuției sale la artă sau datorită martiriului său. Aspecte nobile și demne de admirație din viața unui mare voievod, dar care au pus în umbră […]

 52. Ciobica mitrofan | Răspunde

  O poveste este o poveste si nimic alceva.

 53. Poate ca articolul merita un alt titlu care sa puna in evidenta martiriul Brancovenilor si nu unul asa banal in care moartea e prezenta ca o fatalitate. Poate ar fi fost mai consistent daca s-ar fi prezentat si contextul general european in care avea loc evenimentul incat romanii sa inteleaga mai usor istoria, sa-si explice mai bine trecutul ca sa poata aprecia viitorul. Vreau sa spun ca la 1714 romanii erau divizati in cateva tarisoare conduse de boieri nu totdeauna interesati de binele tuturor (ce asemanare cu prezentul) ca lipsa de unitate le faceau vulnerabile pe fiecare dintre aceste state, ca la confluenta a trei imperii (Rus, Austro-Ungar si Otoman)n-aveau cum sa dainuie decat unite si doar in acest context sa apreciem viziunea si sacrificiul unui alt om de stat Al.I.Cuza artizan al Unirii, eveniment dupa care Romania a putut avea conturata statlitatea/personalitatea, sa poata fi luata in seama si respectata in Europa si in lume. Asa putem intelege de ce Erdogan castiga azi alegerile cu 70% (a inteles si a promis ca Turcia va trebuie sa devina un stat modern si pentru asta nu ajunge religia musulmana) garantul acestor transformari fiind armata, de ce Europa ajuta mult acest proces incat Turcia sa devina placa turnanta intre Europa crestina si Orientul musulman care mocneste permanent prin conflictele religioase ce nu se mai termina. Articolul putea fi o lectie de istorie daca nu era rupt din context.

 54. Legenda e frumoasa, dar adevarul este cu totul alta. Cititi istorie, si atunci nu cadeti in capcana nationalismului negativ. Se stie clar din istoria Otomanilor, ca ei au fost toleranti fata de religia popoarelor cotropiti. Brincoveanu a fost un domnitor foarte bogat, averea sa era una din cei mai mari din Europa, ascunsa in banci straine. Sultanul a vrut sa puna mina pe averea sa. De acea a fost torturat, de acea a omorit cei patru ficiori, si pe urma si pe el. Deci lepadarea de credinta este o legenda, adevarul e in jurul averii lui Brincoveanu. Nu avem date istorice daca a recunoscut locul banilor ascunsi, sau a murit cu taina averii sale. Se crede ca nu a marturisit locul ascunjisului, cea ce denota o tarie de caracter iesita din comun.

  1. Ba desteptilor Brancoveanu n-a murit nici de Prost, nici de Avar sa va intre bine in cap, a murit cinstindu-si credinta stramoseasca.
   Si nu mai prostati aici scuzandu-va existenta jalnica caci cei ca voi n-au cum sa inteleaga.
   Iar ca marturie stau ambasadorul Venetiei, Frantei si Prusiei care cu coada intre picioare se scuzau si ei ca n-au ridicat un deget pentru un frate crestin, iar acum va impoaie capetele murate numai sa va Tina departe de adevarata istorie.
   Acest martiraj este caz unic in istorie , deoarece executarea ducelui francez la caderea Constantinopolului nu intra in context.
   Cititi-va istoria ca sa stiti cine sunteti altfel ramaneti doar masa de manevra a strainilor.

 55. Vedeti stimati cititori,cum era viata acum 300 de ani,cand se subjugau popoarele prin frica de putere,cel mai cu muschi mai tari era sef,acum cand totul este mai simplu,cel care are gura mai „aurita”este sef,dar si tehnica mai avansata,ma gandesc la popoare.
  Disciplina este grea dar aduce multe bogatii,depinde cui la imparti.

 56. PAREREA MEA: BRANCOVEANU A FOST CRUD SI NESIMTIT. N-ai decat sa mori tu daca iti convine situatia; dar nu ii lasi si pe fii tai sa moara. Ce era daca s-ar fi convertit? Multi Romani se converteau la Islam si era OK. Turcii s-au purtat totdeauna cavalereste cu supusii lor. Tot ce cereau era CORECTITUDINEA si LOIALITATEA. Brancoveanu a fost cu curul in doua luntrii. Asa I-a trebuit! Pacat de baietii lui, saracii! Mare dobitoc a fost!

 57. PREOT GHEORGHE-RADU SĂLĂGIAN | Răspunde

  Măi doc4free, te-ai putea teme de Dumnezeu să judeci astfel pe un sfânt martir al neamului românesc. Nu uita că ,,sfinţii vor judeca lumea” (1 CORINTENI 6,2) şi va veni vremea când aceşti sfinţi martiri de vor judeca.

 58. Prin jertfa sa, Brâncoveanu nu s-a mântuit doar pe sine. El s-a jertfit pentru întregul neam românesc. Dacă el accepta trecerea la islam, ar fi fost repus în tron dar întreaga ţară ar fi fost islamizată, iar noi, astăzi, dacă am mai exista, nu am mai fi nici creştini şi nici nu ne-a mai numi români. Şi mai trebuie observat un lucru. Ziua martiriului Sfinţilor Brâncoveni nu era una oarecare. 15 August, pe lângă că era marele praznic creştin, era ziua de naştere a Voievodului şi ziua onomastică a Doamnei Maria, prilej de mare sărbătoare a familiei domnitoare. Vedem cum au sărbătorit-o: jertfindu-se ei ca să ne scape pe noi.

 59. Tatarasanu Cristina | Răspunde

  M-a impresionat la domnitorul Constantin Brancoveanu viziunea sa umanista asupra libertatii. El a ales sa renunte la un viitor plin de umiliri si remuscari pentru a-si exprima inaintea intregii lumi taria de a accepta orice suferinta pentru a fi vesnic fericit. Cat curaj putem primi noi astazi din exemplul sau! Cate casnicii gata sa se destrame s-au refacut prin pilda domnului credincios fata de Dumnezeu! De multe ori renuntam la idealurile noastre doar din grija de a nu parea ridicoli in ochii celor din jur. Constantin Brancoveanu a fost cu adevarat un OM liber. Incurajandu-si fiii sa-si verse sangele pentru Hristos, a aratat ca are nadejde neclintita in viata vesnica.

 60. Geldern Egmond Ştefan | Răspunde

  E destul de grav să constaţi gradul de manipulare şi imbecilizare al plebei!!!
  Spre a te covinge de cruda realitate e suficient să citeşti numai opinia „numitei:TataresanuCristina din
  5 septembrie 2015 -ora0.56 ”
  Constantin Brâncoveanu a fost cu adevărat un „Om” liber(?!)….încurajându-şi fiii să-şi verse sângele pentru Hristos!!!
  Nimic nu-i nou sub soare!Şi în zilele noastre suntem martorii unor realităţi demenţiale când fanatici
  islamici îşi detonează încărcăturile explozibile în mijlocul diverselor aglomerări de oameni-
  sacrificiu consimţit în numele unei dumnezeiri-al lui Alah asigurându-şi astfel un paşaport sigur în Aden !
  ,în Paradis.
  Cum e ?..Brâncoveanu le cerea celor patru copii ai săi să se sacrifice pentru Hristos,iar djihadişti nu tot pentru
  un ideal religios se sacrifică .?
  Şi multe .multe alte alte prosti şi enormităţi le găseşti în lecturarea comentariilor de mai sus.
  Fanatismul religios ucide…contravine celor mai elementare norme etic-morale ale societăţii omenşti!
  În zilele noastre este o realitate de necontestat …bisericile indiferent de confesiunea religioasă-că este
  de rit romano-catolic,ortodox sau altă „coloare”..fac pe bandă rulantă…sfinţi!!!
  Catolicii-pe maica Tereza,pe papa Pius al XII-lea,Ortodoxia pe Stefan cel Mare,Costantin Brâncoveanu
  şi cei patru fi i ai săi,eventual în perspectivă pe Neagoe Basarab,Alexandru cel Bun etc..etc
  Dece nu un viitor candidat la canonizare ar fi şi Petrache Lupu..care l-a văzut şi vorbit cu „Moşul”
  cum îl numea el pe Dumnezeu…..sau Gigi Becali –” ciobănaşul cu 3oode oi”–europarlamentarul
  la Bruxelles care a făcut pomeni la săraci şi pentru spălarea păcatelor lui a „dăruit UN MILION DE EURO mânăstirilor dela Muntele Athos !!!
  În concluzie:Cel mai mare latifundiar al acelor vremuri şi bogat a fost Constantin Brâncoveanu -care stăpânea aproape întreg teritoriul Oltenieişi Valahiei inclusiv în Transilvania ,stăpân a mii de robi şi clăcaşi pe moşiile lui,cu averi incomensurabile depuse în băncile străine-inclusiv în Veneţia motiv pentru care era cunoscut sub
  numele de Prinţul de Aur
  Mazilirea şi decapitarea lui împreună cu fii săi s-a datorat politicii lui de duplicitate faţă de Imperiul Otoman faţă de care era vasal ,acuzat de trădare.totdeodată Sultanul urmărind dobândirea averilor sale.
  Nu am idei preconcepute dar pentru stabilirea adevărului istoric ,pentru a fi corecţi în primul rând cu noi şi apoi cu ceilalţi interlocutori este absolut obligatorieo informare cât mai exactă a realităţilor istorice
  pentru a trage cele mai obiective concluzii!!!
  Şi practic cum? Foarte simplu-Intrând pe Internet -acesta fiind sursa principală cea mai accesibilă şi
  gratuită,materialele găsindu-sedin abundenţă.
  Numai astfel avem prilejul să ne cunoaştem trecut nostru istoric ,să ne facem un mod obiectiv de
  evaluare şi judecată ca oneşti cetăţeni români,ce ne vrem!
  Altfel suntem victimile unei deşănţate campanii susţinute de manipulare şi intoxicare ideologică în
  subsolul căreia stau intenţii perfide de oriunde.

 61. De ce atata suferinta. Cate zeci de mi au murit ca noi astazi sa ne lafaim in tehnologie si so ducem bine. Oare de ce dumnezue a putut ingadui toate aceste lucruri care sau petrecut. Iti vine sa plangi si sa te intrebi oare nu se putea si alt fel fara sa fie nici un fel de varsare de sange sau vriun chin. Offff doamne de ce. Sa putut face asa in acele vremuri. Cata suferinta. Mai bine nu mai eram creiati si poate asa nu mai exista atata suferinta.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: