Pierit-au dacii?

Drama izvoarelor scrise – Scrieri pierdute cu privire la daci

Din tot ce s-a scris despre daci în antichitate, până la noi nu a ajuns mai mult de 10%! Stranie şi tragică soartă a unor documente distruse din voia destinului sau cu bună-ştiinţă, ori care poate zac încă neştiute, în beciurile vreunor mănăstiri sau biblioteci!

Până la apariţia tiparului în secolul 16, scrierile antice au supravieţuit cu destulă dificultate, prin intermediul copiştilor. Totuşi, din noianul greu de evaluat de scrieri ale eruditei antichităţi, s-a pierdut enorm de mult, fie din pură întâmplare, fie cu reavoinţă, din pricina fanatismului care a dus la incendieri de biblioteci, fie din neglijenţă, ignoranţă sau dezinteres.

Strabon

Scrierile care mărturiseau despre geţi şi daci au avut, aproape toate, această soartã: nu au reuşit să traverseze veacurile. Ceea ce a ajuns până la noi nu reprezintă, probabil, nici 10% din ce s-a scris despre aceşti neştiuţi locuitori ai pământurilor de la nordul Dunării. Istoricii noştri îi citează adesea pe Herodot, pe Strabon şi pe Dio Cassius, cu puţinele lor fragmente în care se vorbeşte despre geţi şi daci, lăsându-ne impresia că acest neam a fost fie ignorat de marile puteri vecine, fie pur şi simplu prea barbar ca să prezinte interes.

Totuşi, există numeroase mărturii antice despre scrieri care vorbeau de strămoşii noştri, dar care s-au pierdut. Însă câtă vreme aceste mărturii există, trebuie să ţinem cont de ele şi să admitem că s-a scris mult mai mult despre geţi şi daci decât ni s-a spus în cărţile de istorie, că aceştia au stârnit interesul vecinilor lor într-o măsură mare, atât prin modul lor de viaţă şi prin religia şi credinþele lor,cât şi prin relaţiile pe care le-au avut cu cei din jur şi prin războaiele pe care le-au dus. Cu excepţia lui Al. Papadopol-Calimah, un istoric uitat din veacul al XIX-lea, pe care nimeni nu îl citează şi a cărui operă a fost în totalitate ignorată, nimeni nu a încercat până acum să facă o evaluare completă a ceea ce s-a pierdut din documentele despre daci. Conform acestuia, numărul autorilor care au scris sau doar au pomenit în treacăt despre strămoşii noştri este de… aproape trei sute.

Nu ştim dacă pentru alte neamuri s-au făcut astfel de evaluări. Nu ştim dacă soarta izvoarelor privitoare la daci a fost mai vitregă decât a altora. Marele învăţat Posidoniu călătorise la gali şi scrisese o carte despre aceştia, astăzi pierdută. Împăratul Claudiu scrisese şi el o istorie a etruscilor în 20 de volume, din care nimic nu a ajuns până la noi. Totuşi, despre gali ştim multe lucruri din alte izvoare, de la etrusci avem monumente şi inscripţii, doar dacii s-au dovedit mult prea tăcuţi., ori poate noi nu am căutat îndeajuns, căci suntem prea puţin interesaţi de soarta lor…

Unde s-au ascuns geţii şi dacii?

Pentru antici, în vremurile cele mai îndepărtate, teritoriile de la nordul Dunării reprezentau un loc enigmatic, populat de fiinţe mitice. Cu timpul, pe măsură ce relaţiile comerciale s-au dezvoltat şi sfera de influenţă a lumii greco-romane s-a extins, geţii şi dacii au început să fie mai bine cunoscuţi şi pomeniţi în scrierile grecilor şi ale romanilor. Totuşi, puţini au fost aceia care au scris ceea ce au văzut cu ochii lor, căci puţini au călătorit până pe aceste pământuri. Astfel că majoritatea informaţiilor pe care ni le transmit aceste izvoare sunt informaţii de a doua sau a treia mână, aproximative, deformate, transmise din gură în gură printr-un fel de telefon fără fir.. Au existat şi lucrări ale unor martori oculari care au fost în Dacia şi au descris cu mare exactitate geografia, istoria, organizarea politică şi socială, tradiţiile, poate şi limba dacilor, dar toate aceste scrieri s-au pierdut. Vom reveni mai jos asupra lor. Prin urmare, informaţiile pe care le mai avem sunt adesea confuze. Ba mai mult, anticii nu făceau întotdeauna distincţie clară între sciţi şi geţi sau între traci şi geţi, iar mai târziu, îi confundă pe geţi chiar cu goţii (cu sau fără intenţie) sau cu alte neamuri. Astfel că, nu de puţine ori, sub referinţele la sciţi, traci, goţi etc. se pot ascunde informaţii preţioase despre daci şi geţi.

Ce fel de evenimente consemneazã scrierile vremii? În primul rând, înregistrează numai evenimente politice şi militare importante – războaie, victorii, alianţe, trădări, asasinate, succesiuni la tron, iar o perioadă de pace şi linişte este aproape întotdeauna absentă din documente. Aşadar, cei ce trăiau în pace trăiau într-un fel în afara istoriei. În al doilea rând, istoria scrisă este aproape întotdeauna istoria învingătorilor. De aceea, izvoarele latine nu vor pomeni prea mult despre autohtoni, ci în primul rând despre romanii colonizatori şi, tot de aceea, mai târziu, numele dacilor sedentari şi paşnici dispare din scrieri, în primul plan fiind goţii, gepizii, hunii şi alţi migratori cu o istorie activă.

Primele informaţii

Putem presupune că primele informaţii despre geţi au fost consemnate de popoarele orientale cu care aceştia au intrat în contact, în primul rând pe calea comerţului. Dar din cronicile orientale nu ni s-a păstrat nicio informaţie cu privire la geţi. Comerţul i-a pus în contact cu sciţii de pe ţărmurile nordice ale Mării Negre, cu perşii, cu fenicienii, cu neamurile din Asia Mică şi chiar cu egiptenii. Documentele acelora îi vor fi pomenit şi pe strămoşii noştri, cel puţin cei dobrogeni.

Herodot

Cel mai vechi eveniment în care sunt antrenaţi geţii este cel pomenit de Herodot cu referire la campania lui Darius (sec. VI î.Hr.), regele perşilor, împotriva sciţilor, care, înainte de a ajunge la Istru, îi biruie şi pe geţi. Cea de-a doua informaţie ne trimite în timp, două secole mai târziu şi se referă la expediţia lui Alexandru cel Mare (sec. IV î.Hr.) care, ajuns la Dunãre, înfruntă opoziţia geţilor.

Numărul mare al geografiilor pierdute, în care foarte probabil erau descrise şi teritoriile getice, face ca misterul să fie şi mai adânc. Însuşi marele geograf  Strabon a scris o carte despre Tracia şi Dacia, astăzi cu desăvârşire pierdută. Marele geograf Marin din Tyr descrisese în amãnunţime teritoriile locuite de geţi şi daci, dar lucrarea sa nu a ajuns până la noi, decât într-o palidă măsură, prin intermediul unei prescurtări făcute de Ptolemeu. Una dintre geografiile pierdute aparţinea lui Demetrios din Callatis (actuala Mangalia), iar datele prezentate de el cu privire la teritoriile geţilor trebuie să fi fost foarte exacte. Nici hărţile, nu puţine, care înfăţişau lumea cunoscută în vremea dacilor nu au ajuns până la noi: de la cea mai veche hartă a lumii despre care avem ştiinţă, cea a lui Anaximandru (sec. VI î.Hr., învăţat care a călătorit până la sciţi), şi până la cucerirea romană, nu s-a păstrat absolut nicio hartă care să înfăţişeze Dacia veche. Cele mai vechi hărţi reprezintă Dacia de după cucerire. Un interes aparte au stârnit, cu siguranţă, religia şi credinţele geţilor, mult diferite de ale altor neamuri din Europa, dar, şi în acest aspect, documentele pierdute spuneau de bună seamă mult mai mult decât cele păstrate.

Un get celebru: regele Dromihete

Grecii aveau o admiraţie faţă de barbari. (cuvânt care înseamnă, în greceşte, bâlbâit, persoană care vorbeşte o limbă de neînţeles, căci aşa le păreau grecilor cei care vorbeau altă limbă decât a lor), pe care şi-i reprezentau ca virtuoşi, curajoşi şi generoşi.

Un celebru model îl constituie regele get Dromihete (sec. III î.Hr.), carel-a învins pe Lisimah, unul dintre urmaşii lui Alexandru cel Mare. Acesta venise cu oastea macedoneană împotriva geţilor, dar a fost înfrânt şi luat prizonier, împreună cu fiul său, Agatocle. Dromihete i-a dus pe prizonieri la cetatea Helis, reşedinţa sa, i-a ospătat regeşte la o masă scumpă, cu pocaluri şi vase de aur şi argint, în vreme ce el şi geţii săi stăteau la o masă de lemn, modestă. Apoi i-a eliberat, spunându-le că, dacă au acasă atâtea bogăţii, să nu mai râvnească la avutul modest al altora. Campania lui Lisimah şi păţania de la curtea generosului rege get au fost mult preluate şi citate în scrierile vechi, dar tocmai acele scrieri care le prezentau în amănunt s-au pierdut – în primul rând cartea 21 din Biblioteca Istorică a lui Diodor din Sicilia, apoi Istoria universală a lui Polibiu şi altele. Tot ce ştim despre această victorie a geţilor provine din prescurtări şi mărturii mărunte.

Epoca lui Burebista

De la Dromihete la Burebista se întinde o perioadă de mai mult de două secole de mare pustietate documentară. Fie că dacii trăiau în pace şi nu au atras atenţia grecilor şi romanilor, fie că scrierile care se refereau la acea epocă s-au pierdut, noi nu ştim mai nimic despre acele vremuri. De la Strabon avem câteva informaţii preţioase despre epoca lui Burebista, cu care vestitul geograf era contemporan. Dar Strabon, la rândul său, a folosit lucrările lui Posidoniu, cel mai învăţat om al acelei epoci. Din păcate, nicio scriere a lui Posidoniu nu s-a păstrat până astăzi. Dio Cassius scria şi el, în cărţile sale pierdute, despre această epocă. Augustus însuşi, contemporan cu Burebista, a scris despre propria sa viaţă – lucrare şi ea pierdută – unde fără îndoială că pomenea şi de relaţiile cu Dacia.

Momentul cuceririi Daciei: o imensă gaură neagră

De la Burebista la Decebal avem din nou o mare lacună documentară. Câteva nume de regi daci ne sunt pomenite de către Iordanes, dar mai mult nu ştim. Istoricul Titus Livius includea această perioadă în opera sa uriaşă, dar cărţile 124 şi 125, dedicate Daciei, s-au pierdut. Distrugerea operei marelui istoric se datorează împăratului Domiţian, care a decretat drept crimă de stat citirea acestei lucrări, şi papei Grigore cel Mare, care a dispus arderea cărţii, din pricină că în paginile ei se vorbea despre minuni, înainte de epoca creştină.

Informaţiile despre daci reapar în preajma conflictului cu împăratul Domiţian, când bătrânul rege Duras îi cedează tronul lui Decebal. Evenimentele premergătoare cuceririi Daciei de către romani, campaniile lui Domiţian şi ale lui Traian, înfrângerea dacilor şi întemeierea provinciei Dacia, colonizarea şi organizarea provinciei, prăzile imense luate de la daci – sunt evenimente care au avut parte de numeroase şi detaliate consemnări în scrierile vremii. Ne-am fi aşteptat ca numărul izvoarelor scrise din acea epocă, ajunse până la noi, să fie mult mai mare decât pentru epoci mai îndepărtate şi mai nesigure. Şi totuşi…

O bizară coincidenţă a făcut să se piardă cam tot ce s-a scris despre daci şi războaiele lor cu romanii. Dio Chrysostomos, exilat în Dacia din pricina urii lui Domiţian, rechemat de Nerva şi apoi foarte preţuit de Traian, a scris o istorie a Daciei intitulatã Getica, pierdutã astăzi cu totul. Probabil că scrierea înfăţişa, cu mare precizie, geografia, istoria şi obiceiurile dacilor, precum şi societatea dacică pregătinduse pentru războaiele cu împăratul Domiţian.

O altă Getica a fost scrisă de Criton, medicul personal al lui Traian şi martor ocular al evenimentelor din Dacia. Această nepreţuită lucrare prezenta, cu siguranţă, campaniile lui Traian şi furniza valoroase informaţii cu privire la daci. Din această scriere avem doar câteva foarte mici fragmente, citate de un autor târziu.

Al treilea martor ocular care a scris despre daci a fost însuşi împăratul Traian. El a compus un jurnal de război intitulat De bello dacico (Despre războiul cu dacii), în care a consemnat cu grijă toate etapele şi aspectele campaniilor sale; şi acesta este pierdut în întregime (au rămas doar cinci cuvinte, citate de un gramatic). După întoarcerea triumfală la Roma, Traian a publicat un edict prin care dădea seama de toate operaţiunile sale în Dacia şi expunea bugetul cheltuielilor de război. Nici acest edict nu a ajuns până la noi. Dar Traian a avut biografii săi care au scris despre viaţa şi faptele sale, deci şi despre cucerirea şi colonizarea Daciei. Cunoaştem numele a cel puţin patru istorici biografi, dar ale căror scrieri astăzi sunt pierdute cu desăvârşire.

Pe lângă aceştia, Tacit însuşi, marele istoric roman contemporan cu Traian, a scris o biografie a împăratului, dar care nu a ajuns până la noi. Mai mult, în Istoriile sale, păstrate doar în parte, Tacit a scris mult despre daci, înfăţişând expediţia lui Traian, însă tocmai capitolele acelea s-au pierdut.

Pliniu cel Tânăr, prieten apropiat al lui Traian, a scris şi el pe larg, într-o istorie a epocii sale, despre cucerirea Daciei şi întemeierea provinciei. E posibil chiar să-l fi însoţit pe ilustrul său prieten în Dacia şi să fi fost martor la evenimente. Dar şi această istorie a pierit în negura vremii.

Caninius, un bun prieten al lui Pliniu, a scris în versuri istoria expediţiei lui Traian, poem astăzi pierdut. Appian, un mare istoric care a trăit în vremea împăraţilor Traian, Hadrian şi Antoninus Pius, a scris în douăzeci şi patru de cărţi Istoria Romanilor, din care ne-a rămas numai jumãtate. Cartea 22, care conţinea o istorie a Daciei, se află tocmai între cărţile pierdute.

Marele istoric Dio Cassius a scris şi el o istorie a domniei lui Traian, nimicită cu totul de timpul necruţător. Dar şi lucrarea sa de căpătâi, monumentala Istorie romană, la care a muncit 22 de ani, a ajuns la noi doar fragmentar, mare parte a ei fiindu-ne cunoscută doar din unele rezumate târzii. Între cărţile pierdute se aflã şi întreaga carte 67, care cuprindea expediţia şi războaiele lui Domiţian contra dacilor şi relatări ample etnografice, istorice şi geografice despre Dacia. Tot pierdutã este şi cartea 68, care cuprindea expediţiile lui Traian în Dacia, căderea dacilor sub dominaţia romanilor şi colonizarea Daciei. Din acestea nu avem, ca şi din multe altele, decât o foarte modestă prescurtare târzie, plinã şi aceasta de lipsuri.

Plutarh, celebrul istoric grec, a scris o biografie a lui Traian, care a avut aceeaşi stranie soartă: pierdută cu desăvârşire. Ammianus Marcellinus a scris o istorie de la Nerva până la Valens, dar această importantă scriere ne-a parvenit cu totul ciuntită. Din 31 de cărţi care o alcătuiau, cele dintâi 13 au pierit – şi tocmai acelea în care se trata şi despre Dacia şi în care se scria istoria de la anii 96 până la 350 d.Hr. În sfârşit, Apollodor din Damasc a scris o carte în care descria detaliat construcţia podului lui Traian. Nici aceasta nu a putut străbate veacurile…

Dacia după Traian şi dispariţia dacilor din izvoare

Informaţiile istoriografice din perioada următoare nu se referă aproape deloc la dacii autohtoni, care continuă sã fie o enigmă: aflăm doar despre organizarea administrativă şi militară a noii provincii Dacia, despre coloniştii aduşi aici, despre viaţa în coloniile întemeiate. Dar niciun document nu ne spune ce s-a întâmplat cu nobilimea şi preoţimea dacă, cu marea masă a dacilor de rând, cu zeii lor, ale căror temple fuseseră făcute una cu pământul de către romani. Cărţile getice, scrise de Polyainos în secolul 2 d.Hr., au fost înghiţite de monştrii întunecaţi ai timpului.

După abandonarea provinciei sub Aurelian, tăcerea este şi mai adâncă. Avem câteva menţiuni ale dacilor liberi, ultimele din secolul IV d.Hr, când carpii din Moldova dau de furcă romanilor. După aceea, tăcere absolută. În Dacia se perindă nenumărate neamuri migratoare, pe care izvoarele vremii le consemneazã cu conştiinciozitate şi curiozitate, dar nu mai aflăm absolut nimic despre oamenii pământului – dacii, deşi prezenţa lor pe vechile teritorii nu poate fi pusă la îndoială, aşa cum ne demonstrează izvoarele arheologice, tradiţiile, folclorul şi chiar lingvistica.

Cum au dispărut scrierile vechi

O scurtă înşiruire, ameţitoare, de crime culturale ne poate desluşi tragica soartă a scrierilor din antichitate până la apariţia tiparului. Dar chiar şi după Guttenberg, foarte multe manuscrise au rămas necercetate, needitate şi chiar în primejdie de distrugere.

Nabonassar, regele Babilonului, a distrus în anul 747 î.Hr. toate scrierile care cuprindeau istoria şi faptele regilor predecesori ai săi. Renumita bibliotecă din Alexandria, care număra la un moment dat 700.000 de volume, a pierit cu totul întrun incendiu când Cezar a cucerit Alexandria. Luptele între creştini şi păgâni au fost fatale, şi ele, cărţilor. În zilele Sfântului Apostol Pavel, efesienii şi-au ars în piaţă toate bibliotecile. Papa Grigore cel Mare arde, în anul 604, mii de cărţi păgâne, între altele, pe Titus Livius. Sfântul Grigorie, „Luminatorul Armeniei”, arde în 277 d.Hr. toate cărţile şi bibliotecile din Armenia, toată literatura armeană, care era o comoară pentru istoria asirienilor, mezilor, perşilor, grecilor, geţilor şi a tuturor neamurilor cu care armenii au avut a face în curs de secole.

Năvălirile barbarilor au distrus, la rândul lor, nenumãrate biblioteci. În 640, arabii invadează Alexandria şi îi ard biblioteca. Când musulmanii au cucerit provinciile persane, mai multe biblioteci au căzut în mâinile lor şi au fost distruse. Biblioteca din Cairo, a califilor Egiptului, avea peste 1.600.000 de volume. Dar în anul 1073, turcii au prădat şi distrus această imensă bibliotecă. Biblioteca de la Tripoli (Siria), mai vestită decât cea a califilor, cuprindea 3.000.000 de volume de teologie, ştiinţe, istorie, tradiţii, geografie! Dar în 1105, Tripoli a cãzut sub stăpânirea francilor comandaţi de Raimond IV şi nepreţuita bibliotecă a fost prefăcută în cenuşă. Matei Corvin fundase la Buda o mare şi preţioasă bibliotecă, adunând cărţi cu cheltuieli enorme, din Italia şi din Grecia, după căderea Imperiului Bizantin. Acest depozit de erudiţie cuprindea o mulţime de scrieri antice, cu totul pierdute astăzi. În 1526, când sultanul Soliman a cucerit Buda, după bătălia de la Mohacz, a dat foc şi a devastat această bibliotecă. Mănăstirile de la muntele Athos au fost un mare depozit de scrieri manuscrise vechi, dar bibliotecile de la acest munte au suferit multe devastări. În 1820, la începutul războiului de independenţă a Greciei, bibliotecile de pe Sfântul Munte au fost silite să furnizeze turcilor manuscrise pentru fitilele tunurilor! Astfel au pierit mii de lucrări de mare preţ. Şi totuşi…

Suntem îndreptăţiţi să sperăm că nu toate scrierile care au pierdut lupta cu timpul sunt dispărute definitiv. În marile biblioteci de manuscrise din lume, cum sunt Biblioteca Vaticanului şi cea a mănãstirii Sfânta Ecaterina de pe muntele Sinai, zac încă zeci de mii de manuscrise necercetate. Timpul poate să ne mai rezerve mari surprize.

51 răspunsuri

 1. Deoarece sunt puține izvoare dacice, s-a căzut într-un paatriotism penibil care încearcă să explice că dacii reprezintă numai român și că aceștia au inventat scrierea, agricultura, piarmidele, că au dat naștere tuturor civilizațiilor europene ca aheii, ionienii, celții, sciții, sarmații, etc. Este păcat că mulți cred aceste minciuni.

  1. „patriotism penibil”?!! de pe ce planeta ai aterizat,câti ani din viata ai studiat istoria acestei natiuni ca sa arunci cu asemenea cuvinte „doctore”?daca esti asa de erudit si ai istoria dacilor,getilor, tracilor, românilor la degetul mic arată o lucrare in care demonstrezi contrariul cu dovezi,cercetari,documente,munca de teren! daca te bazezi pe istoria din manualele de clasa 5-8 atunci te inteleg.

   1. FERICITARI pentru raspunsul pe care l-aidat lui MATEI „”DOCTORU „” EU as fi fost mai dur in raspuns . Sa auzim de noi descoperiri DACICE . Cu respect

  2. smaragdos zmarald | Răspunde

   RAMUNCH&BVLAHATA
   poza e reala?atunci ai timp sa inveti:Dr.Lucian Iosif Cuesdean-„Senzational ! Suntem ROMANI(RUMANI) de peste 2500 ani”;Mioara Calusita-Alecu-„Limba Romanilor”; Bucurescu Adrian-„Dacia secreta”si „Tainele tablitelor de la Sinaia”sau, Romalo Dan-„Cronica Apocrifa pe placi de plumb”;Gimbutas Marija(SUA)-„Civilizatie si cultura”;C.B.Stefanovski-„Limba traco-daca,o limba neschimbata de 4000 de ani; armanii=macedonenii preromani”.

 2. Sine ira et studio 🙂

 3. Invingatori, extremism in religii, intoleranta, vanitate,ignoranta, dreptatea celui mai puternic. In grija zilei de azi si , cel mult , de miine, cine mai cerceteaza ceea ce nu s-a cercetat pina acum ? Mai ales: citi bani pot cistiga acesti cercetatori si citi ar fi interesati de rezultatul muncii lor? Cererea si oferta! Daca, vreodata , cuiva i-ar servi niscai interese personale, poate, poate…In rest , asteptam urmatoarea civilizatie!

 4. Aveti o viziune optimista asupra studierii si cercetarii istorice 🙂

 5. Pare un blestem…Nu cred ca Vaticanul ascunde ceva. Un satmarean, Aloisie L. Tautu a fost bibliotecar la Vatican; a tradus si copiat enorm; are un muzeu in VALEA VINULUI (SM), infiintat dupa 1989; am scris aici : http://daurel.wordpress.com/2009/06/25/destine-si-personalitati-satmarene/ Cine stie, poate cineva, candva…Imi cer scuze pentru link.

 6. Multumesc pentru informatii.:)

 7. Si totusi, era ceva cu civilizatia asta dacica, din moment ce a fost stearsa din istorie… Ce a starnit frica celui mai mare imperiu al lumii sa distruga informatiile cu privire la Dacia?

 8. silviu macrineanu | Răspunde

  AVETI UNDEVA CITATUL COMPLET CU „CEI MAI VITEJI SI MAI DREPTI DINTRE TRACI”?

 9. -cu toate acestea, un document (datat în anul 335 e.n.) care aduce informaţii despre teritoriul nord-dunărean şi locuitorii săi, s-a păstrat până în zilele noastre, în original! numai că Academia nu vrea să-l pună în discuţie, nu vrea să-l valorifice (fără nicio explicaţie…).

 10. Cine este interesat sa ascunda adevarul?

 11. -asta ma intreb si eu; si nu inteleg dece nu fac cunoscut acest document, dece nu-l pun in discutie; nu inteleg ce urmaresc! nu stiu ce sa cred…

 12. Trebuie sa perseverati.

 13. -mai mult decat să fac cunoscută descoperirea mea specialiştilor din domeniu (istorie-arheologie) nu am ce să fac; dar, dintre aceştia (persoane importante, nu spun cine…): unul mi-a reproşat că nu sunt din domeniu (eu sunt ing tehnolog), alţii că nu sunt dispuşi să schimbe istoria, alţii că descoperirea nu a fost făcută cu …instrumentele metodologice cu care lucrează istoria şi arheologia în momentul de faţă, altul, când am intrat în biroul său s-a ascuns efectiv sub masa, alţii se fac că nu înţeleg despre ce ar fi vorba (cu toate acestea, citează …întro veselie din lucrarea mea); şi mai sunt şi alţii implicaţi.

 14. -însă, toţi specialiştii mi-a făcut aceiaşi (critică) observaţie: că în lucrarea mea nu citez pe nimeni. Întradevăr, metodologia de elaborare a lucrărilor de cercetare din domeniul arheologiei şi istoriei prevede că atunci când avansezi o ipoteză, (o idee, o părere, etc.), trebuie să citezi (obligatoriu!) din alţi trei autori!? că stai şi te întrebi (ca prostu): dacă alţi trei cercetători au spus acelaşi lucru înaintea ta, tu ce (puii mei) ai mai descoperit??? (aberaţia a dus până acolo încât, în lucrările lor, cercetătorii din domeniu neavând la îndemână trei citate …s-au autocitat !!! ca să respecte metodologia).

 15. Incurcate sunt legile oamenilor! 🙂

 16. -tema discuţiei noastre este faptul că …scrierile care mărturiseau despre geţi şi daci au avut, aproape toate, această soartã: nu au reuşit să traverseze veacurile; iar eu arătam că un inedit document a reuşit totuşi să traverseze veacurile ajungând pâna la noi; el ne aduce mărturii despre istoria noastră, şi informaţii despre evoluţia heliocentrică a pământului, existenţa a şase continente pe glob, întocmirea calendarului creştin şi altele; şi îmi exprimam nedumerirea dece specialiştii din domeniu încearcă să-l escamoteze în loc să-l pună în discuţie, că nu înţeleg ce urmăresc şi dece nu se pronunţă oficial (părerile pe care le-am arătat mai sus, sunt toate neoficiale -exprimate …între patru ochi).

 17. Teritoriul de astăzi al României a fost locuit, în antichitate, de daci; în anul 106 a intrat sub stăpânire romană -până prin anii 271 când administrare teritoriului a fost cedată goţilor; după refugiul goţilor în imperiu –care a avut loc începând cu anul 376, provincia a făcut parte din statul centralizat al hunilor –până prin anii 453…
  În tot acest timp, autohtonii au trăit alături de: romani colonizaţi din imperiu, goţi, gepizi, huni sau longobarzi; prin urmare informaţii despre evenimente petrecute atunci, în această parte a Europei, trebuie căutate în cronicile acestor neamuri; şi arătam că de la goţi a rămas un document încă nestudiat de istorici, document care consemnează realitatea socal-politică din teritoriul nord-dunărean din secolul al IV-lea al erei creştine; (care este problema: considerată o simplă farfurie pe care sunt reprezentate zeităţi, PATERA din aur –obiect care face parte din tezaurul de la Pietroasa, este de fapt un document secret întocmit prin simboluri; interpretarea simbolurilor ne dezvăluie că ineditul document cuprinde un calendar creştin, dogmele credinţei creştine şi clauzele unui tratat special de alianţă a sciţilor cu imperiul roman); iar importanţa lui, cred eu, este fundamentală pentru istoria noastră -de aceea l-am pus în discuţie!

  1. Fratilor , cititi despre Badea Cartan , care a plecat din Transilvania la Roma sa-si gaseasca originile , iar acolo le-a gasit : era DAC !

 18. Matei: Scrisul… hmmm… Tartaria iti spune ceva? Aheii… baietii aia cica au fost primii care s-au ocupat intens de prelucrarea fierului, deci aveau munti. Si veneau din nord. Nord = Urali? Sau Carpati?
  Agricultura – nimeni nu zice ca noi am inventat agricultura, dar este inadmisibil ca in dictionarele noastre sa se spuna ca „plug” vine din slava. Adica nomazii astia faceau agricultura pe cai, sau cum? Si mai sunt exemple, nu prea am timp acum…
  Paul – dacii nu au pierit. Un popor nu dispare din istorie cati bati din palme. Ex: Vandalii nu au disparuti, chiar daca au fost vanati incontinuu, bascii inca exista, Ainu inca stau in Japonia, etc.
  2 lucruri am de spus: Herodot spune ca tracii erau cel mai numeros popor dupa inzi(afirmatie falsa, probabil, admitand faptul ca Herodot nu a colindat toata lumea si nu stia de numarul coplesitor al chinezilor), dar rezulta ca tracii erau cei mai numerosi din Europa. Si altceva: dacii erau cei mai viteji, drepti dintre traci. Pai inseamna ca nici dacii nu erau 2-3, erau cu milioanele. Crezi ca au disparut dacii?

 19. Prin ‘a disparea’ m-am referit la spalarea creierului (uitarea istoriei proprii, invatarea altor limbi, renegarea stramosilor si pamantului). De fapt asta se intampla si azi, cu romanii care emigreaza… 🙂

  Si ca tot citezi din Herodot, uite ce altceva mai scrie despre daci:
  „Dar unirea lor e cu neputinţă şi nu-i chip să se înfăptuiască, de aceea sunt ei slabi”.
  „La ei, la traci, trîndăvia este un lucru foarte ales, în vreme ce munca cîmpului e îndeletnicirea cea mai umilitoare; a trăi de pe urma jafului este pentru ei cel mai frumos fel de viaţă”
  „La traci există următoarea rînduială: îşi vînd copiii pentru a fi duşi peste hotare”

  1. Lasa-l bre pe nea Herodotu , si citeaza si matale din Publius Ovidius Naso…Matale chiar crezi ce spun fanarihotii aia cu limbile ascutite ? Taica Herodot isi aminteste numai ce-i convine , m-a faci curios , de ce in alte hrisoave , cronicarii descriu altfel pe stramosii nostri , numai bunicu’ lu’ zorba , ii vede altmintrelea … Ia benocleaza-te luminatia ta intelectuala pe arcul de triumf ai lui Tataia Galeriu si al tanar si al batran si spune pa bune cam ce bunghesti …Ia mai arunca si pe columna lu’ tataia Traian , al de’l batu pe bunicu Decebal ce a daltuit pe celebra columna ? Slabi , jefuitori si precupeti de copii ? Poate asa ai citit matale in jurnalele mosilor si stramosilor matale si pesemne ca matale nu prea esti de p’acilea cam bag eu de seama , mai degraba de prin Altai sau stepele asiei , neam cu attila baci , al bautoriu da sange de bidiviu si neinfranat la vadane … Sau probabil in jurnalele matusilor matale pogorate din stirpea Mariei Tereszcovina , cea iubitoare de harmasari focosi , cu conditia sa stea ei desupra , sau cu Ilona Staler vedeta aia de-i spun ispertii Cicciolina si a carei semnificatie mi-e rusine sa-ti traduc si unde cu mare drag te invit sa te duci matale …Lasa-ne breee cu citate din alea din reclamele la detergenti care spala dar nu curata , mai alb , mai proaspat mai curat … apa trece , petele raman …sunt convins ca cerebelu matale nu are pete … Nu mai strica breee mintile bietilor copilasi care mai cetesc p’aci , ca bagi tot felu’ de spaime in visele lor de tipa noaptea-n somn … Daca lu’ matale iti pica greu la maruntaie istoria romanasilor , soarbe bre o dusca de cianura , ca mai rau decat ca ai scris bolanzenia da mai la deal ce poate sa-ti faca ? Cum sa urasca bre munca campului cand erau renumiti viticultori , apicultori si crescatori de oi ? Pai tarinile lor cu grau sminteau mintile preacinstitilor greci si stimabililor latini care credeau ca ogoarele dacilor or fi de aur , altfel ce coloare era aia ? Dupa intelighentia matale , attilla hunul era un gentilom , venit in vizita pe la noi sa ne tina prelegeri despre maniere … Traian nu jinduia la granarele Daciei , sau la minele de aur ori la salinele de sare ci a purces incoace sa ne invete pe noi puturosii sa osebim graul de neghina au sa alegem faina de tarate … Lasa-ne breee si migreaza matale pe alte plaiuri mai acatarii , lasa-ne pre noi in plata Domnului si nu ne mai ponegri …

   1. Aquarius planet

    Ce mi-a placut mesajul asta,ce stil si ce umor,bravo domnule,se vede ca stii istoria dacilor!
    Dacii erau oameni viteji,pașnici, aveau o agricultura infloritoare si un sistem religios puternic.
    E foarte iesit din comun cum toate scrierile care ai consemneaza s-au pierdut,a fost intentionat si voit,cum sa fie toate documentele ba pierdute ba arse?
    Cred ca biblioteca vaticanului are multe documente despre daci si le tine voit ascunse ca sa nu ne stim adevarata istorie.
    Toate limbile romanice sau latine vin din vechea limba daca si nu romana din latina,deja asta e o mare minciuna.
    Decebal si Traian nu au avut nevoie de talmaci cand s-au intalnit,vorbeau una si aceasi limba,numai asa se explica cum dacii si romanii s-au inteles mai apoi.
    Sa va duceti la vatican sa vedeti pe cate statui sunt cinstiti dacii,daca erau un popor de nenorociti,le inaltau romanii elogii pe statui?deja asta ar trebui sa dea de gandit…
    Sunt foarte multe lucruri ascunse despre istoria noastra,dacii au fost furati de identitatea si istoria lor si deci si noi ca urmasi ai lor!

 20. Nu stiu de unde ai luat ultimul citat si cum l-ai rupt din context, dar hai sa le comentez pe celelalte doua:
  Primul… si asta e rupt din context bine de tot. Mi se pare ca spunea ca tracii ar fi cei mai puternici daca s-ar uni, dar… (citatul tau). Sper sa nu ma insel.
  Al doilea citat…
  Nu trebuie sa confundam cuvantul „furt” de atunci cu cel de acum. Atunci predomina proprietatea publica. Deci daca x era certat cu „seful comunitatii” din care facea parte, atunci, evident, nu avea acces la bunurile pe care ceilalti le puteau avea. Asa ca ce facea x? Astepta noaptea si ciordea ce ii trebuia. Deci nu atat de grav precum se crede. Nici nu se poate numi furt…
  De-abia cand au inceput sa mai creasca numarul proprietatiilor private, atunci furtul a fost pedepsit aspru. (v. Vlad Tepes)
  Cat despre munca agricola… Intelesul cuvantului „chin” a fost initial cel de munca agricola, nu de suferinta. Dar cred ca realizezi cat era de grea era „munca campului” ca in timp a ajun sa insemne suferinta. Pe atunci nu erau tractoare ca sa are pamantul, unelte sofisticate, nu exista furtun cu apa, nu erau insecticide, si nici metoda de prevenire impotriva animalelor ce veneau sa manance roadele. Asa ca uneori era ca si cum te-ai lupta cu morile de vant…

  Si despre spalarea creierului, sau cum ii spui.. De ce se intampla?
  In primul rand, moldovenii (cei din Basarabia) sunt invatati ca sunt moldoveni (cica exista poporul moldovenesc), nu romani, tocmai pentru a nu le trece prin cap sa se uneasca cu noi. Iar restul, tot din motive politice, nimic nu se face fara sens. Desfiintezi un popor cand ii desfiintezi istoria.

 21. Da, cu siguranță aheii au plecat din Carpați, al fel ca și chinezii, etiopienii și, desigur, sumerienii.(dovezi în acest sens există?)

 22. Matei, cu exceptia lui Savescu, nu stiu cine ar putea zice de chinezi, etiopieni, etc.

  Cat despre ahei, da, exista dovezi, cat timp este recunoscut ca veneau „din Nord” si cei care au „descoperit” bronzul, au folosit si fierul, etc. O logica elementara te trimite usor in Carpati. Are rost sa-ti fac teoria chibritului, sau pana si tu poti realiza de ce cel mai probabil din Carpati vin aheii?

  *Cat despre sumerieni… pe mine chiar nu ma intereseaza de unde au venit astia, dar se spune ca au inventat roata, scrisul, mersul pe jos si apa rece. Fals, pentru ca cea mai veche scriere este la noi in tara.
  Mai discutam despre mersul pe jos, apa rece si pusca cu teava curbata.

  1. Despre masina de tuns oua , tot la capitolul ala o sa discutam sau asta este subiectul altei prelegeri ?

 23. Dacă ați putea să indicați și o sursă. Oricum, cert este faptul că puține populații nu au plecat din Carpați, lucru care este logic.

 24. Eu personal iti recomand sa citesti cateva carti de tonciulescu. Si densusianu. Chiar daca patriotismul „le curge prin vene”, marea partea a informatiilor este adevarata. Fii sceptic, e normal, asa am fost si eu la inceput. Si am tinut neaparat sa verific informatiile. Ma straduiam sa gasesc greseli si imi era greu. Pentru inceput, ia-l pe Tonciulescu si citeste un pic. Pare SF, dar omul e deosebit de convinator.

  Pana atunci… sa-ti dau cateva citate ale unor straini:
  „Într-adevăr, localizarea centrului principal de formare şi extensiune a indo-europenilor trebuie să fie plasată la nordul şi sudul Dunării.” Gordon W. Childe

  “Multe din manuscrisele antice secrete pot fi găsite în Tărtăria şi India…întrunite în cartea din Dzyan, care a venit din noaptea timpurilor, lăsată nouă de un popor necunoscut de etnologi şi care au redactat-o în limba Senzar…Această limbă a fost vorbită de primii locuitori ai pământului…” Helena Petrovna Blavatski, “Isis dezvăluită. Cheia misterelor ştiinţei şi tehnologiei antice şi moderne”, 1877

  “Toate legendele, toate tradiţiile arienilor, istoricii din Asia confirmă că vin din Occident. . . Să căutăm leagănul lor comun la Dunărea de Jos, în această Tracie pelasgică” Roger Clemence, “Buletinul Societăţii de Antropologie”, Paris 1879

  “Drumul parcurs de arienii carpatini până la ajungerea în India i-a purtat prin nordul Mării Negre şi nordul Mării Caspice” volumul “Cambridge History of India”, 1922

  “Poporul român este unul dintre cele mai vechi popoare din Europa şi cel mai frumos exemplu istoric de continuitate a unui neam, fie că este vorba de traci, de geţi sau de daci. Locuitorii pământului românesc, au rămas aceeaşi din epoca neolitică, a pietrei şlefuite până în zilele noastre, susţinând astfel, printr-un exemplu, poate unic în istoria lumii, continuitatea unui neam” Albert Armand

  ”Civilizaţia s-a născut acolo unde trăieşte astăzi poporul Român, răspândindu-se apoi, atât spre răsărit, cât şi spre apus, acum circa 13-15.000 de ani !” William Schiller în cartea ”Unde s-a născut civilizaţia?”

  Lista continua, sper ca te-am convins un pic…

 25. Paul Lazăr Tonciulescu? Nicolae Densușianu? Convingători? Să luăm o mostră din cuprinsul cărții ,,Istoria incepe in Carpati (Volumul I)”:

  ,,# RAMANIA(Romania) – „Izvorul Neamurilor” din Biblie
  # „Nepotii nostri din..Eur-Asia si America Latina!
  # Bucuresti – „Noul Ierusalim”
  # Romania – „Pamantul Fagaduintei” ”

  Conform ideilor domnului Paul Lazăr Tonciulescu, sumerienii, etruscii și chinezii sunt daci ,,Zeii au ales…România”; Ardealul este centrul Terrei;etc.

  1. Au scris așaceva acești români ?
   Atunci urez glorie veșnică familiilor Domnilor Paul Lazăr Tonciulescu și Nicolae Densușianu.
   Voi crea un subforum centrat pe acest excelent sit.

   1. Excelent sit.
    Îl voi citi în totalitate.
    Am creat subforumul promis mai sus și în el voi scrie tot ce se întâmplă în aceste pagini: http://vrmlserver.xooit.com/f429-istoriiregasite.htm
    Deocamdată am dat căutare pe Google după „Paul Lazăr Tonciulescu”.
    Cum să piară Dacii ? Așa ceva este foarte puțin probabil.

 26. Ma mira un pic ca si citatele alea te-au lasat rece.

  Of…of… ce traba are Densusianu cu cartea aia?
  Si se vede ca nu ai pus mana pe o carte de Tonciulescu. Ca sa te lamuresc: Titlurie de pe coperta…pe coperta unei carti de d-l Tonciulescu am vazut „Americanii… urmasii romanilor” Ei bine, stii ce era? Eugen Delcea ii lua peste picior pe niste „cercetatori” americani. Asadar, titlurie astea(ca sa clarific povestea) nu sunt puse de dumnealui, ci de editura. Ele sunt ori „la misto”, ori ca sa atraga atentia, lucru evident. Si inca ceva: si eu il consider pe domnul Delcea exagerat, poate peste masura, dar cu d-l Tonciulescu e alta poveste. Pune mana pe alta carte si citeste-o ca lumea, nu printre randuri. La Tonciulescu, ideile sunt deduse logic, in proportie de peste 90%, zic eu. Si verifica veridicitatea informatiilor si din alte surse, ca sa te convingi.

  Si… sa te lamuresc: avand in vedere ca orasul Simeria(pe undeva langa Deva) a fost scris intr-o perioada cu „y”, (deci „Symeria”, dar cred ca se stie ca y se citea si „u” inainte… se aseamana mult cu Sumer…) iar langa acest oras au fost gasite cele mai vechi scrieri de pana acum (Tartaria), iar urmatoarele ca vechime sunt cele sumeriene, care se aseamana foarte mult cu cele de la noi, de-aici cativa patrioti, imbatati de „marea” descoperire, au spus ca sumerienii se trag din Ardeal. Tonciulescu a studiat profund problema si nu a tras o concluzie prea clara din asta, din insuficenta de dovezi, a zis doar ca e destul de posibil ca sumerienii sa fi avut stransa legatura cu cei din Ardeal, ceea ce nu reprezinta deloc o aberatie.

  Etruscii… ca vin din Carpati… Nu ma ocup acum de problema asta, ar lua mult timp, dar poate iti voi arata ca nu e nici asta o aberatie, avand in vedere ca un mare trib „basc” se numea „ilergetes”, „ilergetii”. Nepotii din Eur-Asia sunt destui, iar din America Latina banuiesc ca sunt bascii care s-au stabilit acolo.

  Chinezii… te rog, aici nu discutam de Savescu, unde ai vazut tu ca Tonciulescu a zis ca japonezii, chinezii, coreenii, vin din Romania? Il confunzi cu Napoleon Savescu.

  *Iti recomand ceva: ai ceva citate mai sus, citeste-le, gandeste-le.. Si inceara sa afli cum niste straini au ajuns la concluziile alea. Apoi citeste o carte de Tonciulescu si poate una de Densusianu (dar nu doar titlurile si nu din 3 in 3 randuri) si sa-mi spui daca ti se mai schimba un pic ideile.

 27. Lucrurile valoroase se oculteaza de la sine.
  La fel si popoarele.
  Asta mi-a venit in minte citindu-va excelentul articol. Totusi titlul este neinspirat. Cum adica „pierit-au”? Deocamdata, har Domnului, fiintam ca popor (ca imi imaginez ca nu e nimeni atat de infantil sa creada basmul cu latinizarea).
  Pentru dl. el Vasco: sunt intru totul de acord cu dvs. dex-ul este o rusine nationala. Este revoltator ca ni se spune ca originea unor cuvinte in mod evident autohtone, ar fi latina sau chiar slava. Dar dex-ul este „compus” in anii ’50, cand directivele de partid erau ca o treime din fondul limbii e slava si asa s-a ajuns la aberatia ca mai toate cuvintele protoindoeuropene din limba care nu au echivalent in latina, sa fie indicate ca fiind de origine slava.
  Din pacate nu stiu cum se poate „scrie” un nou dex.

  1. Titlul nu este neinspirat. Este preluat de la un om de cultură al secolului XIX. Am uitat numele lui care a fost pomenit într-un filmuleț de pe Youtube.
   Mie mi s-a părut foarte inspirat și având multiple trimiteri.
   O persoană culturală, căruia evident că i-am uitat numele, a afirmat o dată că teritoriul dacic este responsabil de stabilitatea populației autohtone, că ar conține anume energii care fac astfel încât locuitorii să aibă anumite însușiri.
   Cică în general românii ‘curați’ au capul mic și grupa sanguină zero, fiind universală și numai bună de a da sânge la toată lumea dar ei neputând primi sânge decât numai de aceiaș grupă sanguină ca a lor, adica grupa zero.
   Întâmplător eu am căpșoru’ destul de mic ( ca să nu zic chiar micuț ) și am grupa zero. Nu știu dacă este bine pentru mine dacă nu cunosc să fi avut printre strămoșii mei alte seminții de oameni decât români.
   Din cele câteva filmulețe văzute azi pe Youtube, mi s-a părut interesantă și constatarea că noi suntem și strămoșii jidanilor. Bănuiam eu de mult așa ceva … 🙂

   1. B P Hasdeu !

 28. 🙂
  Din păcate am găsit pe internet doar cărți pe bani, referitoare la gloria foștilor locuitori ai Imperiului Dacic. E drept că deocamdată încă nu am insistat prea mult cu căutările.
  Din ceea ce am găsit, am înțeles că chestiunea Dacilor este pusă cam din două motive principale:
  1) Ungurii spun că au găsit un teritoriu pustiu și al nimănui și l-au ocupat ei.
  2) Țiganii vor să fie numiți Rromi, deoarece pe limba lor cică asta ar însemna ‘om’.

  Eu întrevăd că peste vre-o 50 de ani, țiganii se vor bate cu ungurii pentru refacerea Imperiului Dacic, deoarece pe aceste pământuri ar fi locuit strămoșii lor. Și în spijinul ideii lor vor susține că o parte din triburile dace au migrat în India unde s-au bronzat și apoi s-au întors acasă.
  De asemenea, iarăși prevăd că tot peste vre-o 50 de ani țiganii se vor intitula ddaci, evident locuitori ai Daciei, deoarece este posibil ca România să își schimbe numele. Am scris intenționat ‘ddaci’, adică ‘superdaci’, deoarece ‘rromi’ înseamnă ‘superromâni’, adică domniile lor sunt mai daci decât dacii și mai români decât românii.

  Eu voi căuta în continuare cărți gratuite având ca tematică Dacia antică și viitoarea Dacie.

 29. D-l Wilhelm, ma bucur ca sunteti de acord cu mine.
  Iar DEX-ul, da, este o mare tampenie la capitolul cu etimologia cuvintelor… Este foarte interesant cum William Schiller sustine ca la noi in tara s-a nascut civilizatia, dar lingvistii nostri spun ca slavonii si latinii ne-au invatat sa vorbim…
  Si… intrebarea „pierit-au dacii” a fost pusa de fapt de B.P.Hasdeu, care s-a ocupat mult in a dovedi continuitatea neamului dacic in spatiul romanesc. Un mare roman. Si cred ca de-aici vine si titlul articolului.
  BlaxxunRomania: Sper sa citesti cateva carti de Tonciulescu. Nu interpreteaza, ci pune cap la cap evenimente, intr-un mod logic si usor de inteles. Desfiinteaza mitul romanizarii si apoi pe cel al slavizarii. Se ocupa si de suprafata teritoriului dacic, care este mult mai mare decat ne-am imaginat. (asta daca ii luam in calcul pe massageti si alte „ramuri” ale sale)
  Matei: ma mira ca inca nu mi-ai dat un raspuns. Eu te astept si sper ca vei citi un pic, pentru a gandi si din alt punct de vedere. Unui mai logic si mai adevarat.
  D-l Horia: ma mira ca nu v-ati prea dat cu parerea aici. Fiind specialist in istorie ma asteptam sa vad si opinia dvs.

  1. Sper să găsesc cărți pe internet.
   Este în interesul acestei mișcări de reânviere a dragostei față de Origini, ca să aibă literatură din belșug și gratuită.
   Eu am niște topicuri de ‘energizare’ a Arienilor, pentru că da, eu însumi sunt Arian; am expus linkurile la adresa https://istoriiregasite.wordpress.com/about/

 30. altă întrebare interesantă, dintre burebista, decebal și alexandru macedon care a fost cel mai mare rege al … tracilor?

  asta apropo de istoria dacilor, a tracilor samd … grecii nu au nici un fel de rușine sau jenă să îl considere „omul lor” deși n-a fost grec dimpotrivă ia bătut și cucerit! iar după moartea lui și împărțirea imperiului s-au răsculat să se elibereze de sub cel mai mare erou grec și al tuturor timpurilor, dacă ne luăm după istoria actuală, dar a fost prea târziu și s-au eliberat pentru scurt timp doar ca să fie imediat cuceriți de imperiul roman …

  ;-)))

  eu am o bănuială că în problema pieirii dacilor, misterul lipsei izvoarelor scrise trace până prin secolul XIII samd o mare parte din vină o poartă și istoria falsificată, făcută „după interese” în care scrierile trace și ale macedonenilor sau ale dacilor sunt repede amestecate la grămadă ca parte a „culturii grecești”

  scrierea și alfabetul dac nu sunt decât variante ale limbii grecești vechi … după ce au invadat zona peloponesului ultimele valuri de greci SCRIEREA GRECEASCĂ VECHE SUFERĂ O TRANSFORMARE PROFUNDĂ!

  cam cum s-a întâmlat cu scrierea evreilor, după ce au fost eliberați din babilon și imediat după aia cuceriți de alexandru macedon iar zona palestinei încorporată în imperiul său în amalgamul cultural si de civilizație care a dat regatele elenistice și scrierea evreilor suferă aceeași transformare și limba + scrierea dominantă, lingua franca, devine pentru câteva secole limba aramaica, cu scrierea

  mie mi se pare o ciudățenie faptul că uriașul imperiu creat de alexandru machedon dacă ne luăm după istoria oficială n-a lăsat nici un fel de urme, de influențe, prin zonele locuite de daci nici asupra scrierii nici asupra limbii și nici asupra restului culturii locale!

  un imperiu cu un impact atât de profund asupra zonei pe care a dominat-o încât în biblie anii se numără de la facere sau de la apariția imperiului alexandrin!

  iar cu dacii, veri de sânge, nimic, nici o treabă, o singură mențiune a unui conflict de graniță de pe timpul lui filip II prin moesia superioară …

  asta da enigmă!

  iar grecii până la urmă sunt și ei tot o ramură a vechii populații pelasge!

  PS:
  alexandru macedon a trăit cu vreo 300 de ani ÎNAINTE DE BUREBISTA!

 31. Blaxxun, ma tem ca nu veti gasi carti pertinente despre daci.
  Imi vine in minte cartea lui Alexandru Busuioceanu „Zamolxis sau mitul dacic in istoria si legendele spaniole” – pe care a propos o gasiti pe scribd – in care el face o analiza a acuratetei izvoarelor scrise despre daci.

  In legatura cu asta: va propun un alt fel de exercitiu: gasiti toate izvoarele scrise despre daci (sunt putine) si postati-le in limba in care au fost scrise si in traducere. Astfel fiecare are posibilitatea sa aprecieze.

  Nu contest ca uneori poate fi utila si parerea vreunui istoric, dar cel mai bine e sa vada fiecare sursa.
  Ca sa fac o mica paralela: cat de utile sunt de pilda comentariile lui Murnu cand citesti Odiseea, dar daca nu ai citit Odiseea ci numai comentariile lui Murnu, nu ai facut nimic.
  Asa si cu izvoarele istorice.

  Deci daca aveti energia, timpul si determinarea, postati izvoarele scrise despre daci si faceti-ne cunoscuta adresa. V-am fi recunoscatori in aeternum 🙂

  1. Unde sunt sunt Dacii ? S-au transformat în ‘Gaulois’. Cel puțin așa se înțelege din traducerea în limba franceză a acestei pagini:
   http://forum.revemonde.net/viewtopic.php?f=1&p=20156#p20156

   Taranis este arheolog și are cunoștință despre antichitatea europeană.
   Eu voi comenta ceea ce găsesc pe internet. Dacă nu e pe internet, eu nu am ce comenta … La mine am scris așa:
   „Dacă nu sunt puse pe internet pentru a fi descărcate, nu voi avea ce găsi.
   Eu nu pot face mai mult decât poate face un specialist în istorie.
   Dacă studenții sau specialiștii în istorie au pus pe internet cărți în format PDF sau DJV, eu nu voi face altceva decât să prezint cărțile respective și să spun cum pot fi descărcate.

 32. http://www.taranisprod.net/index.htm
  [quote=”Taranis”]It is said that Dacia people, as well as Gaulish and German peoples and all others peoples from the Celtic west and central Europe areas had no written records found.
  A shortcut is to say that they were not writting at all and they were using oral tradition. But one can suppose their writtings were on woods (for example) and none survived to us, until we find one.

  The coming of Roman culture, technology and power attracted a lot of „aristocrats”(chiefs) from those people. So they learn latin as well as they learn greek language, in order to be part of the „new game”.
  Celtic peoples did not disapeared, at that time, they’have been melted with the new culture from Rome.
  Some archaeologists called that syncretism : a simple example is to melt Taranis celtic god with the roman god Jupiter.

  The main problem in history as a whole, is we only have the records and writtings from the winners ( the Romans ). A bit like today, we mostly know history through the eyes of USA, or at least through what our governments allow school teachers to tell.[/quote]

 33. Periv-or odata cu ,peirea lumii ,, si poate nici atunci caci sint URMASII celor veniti (adusi) din ,,CERURI ,,pentru a-si ispasi PEDEAPSA. E bine caci sinteti interesati si ca CERCETATI CONTINUATI si veti afla ADEVARUL SUCCES >.

 34. cert este ca nu toate neamurile se trag de geto-daci. asta suta la suta nu e adevarat. ca sa-i raspund la matei. spre exemplu nu se trag din geti, galii, semitii, hamitii si chinezii. acestea nu se trag. dar cu siguranta ca alte denumiri precum masagetii, scitii, gotii, vandalii. au fost o denumire care reprezenta aceeasi natiune. si anume cea getica. carol lundius spune foarte clar ca cei care au fost numiti gotii s-au numit si geti iar in vremurile foarte vechi au purtat numele de sciti. el a fost un mare jurist. a studiat si descoperiri istorice scriind cartea samolse primus legislatorum in care incepe spunand ca tablitele cerate atunci cand spun despre primele legi la goti si sveoni au fost cele a lui samolse. si continua el si spune ceea ce a aflat din pergamentele descoperite in suedia zicand despre samolse ca despre acesta nu se stie daca a fost om sau inger insa se stie ca el s-a nascut in zona dunarii unde atunci traiau getii adica cei mai viteji si drepti dintre traci dupa cum ne spune si herodot. astfel ca realitatea de popoare getice a gotilor si sveonilor nu noi o spunem ci ei.insusi suedezii o recunosc. cand regele suediei a vrut sa dea legile pentru suedia carol lundius jurist de meserie i-a spus. daca vrei o oranduire cat mai buna atunci trebuie ca legile noastre sa se bazeze in primul rand pe cele ale lui samolse. upssala 1687

 35. referitor la triburile de ionieni, dorieni comp care au creat până la urmă civilizația greacă eu am mari bănuieli că se trag tot din marea masă de triburi trace … până la urmă de unde vin toate aceste triburi!? de fiecare dată vin din .. nord … nordul greciei nu poate fi decât balcanii și zona dunării, zona munților carpați … toți vin din nord, în valuri, peste populațiile autohtone și după ce îi bat pe troieni rămășițele acestora fug în italia formând nucleul plin de vitalitate din care va crește imperiul roman …

  cât despre traci și triburile de traci numeroase surse ne spun că nu erau întinse doar în tracia și asia mică, zona din jurul bosforului, ci că erau cam peste tot în jurul mării negre, mai puțin zona muntoasă a caucazului …

  problema e tracii se trag din triburile de daco-geți sau invers? eu cred că invers, tracii, mai ales cei care au migrat spre sudul peninsulei balcanice au fost un val anterior formării triburilor de daco-geți ….

  exagerarea tracomanilor și dacomanilor constă în incapacitatea de a pricepe faptul că bazinul populației din zona carpatilor și a peninsulei balcanice de acum 10k sau 5k mii de ani ( vezi tăblițele de la tărtăria ) sunt la fel de similare cultural și tehnologic cu geto-dacii lui burebista ca și arborigenii australieni de acum 1000 de ani cu australienii cu strămoși englezi din zilele noastre … valurile migratoare pot schimba într-un timp extrem de scurt civilizația locului și faptul că migratorii vin tot de acolo de unde au mai migrat o dată acum 2000 de ani nu simplifică lucrurile, dimpotrivă!

  2000, 1000 sau 500 de ani înseamnă o grămadă de timp, atât de mult timp încât ionienii și dorienii nu îi prea considerau pe tracii de lângă ei frați cu aceeași limbă și obiceiuri dimpotrivă! îi considerau barbari, necivilizați iar luptele dintre greci și traci au fost lupte cumplite, de exterminare!

  cam ca luptele dintre romani și daco-geți!

  astfel de lupte, de distrugere totală, dacă e să ne luăm după cum sau desfășurat războaiele mai recente capătă caracteristici de distrugere completă atunci când diferențele culturale dintre populatiile aflate în conflict sunt majore până la punctul în care inamicii își pierd statutul de ființe umane …

  ceea ce e curios e faptul că nu e neapărat necesar ca între diferențele culturale să fie neapărat și diferențele de limbă! cel mai recent exemplu, războiul fratricid din fosta iugoslavie sa dat între combatanți care vorbeau aproape aceeași limbă! între croați, sârbi și bosniacii musulmani diferențele limbii vorbite e minimă! și totuși sau ucis unii pe alții cu o ură fără limite doar pentru că sârbii scriu cu litere chirilice iar croații cu litere latine ( dar limba e aceeași! ) sau pentru ca unii sunt catolici și ceilalți musulmani!

  cât despre limba scrisă a triburilor de daco-geți, dacă exista și un alfabet pentru limba vorbită eu cred că cei care caută inscripții cu alfabet latin caută degeaba … în acele timpuri, 500 î.e.n spre burebista, civilizația greacă era mult peste civilizația romană și dacă triburile tracilor și implicit ale daco-geților au început să folosească vre-un alfabet pentru a-și scrie limba vorbită acest alfabet nu putea fi decât o formă de alfabet, o variantă coruptă sau mai puțin dezvoltată, care folosea literele alfabetului grecesc … un fel de proto-greacă … cred că de aceea nu prea descoperim multe scrieri ale dacilor pentru că ne credem prea romani și uităm de ramura greacă a aceluiași uriaș bazin uman … grecii, romanii, geto-dacii sunt doar vârfurile divergente ale aceluiași bazin de populație pelasgă revărsată din timp în timp radial din zona carpaților și a stepei de dincolo de carpați … la fel și populatiile slave, tot o revărsare târzie a aceluiași bazin de data asta cu o preponderență mai mare din zona stepei din nordul mării negre …

 36. Foarte interesant! Sa cautam mai intai Imparatia Cerurilor si toate celelalte ni se vor da pe deasupra…..chiar si aceste scrieri despre stramosii si trecutul nostru. Dumnezeu e mare. Eu,un vas slab, ma rog si totodata cred cu tarie caci vine vremea cand vom afla si ne vom recapata acele drepturi de intai nascut. Dragi cititori luptati si voi sa se apropie acel timp, fiind mai buni si cautand pe cel care ne-a dat cea mai mare dovada dragostei Domnul Iisus Hristos! AMIN!

 37. Interpretarea simbolurilor incizate pe inelul sigilar din bronz descoperit la Seimeni: Mama Pământ, bucraniul şi Zeul Cerului – simboluri atestate în paleoliticul superior, neoliticul timpuriu şi în toate perioadele următoare.
  Simbolurile incizate pe inel sunt identice cu simbolurile prezente pe statuetele antropomorfe feminine aparţinând culturii dunărene Zuto Brdo – Gârla Mare din epoca bronzului mijlociu şi târziu:
  https://sites.google.com/site/seimenineoliticsipreneolitic/

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: